Dobrzany (gmina)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dobrzanygmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, w południowo-wschodniej części powiatu stargardzkiego. Siedzibą gminy jest miasto Dobrzany.

Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.Suchań, (niem. Zachan) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Suchań. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 1436 mieszkańców.

Miejsce w województwie (na 114 gmin):
powierzchnia 78., ludność 77.

Według danych z 31 grudnia 2009 roku gmina miała 4928 mieszkańców.

Położenie[ | edytuj kod]

Według danych z 1 stycznia 2010 powierzchnia gminy wynosiła 134,73 km². Gmina stanowi 8,9% powierzchni powiatu.

Tereny leśne zajmują 24% powierzchni gminy, a użytki rolne 62%.

Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

Sąsiednie gminy:

 • Chociwel, Ińsko, Marianowo i Suchań (powiat stargardzki)
 • Recz (powiat choszczeński)
 • Kalisz Pomorski (powiat drawski)
 • Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2008:

  Gminę zamieszkuje 4,2% ludności powiatu.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Dobrzany w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Dobrzany.png

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Gmina Kalisz Pomorski - gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowej części powiatu drawskiego. W latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski. Jest to największa gmina pod względem powierzchni w powiecie. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 4., ludność 54. Gmina stanowi 27,3% powierzchni powiatu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kępno – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany, położona 4,5 km na północny zachód od Dobrzan (siedziby gminy) i 22 km na północny wschód od Stargardu (siedziby powiatu).
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Krzemień – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany, położona nad jeziorem Krzemień, 7 km na północny wschód od Dobrzan (siedziby gminy) i 32 km na północny wschód od Stargardu (siedziby powiatu).
  Stara Dąbrowa (niem. Alt Damerow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa, 11,5 km na północny wschód od Stargardu (siedziby powiatu), przy trasie Stargardzkiej Kolei Wąskotorowej.
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.
  Sierakowo – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany, położona 5,5 km na południowy wschód od Dobrzan (siedziby gminy) i 26 km na wschód od Stargardu (siedziby powiatu).

  Reklama