• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobrostan subiektywny  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Więź społeczna – pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społecznej od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna czy skład społeczny.SMART (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Uwagi
  1. W psychologicznej literaturze angielskojęzycznej są stosowane, jako odpowiedniki dobrostanu subiektywnego, m.in. określenia: well-being, welfare, good life, happiness, subjective well-being, psychological well-being, authentic happiness, true happiness, utility, pleasure-pain balance, the greatest good, the ultimate motive, meaning of life, optimal functioning, health.
  2. Definicja WHO: Health: the state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity).
  3. W koncepcji dobrostanu, stworzonej niezależnie przez Carol D. Ryff, ten rodzaj dobrostanu został nazwany psychologicznym. W modelu trójwymiarowym nosi nazwę osobowościowego, ponieważ charakter psychologiczny ma również dobrostan emocjonalny.
  4. Zob. ego – „ja realne”, superego – „ja idealne” i „ja powinnościowe”, id, jaźń, jaźń w filozofii indyjskiej.
  5. W piśmiennictwie są stosowane – jako odpowiedniki określenia „tożsamość” lub jako pojęcia zbliżone – takie terminy jak: self, ego, jaźń, Ja, schemat Ja, koncepcja Ja.
  6. Poczucie utraty tożsamości bywa skutkiem udarów mózgu. W roku 2002 jednym z pacjentów Andrzeja Szczeklika był Sławomir Mrożek (zob. Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny), u którego – po ciężkim udarze – stwierdzono całkowitą afazję. Po trzech latach pracy z logopedą odzyskał zdolność mówienia i pisania, jednak nadal odnosił wrażenie, że nie jest już tą samą osobą, którą był przed chorobą. Jako „Baltazar” pisał:

   Antoni Libera napisał we wstępie do książki „Baltazar. Autobiografia” (2006), że chorzy z afazją, amnezją lub syndromem Alzheimera są tylko „wyostrzonymi przypadkami” wśród wszystkich ludzi, ponieważ oni wszyscy stale zmieniają się, wciąż tracąc tzw. „samego siebie”. Według Mrożka/Baltazara sens pojęcia „ja” jest więc „lingwistyczną ułudą”. Andrzej Szczeklik zaprzeczał temu, cytując fragment wstępu Antoniego Libery do „Autobiografii”: „to, co nas scala, to pamięć i mowa”.

   Goryl (Gorilla) – rodzaj największych spośród współcześnie żyjących małp naczelnych, zaliczany do człowiekowatych. Preferuje naziemny tryb życia, jest zwierzęciem roślinożernym, zamieszkuje lasy tropikalne w Afryce. Dzielone są na dwa gatunki i według nadal trwającej debaty (2007) do czterech lub pięciu podgatunków.Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.
  7. Poszukiwania odpowiedzi na pytania o istotę woli życia i o sens życia dominują od starożytności w różnych systemach filozoficznych i religijnych; zob. m.in.: Epikureizm, Conatus Hobbesa, Élan vital, Spinoza, Friedrich Foerster, Arthur Schopenhauer i Antynatalizm#Następstwo zaprzeczenia woli życia, Friedrich Nietzsche.
  8. Przyjmuje się, że dorastanie obejmuje etapy eksploracji i zobowiązań. Eksploracją nazywa się aktywne poszukiwanie alternatyw działań (początkowe nazwy: „doświadczanie kryzysu”, „bycie w kryzysie”). Etapem zobowiązań (committment) nazwano okres wyboru idei i/lub obszarów działania jednostki. Cztery kombinacje etapów eksploracji i zobowiązania Marcia nazwał „statusami tożsamości”.
  9. Zdanie Johna Mediny: „Jesteśmy niesłychanie towarzyskimi istotami” potwierdza cytat z książki Janusza Leona Wiśniewskiego S@motność w sieci: „Czy wiesz, że samotność to w przekonaniu ludzi najgorszy rodzaj cierpienia? To jest uniwersalne dla świata. W Nowym Jorku tak samo jak na Nowej Gwinei ludzie truchleją ze strachu przed samotnością i opuszczeniem. Czy wiesz, że według jednego z najstarszych hinduskich mitów Stwórca powołał świat do istnienia tylko dlatego, że czuł się samotny?”
