• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobrostan subiektywny  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny.SMART (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.
  Linki zewnętrzne[]
 • The First International Conference on Happiness and Wellbeing, Promoting Wellbeing: A Positive Psychology Approach, 10–12 September 2015, Tally Ho Training Centre, Birmingham, UK
 • European Pact for Mental Health and Well-being
 • EU-Compass for Action on Mental Health and Well-being
 • George Eman Vaillant w TED, Amsterdam 2014, From emotionally crippled to loving personality, tedxtalks.ted.com, Dec 2, 2014
 • Deklaracja florencka - Dobrostan psychiczny dzieci w Europie. Plany i perspektywy. XIII Kongres ESCAP, Florencja, Włochy, 25-29 sierpnia 2007
 • Krzysztof Kwaśniowski, Psychologia rozwojowa od narodzin do końca 1 roku życia.
 • Helen Bradford, The Wellbeing of Children under Three, Online publication date: July 2012, Print ISBN 9780415612708 eBook ISBN 9780203117972 Adobe ISBN 9781136306976
 • What Makes Us Happy?, www.theatlantic.com, Psychology, June 2009
 • Child well-being in rich countries – A comparative overview, 9 April 2013, UNICEF Press Conference
 • 10 Misconceptions about Aging
 • The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries, 27 October 2014, UNICEF Press Conference]
 • Dobrostan a dobrobyt ponowoczesnej rodziny, Welfare and prosperity of the post-modern family w: Mirosław Zbigniew Babiarz, Anna Brudniak-Drąg: 2. W: Mirosław Babiarz, Monika Szpringer (redaktorzy naukowi): Zdrowie i dobrostan. T. 4: Dobrostan i społeczeństwo. Lublin: Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013, s. 27–43, seria: Zdrowie i dobrostan. ISBN 978-83-61495-15-4.
 • Janusz Czapiński, Piotr Błędowski: Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. ISBN 978-83-61638-75-9.
 • Janusz Czapiński, Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich
 • Dariusz Krok, Opole, UO, Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków, książka: „Rodzina w nurcie współczesnych przemian”, Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN 9788361756446, Dariusz Krok (redaktor), Paweł Landwójtowicz (redaktor) format: 167x237, stron: 454, oprawa: miękka [UOP0028B28614]
 • Goryl (Gorilla) – rodzaj największych spośród współcześnie żyjących małp naczelnych, zaliczany do człowiekowatych. Preferuje naziemny tryb życia, jest zwierzęciem roślinożernym, zamieszkuje lasy tropikalne w Afryce. Dzielone są na dwa gatunki i według nadal trwającej debaty (2007) do czterech lub pięciu podgatunków.Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.
  Robert Fludd, właściwie Robertus de Fluctibusur (ur. 1574 Milgate - zm. 1637 Londyn) - doktor medycyny, filozof, pisarz, zajmował się studiowaniem ludzkiej psychiki. Wyznawca nauk różokrzyża i alchemik, członek królewskiego kolegium fizykow.
  Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.
  Grupa wsparcia - forma wsparcia psychospołecznego, funkcjonująca również w rzeczywistości wirtualnej w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, informacje, zazwyczaj nieprofesjonalnie. Niekoniecznie jest to pomoc materialna. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. własna choroba psychiczna lub choroba występującą w najbliższej rodzinie, problem z uzależnieniem). Mogą jednak istnieć grupy wsparcia dotyczące rodziców i ich lepszego funkcjonowania.
  Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.
  Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego). System ten wprowadzony został przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.227 sek.