• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dokument Harmonizacyjny

  Przeczytaj także...
  Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH (ang. European Free Trade Association, EFTA) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy Konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Siedziba Sekretariatu EFTA mieści się w szwajcarskiej Genewie.

  Dokument Harmonizacyjny (HD) - norma przyjęta przez europejskie organizacje normalizacyjną CENELEC w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z krajami członkowskimi i odniesienie do której zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Norma ta wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia jej na szczeblu krajowym przynajmniej przez publiczne ogłoszenie numeru i tytułu HD oraz wycofania wszystkich sprzecznych norm krajowych.

  Dokumenty harmonizacyjne są przyjmowane do stosowania w państwach UE oraz na obszarze EFTA. Dotyczą one w szczególności wyrobów, które objęte są obowiązkową oceną zgodności.

  Przypisy

  1. CENELEC - Members & Experts - Reference material - Internal regulation, www.cenelec.eu [dostęp 2016-09-06].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.