• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dojlidy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Rafał Alf Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 15 sierpnia 1887 w Przeworsku, zm. 19 grudnia 1978 w Mentonie) – polski szlachcic, właściciel dóbr Dojlidy.Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.
  Pałac Lubomirskich

  Dojlidyosiedle o funkcji mieszkaniowo-przemysłowej w Białymstoku, dawniej wieś i folwark. Znajduje się tam: fabryka sklejek Biaform SA oraz Browar Dojlidy, stawy rybne oraz tereny rekreacyjne nad zbiornikami na rzece Białej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Określenie Dojlidy pochodzi prawdopodobnie od nazwy plemienia Bałtów zamieszkującego przed wiekami te ziemie [potrzebny przypis]. Źródła naukowe nie wskazują nazwy plemienia "Dojlidy" z tych terenów. Najbliższe plemiona jaćwieskie zapisane w kartach historii były ulokowane za błotami Biebrzy, np. Połekszanie. Być może pochodzi od litewskich osadników sprowadzonych przez pierwszego właściela Jakuba Tabutowicza. Inne koncepcja jest związana z litewskim słowem "dailide" oznaczającym stolarza, cieślę, co pozwala snuć domysły, że Dojlidy była osadą stolarzy i cieśli, a to z kolei potwierdza leśny charakter okolicy. Koncepcję tą przedstawił prof. Michał Kondratiuk. Zbliżone pochodzenie nazwy Dojlid wskazuje także Andrzej Danieluk , podkreślając starobiałoruski źródłosłów wyrazu "dojlida" oznaczającego cieślę.

  Pałac Krusensternów, później Rüdigerów i Lubomirskich – zbudowany przez barona Aleksandra Krusensterna w połowie XIX w. w stylu neoklasycystycznym.Kościół Niepokalanego Serca Maryi i Matki Bożej Ostrobramskiej w Białymstoku – jeden z białostockich rzymskokatolickich kościołów parafialnych. Należy do dekanatu Białystok-Dojlidy. Mieści się przy ulicy księdza Stanisława Suchowolca, w dzielnicy Dojlidy.

  Miejscowość Dojlidy powstała w połowie XV w. Jej właścicielem był początkowo litewski możnowładca Jakub Raczko-Tabutowicz, w 1528 roku dobra dojlidzkie stały się własnością wojewody nowogrodzkiego Aleksandra Chodkiewicza. Z 1571 roku pochodzi pierwsza wzmianka o cerkwi w Dojlidach, z której wynika, że cerkiew w tej miejscowości istniała jeszcze wcześniej.

  Stawy Dojlidzkie – kompleks stawów o łącznej powierzchni około 140 ha położony na południowo-wschodnim obrzeżu Białegostoku w dzielnicy Dojlidy.Województwo trockie – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, stolica Troki.

  W 1698 r. dzierżawcą Dojlid został Stefan Mikołaj Branicki, którego ród władał tymi dobrami aż do 1808 r.

  W przeciwieństwie do pobliskiego Białegostoku, który do 1795 roku był częścią Korony, Dojlidy należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W końcu XVIII wieku była to wieś magnacka hrabstwa zabłudowskiego znajdująca się w województwie trockim.

  W 1727 r. wzniesiono w Dojlidach drewnianą cerkiew, która przetrwała aż do lat 50. XX w, czyli do momentu kiedy miejscowi katolicy podjęli decyzję o jej rozbiórce w związku z budową przez nich modernistycznego kościoła.

  Parafia św. Proroka Eliasza w Białymstoku – jedna z 20 parafii prawosławnych w dekanacie Białystok należącym do diecezji białostocko-gdańskiej.Cerkiew pod wezwaniem św. Proroka Eliasza w Białymstoku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  W 1856 r. dobra dojlidzkie nabył Aleksander Kruzenstern, który wzniósł tutaj okazały pałac w stylu renesansowej willi włoskiej wraz z okalającym go zespołem parkowym, który przetrwał do dnia obecnego.

  W 1929 r. wieś liczyła 301 mieszkańców. Posiadłość ziemską miał tu Jerzy książę Lubomirski (6011 mórg), Zofia hr. Rüdiger (3204). W rękach Lubomirskich był browar Dojlidy i cegielnia. Była tu fabryka dykty i tkalnia Hasbacha.

  Do 1954 roku istniała gmina Dojlidy. Dojlidy zostały przyłączone do miasta Białegostoku w 1954 roku.

  Obecny podział administracyjny Białegostoku ukształtował się w wyniku uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/331/04 z dnia 25 października 2004 roku, zgodnie z którą Białystok został podzielony na 27 pomocniczych jednostek administracyjnych, nazwanych osiedlami. Ponadto uchwałą nr LXII/787/06 z dnia 23 października 2006 roku z przyłączonych do Białegostoku miejscowości Dojlidy Górne, Kolonia Halickie i Zagórki zostało utworzone osiedle Dojlidy Górne.Gmina Dojlidy – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. białostockim (dzisiejsze woj. podlaskie). Nazwa gminy pochodzi od Dojlid, lecz siedzibą gminy było przed II wojną światową nadleśnictwo Zielona (obecnie są to dzielnice Białegostoku), a po wojnie Białystok.

  Granice osiedla zostały zmienione w 2013 roku. Osiedlu odebrano fragment, pomiędzy ulicą Wiadukt, drogą prowadzącą do Juchnowca Kościelnego, wzdłuż granicy administracyjnej miasta do ulicy Wiadukt i dołączono do osiedla Nowe Miasto.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lotnisko Białystok-Krywlany (kod ICAO: EPBK) - niekontrolowane lotnisko trawiaste z nieczynną betonową drogą startową, położone w południowo-wschodniej części Białegostoku, oddalone od centrum miasta o około 5 km. Lotnisko otoczone jest Lasem Solnickim.
  Erwin Hasbach (ur. 21 czerwca 1876 w Dojlidach (obecnie część Białegostoku), zm. 26 stycznia 1970 w Weingarten) – działacz mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922) oraz senator I, II, IV i V kadencji (1922–1930, 1935–1939).
  Bałtowie – indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszar Europy Środkowej, głównie południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego i posługująca się językami bałtyckimi, należącymi do języków bałtycko-słowiańskich.
  Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
  Dojlidy Górne – dawna miejscowość w gminie Zabłudów (województwie podlaskim). 1 stycznia 2006 przyłączona do miasta Białystok. Na mocy uchwały nr LXII/787/06 Rady Miejskiej z 25 października 2005 roku, wraz z miejscowościami Zagórki oraz Kolonia Halickie stały się jednostką pomocniczą podziału administracyjnego miasta, osiedlem Dojlidy Górne. W Dojlidach Górnych znajduje się pętla autobusów linii nr: 2, 15, 19.
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.
  Morga (także mórg, jutrzyna) – historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie. Początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), a jej wielkość wynosiła – zależnie od jakości gleby, zaprzęgu i narzędzi w Europie 0,33–1,07 hektara.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.