  10. Popularne jest przekonanie, że patrzenie w oczy rozmówcy pozwala weryfikować jego szczerość, ale może to być złudne (mikromimika wokół oczu nie jest trudna do opanowania).
  11. Za regulację mięśni twarzy odpowiadają jądra pnia mózgu, połączone z ciałem migdałowatym (Holstege i in., 1977; Posta, Mai, 1980). Facial Action Coding System (FACS) jest oparty na wynikach wieloletnich badań zachowań gatunkowych, przejawianych w różnych życiowych sytuacjach, np. podczas odczuwania strachu (Ekman, 1984; Tomkins, 1962; Izard 1977) ” (P. Ekman. s. 109, 190). Drugą z tzw. reakcji I typu, charakterystycznych dla strachu, jest reakcja znieruchomienia. Stwierdzono występowanie wielu innych reakcji autonomicznych i hormonalnych, powiązanych z innymi reakcjami mięśni, które są zdeterminowane ewolucyjnie. Dziecko odczytuje radość, smutek lub niepokój matki i innych członków grupy społecznej. Analogiczne mechanizmy decydują np. o reakcjach psa, obserwującego gesty i mimikę swojego opiekuna (wzajemny kontakt z psami umożliwia np. dogoterapię.
  12. Niekiedy – w skrajnym uproszczeniu – termin „postawa” jest używany jako równoznaczny z pojęciem „zadowolenie z pracy”. Bywa też uznawany za sumę aspektów emocjonalnych (satysfakcja) i normatywnych (zbiór opinii, sądów i przekonań).

  Przypisy

  1. Pilarska 2012 ↓, s. 92.
  2. Health G-H (ang.). W: Health Systems Strengthening Glossary [on-line]. www.who.int. [dostęp 2015-04-07].
  3. Health topics > Health promotion (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. www.who.int. [dostęp 2015-04-07].
  4. Health Impact Assessment (HIA) (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. WHO. [dostęp 2015-04-07].
  5. Zofia Słońska, Małgorzata Misiuna: Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów. W: Publikacja Zakładu Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii [on-line]. zakladepidemiologii.ikard.pl. [dostęp 2015-04-07].
  6. George E. Vaillant: Adaptation to Life. Harvard University Press, August 1998. ISBN 9780674004146. (wyd. 1977)
  7. Vaillant GE. Adaptive Mental Mechanisms: Their Role in a Positive Psychology. „American Psychologist”. 55 (1), s. 89–98, 2000. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.89. PMID: 11392869 (ang.). [dostęp 2015-07-26]. 
  8. Positive Psychology Center. W: Strona internetowa [on-line]. University of Pennsylvania. [dostęp 2015-04-06].
  9. Authentic Happiness Website (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. The Trustees of the University of Pennsylvania. [dostęp 2015-04-06].
  10. George Eman Vaillant (przekład: Barbara Mroziak). Pozytywne zdrowie psychiczne: czy istnieje definicja międzykulturowa? (oryg. 'Positive mental health: is there a cross-cultural definition?'). „Postępy Psychiatrii i Neurologii”. 21 (4), s. 229–250, 2012. 
  11. Wojciechowska 2008 ↓, s. 110–112.
  12. Rachel Dodge, Annette P. Daly, Jan Huyton, Lalage D. Sanders. The challenge of defining wellbeing. „International Journal of Wellbeing”, s. 222–235, 2012. DOI: 10.5502/ijw.v2i3.4 (ang.). 
  13. Janusz Czapinski: Cebulowa teoria szczescia (pol.). W: Wykład w TEDxWarsawSalon [on-line]. www.youtube.com. [dostęp 2015-04-08].
  14. Janusz Czapiński: Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, W: M. Kofta, T. Szustrowa (red.), 'Złudzenia, które pozwalają żyć'. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 266–306.; cyt. według M. Trejtowicza
  15. bibliografia: Janusz Czapiński, 'Psychologia szczęścia', Warszawa 1992: Hasło: Dobrostan. W: Encyklopedia PWN.pl [on-line]. Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp 2015-03-25].
  16. wellbeing; Polish translation: dobrostan. W: PROZ.com The translation workplace [on-line]. [dostęp 2015-03-25].
