• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolice - gmina

  Przeczytaj także...
  Sądówko – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 9,5 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 28 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Sądów.Równina Pyrzycka lub Równina Pyrzycko Stargardzka (313.31) – mezoregion fizycznogeograficzny położony w południowo-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego, między Wzgórzami Bukowymi i Równiną Wełtyńską na zachodzie, równinami: Goleniowską i Nowogardzką na północy a Pojezierzem Zachodniopomorskim na południu i wschodzie.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Dolicegmina wiejska w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim. Siedzibą gminy jest wieś Dolice.

  Miejsce w województwie (na 114 gmin):
  powierzchnia 39., ludność 48.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina jest położona w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowej części powiatu stargardzkiego. Gmina leży na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Całą północną granicę wyznacza rzeka Ina.

  Powiat pyrzycki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pyrzyce. Powiat położony jest na Równinie Pyrzyckiej i Pojezierzu Myśliborskim. Powiat ma zdecydowanie rolniczy charakter (66-85% powierzchni gmin).Powiat choszczeński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Choszczno.

  Gmina stanowi 15,6% powierzchni powiatu.

  Sąsiednie gminy:

 • Stargard i Suchań (powiat stargardzki)
 • Choszczno i Pełczyce (powiat choszczeński)
 • Barlinek (powiat myśliborski)
 • Przelewice i Warnice (powiat pyrzycki)
 • Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Suchań, (niem. Zachan) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suchań. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 1436 mieszkańców.Trzebień (niem. Lupoldsruh) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 4,5 km na północ od Dolic (siedziby gminy) i 15 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).

  Gminę zamieszkuje 6,8% ludności powiatu.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Dolice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Dolice.png

  Przyroda i turystyka[ | edytuj kod]

  Północną granicę wyznacza rzeka Ina, przez gminę przepływa także jej dopływ, Mała Ina. Obie rzeki dostępne są dla kajaków. W południowo-wschodniej części położony jest rezerwat "Dęby Sądowskie". Tereny leśne zajmują 18% powierzchni gminy, użytki rolne 72% a grunty rolne 59%.

  Gmina Barlinek – gmina miejsko-wiejska położona jest we wschodniej części powiatu myśliborskiego w województwie zachodniopomorskim.Bralęcin (niem. Brallentin) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 6 km na północny wschód od Dolic (siedziby gminy) i 16 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).

  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Przez gminę Dolice prowadzi droga wojewódzka nr 122, łącząca Dolice z wsią Piasecznik (8 km, skrzyżowanie z drogą nr 160 Suchań- Choszczno) oraz przez Lubiatowo (11 km) z Pyrzycami (23 km). Odległość z Dolic do stolicy powiatu, Stargardu wynosi 25 km (jadąc wzdłuż linii kolejowej).

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Ziemomyśl A (niem. Schönwerder) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 8 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 26 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).

  Dolice uzyskały połączenie kolejowe już w 1847 r. po wybudowaniu kolejnego odcinka linii Szczecin - Poznań ze Stargardu przez Choszczno do Dobiegniewa. W 1978 r. ukończono elektryfikację linii. Obecnie w gminie czynne są 2 stacje: Dolice i Kolin oraz 3 przystanki: Strzebielewo Pyrzyckie, Morzyca i Ziemomyśl.

  Lubiatowo (niem. Lübtow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Przelewice.Morzyca (niem. Blumberg) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 4,5 km na północny zachód od Dolic (siedziby gminy) i 15 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

  W gminie czynny jest 1 urząd pocztowy: Dolice (nr 73-115).

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Kościół pw. Chrystusa Króla w Dolicach w nim barokowy ołtarz, ambona i chrzcielnica. Wielokrotnie przebudowywany. Na sklepieniu znajdują się sceny z życia Jezusa Chrystusa, apostołowie i uczniowie.
 • Chałupy ryglowe w Dolicach
 • Aleja Dębów Sądowskich
 • Administracja[ | edytuj kod]

  W 2016 r. wykonane wydatki budżetu gminy Dolice wynosiły 28,2 mln zł, a dochody budżetu 29,8 mln zł. Zobowiązania samorządu (dług publiczny) według stanu na koniec 2016 r. wynosiły 3,7 mln zł, co stanowiło 12,4% poziomu dochodów.

  Dolice (niem. Dölitz) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, 20,5 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:

  Sołectwa gminy Dolice: Bralęcin, Brzezina, Dobropole Pyrzyckie, Dolice, Kolin, Krępcewo, Lipka, Mogilica, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Pomietów, Przewłoki, Rzeplino, Sądów, Skrzany, Strzebielewo, Szemielino, Warszyn, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B i Żalęcino

  Miejscowości[ | edytuj kod]

  Wsie Bralęcin, Dobropole Pyrzyckie, Dolice, Kolin, Krępcewo, Morzyca, Pomietów, Przewłoki, Rzeplino, Sądów, Skrzany, Strzebielewo, Żalęcino. Osady Boguszyce, Brzezina, Lipka, Mogilica, Jaraczewo, Moskorzyn, Płoszkowo, Sądówko, Smardyń, Szemielino, Trzebień, Warszyn, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B. Osady leśne Komorowo

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Droga wojewódzka nr 122 (DW122) - droga wojewódzka w środkowej części woj. zachodniopomorskiego o długości 78 km łącząca Krajnik Dolny w pobliżu przejścia granicznego na DK26 z miejscowością Piasecznik. Droga przebiega przez 4 powiaty: powiat gryfiński, pyrzycki, stargardzki i choszczeński.Gmina Warnice (do 1954 gmina Wierzbno) - gmina wiejska położona jest w północno-zachodniej części powiatu pyrzyckiego. Sąsiednie gminy:
  Warto wiedzieć że... beta

  Boguszyce (niem. Burghagen) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Dobropole Pyrzyckie, 4 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 24 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).
  Płoszkowo (niem. Ludolphshof) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 8,5 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 28 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego.
  Przelewice (do 17 IV 1950 gmina Brzesko) – gmina wiejska, położona w południowo-zachodniej części województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim. Siedzibą gminy jest wieś Przelewice.
  Brzezina (niem. Falkenberg) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 9 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 28 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).
  Pyrzyce (łac. Piriseum lub Pirissa, niem. Pyritz) – miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, leżące ok. 45 km od centrum Szczecina. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Pyrzyce. Według danych z 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 12 826.
  Elektryfikacja – proces mający na celu rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycznej. Elektryfikowane są miejscowości lub obiekty przemysłowe, przez doprowadzanie linii elektrycznych ze stacji transformatorowych. Elektryfikacją nazywane jest również zakładanie sieci trakcyjnej nad torami kolejowymi lub stawianie słupów podtrzymujących linie energetyczne i odprowadzanie przewodów elektrycznych ze słupów do domów.
  Mogilica (niem. Neuhof) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice, położona 4 km na wschód od Dolic (siedziby gminy) i 21 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.864 sek.