• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doczesna

  Przeczytaj także...
  Jajnik (łac. ovarium) – parzysty narząd, występujący u kobiet i samic zwierząt, odpowiednik rozwojowy jąder. U dojrzałej kobiety ma kształt spłaszczonej elipsoidy o wielkości 5×3×1 cm i masie od 6 do 8 gramów.Progesteron (potocznie luteina) – żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra.
  Macica (łac. uterus) – narząd żeńskiego układu rozrodczego, w którym zachodzi rozwój embrionalny kręgowców lub odcinek dróg rodnych bezkręgowców, w którym gromadzone są jaja przechodzące wstępny rozwój.
  Porównanie błony śluzowej macicy: A. w przypadku braku ciąży, B. ciążowa.

  Doczesna – przerosła i rozpulchniona błona śluzowa macicy. Rozrost następuje pod wpływem hormonów jajnika, a zwłaszcza progesteronu w trakcie cyklu miesiączkowego i ma na celu przygotowanie podścieliska dla zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki jajowej. W razie zapłodnienia komórki jajowej błona śluzowa macicy ulega dalszym zmianom, przekształcając się w doczesną ciążową, która dzieli się na następujące części:

  Zapłodnienie – połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.Hormony (od stgr. ὁρμάω hormao – rzucam się naprzód, pędzę) – związki chemiczne wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego. Funkcją hormonów jest regulacja czynności i modyfikacja cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera poprzez krew (wyjątkiem są tzw. hormony lokalne). Istnieją także takie hormony, które wywierają wpływ na funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu.
 • doczesną torebkową,
 • doczesną podstawową,
 • doczesną prawdziwą.
 • Doczesna torebkowa (pokrywowa)[]

  Dawniej zwana doczesną odgiętą. Pokrywa jajo płodowe od strony jamy macicy. Rozrasta się ona do 18 tygodnia ciąży, po czym łączy się z doczesną prawdziwą.

  Doczesna prawdziwa (ścienna)[]

  Obejmuje cały obszar jamy macicy poza jajem płodowym. Z chwilą wypełnienia całej jamy macicy przez rozrastające się jajo płodowe następuje połączenie doczesnej prawdziwej z doczesną torebkową i w ten sposób zanika jama macicy.

  Jama macicy (łac. cavitas uteri) – przestrzeń wewnątrz trzonu i cieśni macicy, wewnątrz której podczas ciąży rozwija się płód. Jest ograniczona endometrium.Cykl miesiączkowy, cykl menstruacyjny (łac. cyclus menstrualis) – powtarzające się regularnie zmiany w organizmie kobiety, zachodzące w ustalonym rytmie biologicznym pod wpływem współdziałania układu nerwowo-hormonalnego. Cykl menstruacyjny występuje u kobiet dojrzałych płciowo (po pokwitaniu ale przed przekwitaniem).

  Doczesna podstawowa[]

  Doczesna, na której leży zagnieżdżone jajo płodowe. Tworzy część matczyną łożyska. Warstwa zbita i gąbczasta części doczesnowej macicy oraz trofoblast tworzą płytkę podstawną. Warstwa gąbczasta błony doczesnej jest strefą graniczną w której następuje oddzielenie łożyska po porodzie. Płytka doczesnowa wytwarza przegrody naprzeciw penetrującego trofoblastu kosmówki kosmatej, dzieląc łożysko na wiele pól stanowiących: płaty, płaciki oraz liścienie łożyska.

  Implantacja, zagnieżdżenie, nidacja – pierwszy etap rozwijającej się ciąży u ssaków (z wyjątkiem stekowców) polegający na ścisłym kontakcie blastocysty ze ścianą macicy.Endometrium – błona śluzowa macicy ssaków, wrażliwa na hormony steroidowe, w szczególności na estrogeny i gestageny, w związku z czym zmieniająca się wraz z cyklem miesięcznym.

  Bibliografia[]

 • Ada Anczykowa i zespół autorski, Popularna Encyklopedia Powszechna, tom IV, D wydanie I, Kraków 1994, Oficyna Wydawnicza Fogra, ISBN 83-85719-12-1
 • Hieronim Bartel: Embriologia, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010, wyd. 4, ISBN 978-83-200-4574-1
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Komórka jajowa, jajo (łac. ovum) – gameta żeńska u zwierząt i roślin. Cytoplazma komórki jajowej jest nazywana ooplazmą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.