  17. Marcin Wnuk, Daniel Zielonka, Barbara Purandare, Andrzej Kaniewski, Aneta Klimberg, Ewa Ulatowska-Szostak, Ewa Palicka, Andrzej Zarzycki, Edyta Kaminiarz (Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych (Review of quality of life conceptions in social sciences). „Hygeia Public Health”. 48 (1), s. 10–16, 2013. 
  18. dr Marcin Wnuk. W: Nauka Polska > Bazy Danych > Ludzie nauki [on-line]. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. [dostęp 2015-04-06].
  19. C.L.M. Keyes, M.B. Waterman: Dimensions of wellbeing and mental health in adulthood. W: M. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes, K.A. Moore (red.): Wellbeing: positive development throughout the life course. Manwah New York: Erlbaum, 2003, s. 481–501. (cyt. według L. Wojciechowska, 2008, s. 111)
  20. Carol D. Ryff (University of Wisconsin—Madison). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning of Psychological Well-Being. „Journal of Personality and Social Psychology”. 57 (6), s. 1069–1081, 1989. 
  21. Wynik wyszukiwania 'well-being 2000' (Około 9 140 000). W: books.google.com [on-line]. books.google.com. [dostęp 2015-04-10].
  22. Health and Social Care Act 2012; 2012 c. 7 PART 1 Further provision about clinical commissioning groups (ang.). www.legislation.gov.uk/, 2012. [dostęp 2015-04-02].
  23. The Joint Action for Mental Health and Well-being (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. www.mentalhealthandwellbeing.eu. [dostęp 2015-04-02].
  24. Pilarska 2012 ↓, s. 35–39.
  25. Andrzej Szczeklik: Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny. Kraków: SIW Znak, 2007, s. 33, 275–276. ISBN 978-83-240-0863-6.
  26. Pilarska 2012 ↓, s. 38.
  27. William James: The Principles of Psychology. Harward University ('Classics in the History of Psychology'; an internet resource developed by Christopher D. Green, York University, Toronto, Ontario), August 1890.
  28. Pilarska 2012 ↓, s. 48–59.
  29. Pilarska 2012 ↓, s. 50.
  30. Janusz Czapiński: Psychologiczne teorie szczęścia, W: J. Czapiński (red.), 'Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka'. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 51–102.; cyt. według M. Trejtowicza
  31. Janusz Czapiński: Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, W: J. Czapiński (red.), 'Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka'. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 13–17.; cyt. według M. Trejtowicza
  32. Agnieszka Bożek: Co czyni człowieka szczęśliwym?. W: Portal Psychologii Społecznej [on-line]. www.psychologia-spoleczna.pl, 29 sierpnia 2010. [dostęp 2015-03-25].
  33. Trejtowicz 2007 ↓, s. 67.
  34. Janusz Czapiński i współpracownicy: Diagnoza Społeczna Warunki i jakość życia Polaków. W: Raporty, kwestionariusze, bazy danych [on-line]. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania;. [dostęp 2015-04-12].
  35. Ruut Veenhoven, Erasmus University Rotterdam, Happiness Economics Research Organization: World Database of Happiness (ang.). W: Archive of research findings on subjective enjoyment of life [on-line]. [dostęp 2015-04-12].
  36. Trejtowicz 2007 ↓, s. 66,68.
  37. Pilarska 2012 ↓, s. 89.
  38. Pilarska 2012 ↓, s. 90.
  39. A. I. Brzezińska, K. Piotrowski. Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości. „Polskie Forum Psychologiczne”, s. 66–84, 2010. 
  40. Pilarska 2012 ↓, s. 91.
  41. Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Anna Oblacińska, Hanna Kołoło. Drabina Cantrila w badaniach stanu zdrowia i nierówności w zdrowiu uczniów w wieku 11–18 lat (Cantril ladder in the studies on health and health inequalities among 11–18-year-old pupils). „Probl Hig Epidemiol”, s. 355–361, 2009. 
  42. Global Assessment of Functioning (GAF) Scale (From DSM-IV-TR, p. 34) (ang.). W: Consider psychological, social, and occupational functioning on a hypothetical continuum of mental health-illness. Do not include impairment in functioning due to physical (or environmental) limitations. [on-line]. msu.edu. [dostęp 2015-04-05].
