• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dojrzała osobowość

  Przeczytaj także...
  Gordon Willard Allport (ur. 11 listopada 1897 w Montezuma w stanie Indiana, zm. 19 października 1967 w Cambridge w Massachusetts) – psycholog amerykański. 1930-1957 profesor Uniwersytetu Harvarda, na którym współorganizował Department of Social Relations. 1937-1949 redaktor "Journal of Abnormal and Social Psychology". Jako jeden z pierwszych zajmował się badaniem osobowości, prowadził również badania z zakresu psychologii społecznej.Psychologia humanistyczna – kierunek psychologiczny, który zrodził się w latach 50. XX wieku i bardzo szybko zdobył ogromną popularność, stając się trzecią siłą psychologii, obok psychoanalizy i behawioryzmu.
  Psychologia osobowości jest subdziedziną psychologii ogólnej, której przedmiotem badań jest struktura psychiczna człowieka - osobowość, jej rozwój na przestrzeni życia i związek z zachowaniem w szerokim pryzmacie podejść teoretycznych.

  Dojrzałość - w odniesieniu do psychiki, rozumiana jest jako etap ukształtowania osobowości człowieka, a więc właściwego dla niego zespołu cech psychicznych, świadczących o jego indywidualności, która pozwala na formułowanie sądów i podejmowanie decyzji. Dojrzała osobowość jest pojęciem z dziedziny psychologii humanistycznej i dotyczy harmonii psychicznej człowieka z samym sobą i jego otoczeniem. Twórcą hasła jest Gordon Allport.

  Osobowość – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności). Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.

  Na dojrzałą osobowość składa się:

  1. posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu siebie; zdolność rozumienia siebie
  2. umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez konfliktów
  3. posiadanie bezpieczeństwa emocjonalnego
  4. funkcjonowanie z dozą optymizmu, posiadanie naturalnego entuzjazmu
  5. zdolność obiektywizacji samego siebie - umiejętność widzenia siebie w kategoriach zewnętrznych: krytykowanie siebie, poczucie humoru
  6. posiadanie jednoczącej filozofii życia - skrystalizowany światopogląd, umiejętność patrzenia na wszystkie dziedziny życia, integrowanie się człowieka w świecie

  Zobacz też[]

 • osobowość
 • psychologia humanistyczna
 • psychologia osobowości
 • Bibliografia[]

  1. J. Kozielecki Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1998
  2. P. Szczukiewicz Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Lublin 1998
  3. Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 2007  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.