• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dolam

  Przeczytaj także...
  DM70 – subminiaturowa lampa elektronowa (wskaźnik dostrojenia), opracowana na początku lat 50. XX w., stosowana w lampowych radioodbiornikach, także tych produkowanych w Polsce . Posiada charakterystyczne „oczko” w kształcie wykrzyknika.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

  PPPE "Dolam"wrocławskie przedsiębiorstwo elektroniczne istniejące od roku 1961, producent między innymi kontaktronów (w tym próżniowych i wysokonapięciowych), lamp mikrofalowych z falą bieżącą, przekaźników i czujników kontaktronowych, czujników hallotronowych i wyświetlaczy LCD. Obecnie część Bumar Elektronika.

  Bumar Elektronika S.A. – centrum badawczo-rozwojowe zajmujące się radiolokacją i systemami dowodzenia i kierowania. Od 2008 roku spółka akcyjna w grupie Bumar.Lampa cyfrowa, digitron, wyświetlacz NIXIE, lampa NIXIE, cyfrowa lampa jarzeniowa - szklana lampa elektronowa wypełniona neonem i argonem pod małym ciśnieniem, zawierająca jedną wspólną anodę i wiele katod, które mogą być oddzielnie sterowane. Katody wykonane z cienkiego drutu ustawione są jedna za drugą w sposób widoczny z zewnątrz. Mają one kształt wyświetlanych znaków najczęściej cyfr 0-9, kropki lub przecinka dziesiętnego, znaków + i -. W razie potrzeby możliwe jest wyświetlanie innych symboli alfanumerycznych np. V, A, %, Hz, μ, p, F itp.

  W latach .70 i .80 przedsiębiorstwo Dolam należało do Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA. Chociaż zjednoczenie już nie istnieje to przedrostek UNITRA nadal widnieje w nazwie przedsiębiorstwa.

  W wyświetlacz LCD tej firmy był wyposażony m.in. kalkulator Elwro 442LC Jacek.

  Dawniej przedsiębiorstwo produkowało również jarzeniowe wyświetlacze nixie (np. LC-516, LC-531), a także niektóre typy lamp elektronowych w mniejszych seriach (np. 6P3S, AZ4, DM70). Z elementów półprzewodnikowych również były produkowane cienkowarstwowe hybrydowe układy scalone (seria HLY).

  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.6L6 – bardzo popularna lampa elektronowa, pierwsza tetroda strumieniowa mocy. Posiada cokół oktalowy, była stosowana w stopniach końcowych wzmacniaczy małej częstotliwości i prądu stałego, serwomechanizmach, zasilaczach itp.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa firmy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elwro 442LC Jacek – jeden z pierwszych polskich kalkulatorów kieszonkowych z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, produkowany przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro.
  AZ4 – typ lampy elektronowej, bezpośrednio żarzona duodioda prostownicza z cokołem bocznostykowym. Wprowadzona przed II wojną światową, była popularna w Europie latach 30., 40. i 50. XX wieku. Od podobnej AZ1 różni się dwukrotnie większym dopuszczalnym prądem.
  Hallotron, halotron - urządzenie, którego zasada działania opiera się na klasycznym efekcie Halla. Najpopularniejszym jego zastosowaniem jest pomiar pola magnetycznego.
  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.