  43. Talaris Instutute > About (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. www.talaris.org. [dostęp 2015-04-14].
  44. Medina 2012 ↓, s. 12.
  45. John Medina: Jak wychować szczęśliwe dziecko (opis bibliograficzny i recenzje). Wydawnictwo Literackie, 2012. ISBN 978-83-08-04870-2.
  46. Medina 2012 ↓, s. 1–363.
  47. Medina 2012 ↓, s. 53.
  48. Medina 2012 ↓, s. 63–70.
  49. Medina 2012 ↓, s. 70–74.
  50. John Medina: Brain Rules (ang.). www.brainrules.net. [dostęp 2015-04-14].
  51. Medina 2012 ↓, s. 81–87, 92–93.
  52. Medina 2012 ↓, s. 95–105.
  53. Medina 2012 ↓, s. 106–116.
  54. Medina 2012 ↓, s. 34–36.
  55. Medina 2012 ↓, s. 43–44.
  56. Medina 2012 ↓, s. 23–24.
  57. Medina 2012 ↓, s. 44.
  58. Medina 2012 ↓, s. 25–26.
  59. Carol Gilligan, przekład: Sergiusz Kowalski: Chodźcie z nami!. W: dziennik opinii : Krytyka polityczna [on-line]. [dostęp 2015-04-14].
  60. Medina 2012 ↓, s. 25.
  61. Medina 2012 ↓, s. 45–55.
  62. Boris Brott > Biography (ang.). borisbrott.com. [dostęp 2015-04-14].
  63. Medina 2012 ↓, s. 46–47, 49–51.
  64. H. Rudolph Schaffer (tłumaczenie: Aleksander Wojciechowski): Psychologia dziecka (fragment książki: Noworodki potrafią rozpoznać głos matki). Wydawnictwo Naukowe PWN SA., zob. opis na stronie wydawcy
  65. Medina 2012 ↓, s. 47–48.
  66. Medina 2012 ↓, s. 51–53.
  67. 5. Mimiczne wskazówki kłamstwa. W: Paul Ekman: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie (oryg.: Telling Lies. Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 112–145.
  68. Medina 2012 ↓, s. 48–49.
  69. Małgorzata Majcher: Podobieństwa i różnice w mechanizmie rozpoznawania twarzy u ludzi i innych naczelnych. W: Maciej Trojan (red.): Zachowanie się zwierząt. Przegląd wybranych zagadnień z zakresu psychologii porównawczej. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 166-175.
  70. P. Ekman, R. Davidson, Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, ISBN 83-85416-84-6)
  71. Lisa A. Parr, Bridget M. Waller, Sarah J. Vick, Kim A. Bard. Classifying Chimpanzee Facial Expressions Using Muscle Action. „Emotion”, s. 172–181, 2007 Feb. DOI: 10.1037/1528-3542.7.1.172 (ang.). 
  72. Paul Ekman Group LLC (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. /www.paulekman.com. [dostęp 2015-04-18].
  73. Paul Ekman Group (Producer/Director: Paul Kaufman): Dr. Paul Ekman on Expression and Gesture and Their Role in Emotion and Deception - Part 1 of 2 (2007) (ang.). www.youtube.com, 2-07-2013. [dostęp 2015-04-18].
  74. Paul Ekman Group (Producer/Director: Paul Kaufman): Dr. Paul Ekman on Expression and Gesture and Their Role in Emotion and Deception - Part 2 (2007) (ang.). www.youtube.com, 2-07-2013. [dostęp 2015-04-18].
  75. Maciej Trojan. Rozumienie społecznych sygnałów demonstrowanych przez człowieka na przykładzie badań z udziałem psów (Canis familiaris). „psychologia.pl”. s. 178-185. 
  76. I. Rozempolska-Rucińska , M. Trojan, E. Kosik, T. Próchniak , P. Janeczko. Nibbling as non-verbal communication in dogs. „Medycyna Weterynaryjna”, s. 292-295, 2014. 
  77. Maciej Trojan: Interwencja psychoterapeutyczna z udziałem psów. Założenia teoretyczne, cele i problemy. W: L. Grzesiuk, i Hubert Suszek (red.): Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. 561-573, 2011.
  78. Medina 2012 ↓, s. 131–153.
  79. Hanna Dolna, Sebastian Dymek, Tomasz Poboży: Definicja umiejętności interpersonalnych. W: Kurs: Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu [on-line]. wneiz.umk.pl. [dostęp 2015-04-19].
  80. Medina 2012 ↓, s. 157–200.
  81. Alicja Kozubska, Przemysław Ziółkowski. Potrzeba sensu życia czynnikiem spajającym pokolenia. „Rocznik Andragogiczny”, s. 106–115, 2012. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. 
  82. Jolanta Honkisz: Rodzina wielopokoleniowa – czy to już przeszłość?. figeneration.pl, 31 stycznia 2013. [dostęp 2015-04-18].
  83. Synteza porównawcza teorii rozwoju dziecka, przedstawionego przez wybitną Włoszkę z teorią współczesnych psychologów (podobieństwa między teoriami Marii Montessori a Lwa S. Wygotskiego). W: Portal educarium [on-line]. www.educarium.pl. [dostęp 2015-04-20].
  84. Metoda Marii Montessori. W: Strona internetowa 'Montessori' – Przedszkole Niepubliczne Sportowo-Językowe "Zielony Miś" [on-line]. www.zielonymis.pl. [dostęp 2015-04-30].
  85. Odyssey of the Mind (ang.). W: Strona internetowa [on-line]. Creative Competitions, Inc. [dostęp 2015-05-05].
  86. Paul Tough (przełożyła Anna Nowak): Jak dzieci osiągają sukces (oryg. How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character 2012). Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 10 września 2014. ISBN 978-83-10-12512-5.
  87. Alina Sosik: Potrzeby psychiczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: Kształcenie zintegrowane – witryna Aliny Sosik [on-line]. www.asksa.republika.pl. [dostęp 2015-04-09].
  88. School health and youth health promotion > Preventing leading causes of premature death, disease and disability (ang.). W: Strona internetowa WHO [on-line]. World Health Organization. [dostęp 2015-04-09].
  89. Joanna Słodkowska, Anna Bokszczanin. Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych. Testowanie modelu mediacyjnego. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 2012. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 
  90. Psycholog pracy. W: Strona internetowa [on-line]. PsychologPracy.pl. [dostęp 2015-05-05].
  91. Psychologia pozytywna w badaniu zadowolenia pracowników. W: Portal biznesowo-finansowy [on-line]. www.terazbiznes.pl, 29-12-2014. [dostęp 2015-05-05].
  92. Marta Fiech, Krzysztof Mudyń. Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. „Problemy Zarządzania”. 9 (4 (34)), s. 147 – 161, 2011. Wydział Zarządzania UW. ISSN 1644-9584. 
  93. Agnieszka Springer. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. „Problemy Zarządzania”. 9 (4 (34)). s. 162–180. ISSN 1644-9584. 
  94. Wojciechowska 2008 ↓, s. 106–123.
  95. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez organy władzy publicznej na rzecz osób starszych. W: RPO/673128/11/I/21 RZ [on-line]. 2011-08-19. [dostęp 2015-04-04].
  96. Madrycki plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw. W: Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej > Społeczne prawa człowieka [on-line]. 2011-08-19. [dostęp 2015-04-04].
  97. Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – Realizacja Madryckiego Planu Działania na Rzecz Osób Starszych. W: Dokument MPiPS o [on-line]. 2011-08-19. [dostęp 2015-04-04].
  98. Zając-Lamparska Ludmiła. Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka. „Rocznik Andragogiczny”, s. 89–105, 2012. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. 
  99. Wojciechowska 2008 ↓, s. 111.
  100. Piotr Błajet. Aktywność prozdrowotna seniorów w świetle modelu ASUZ. „Rocznik Andragogiczny”, s. 116–127, 2012. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. 
  101. Wojciechowska 2008 ↓, s. 109–110.
  102. Wojciechowska 2008 ↓, s. 119–121.
  103. Nathalie Champoux: Guide médical en soins de longue durée (fr.). /mdsld.ca. [dostęp 2015-04-30].
  104. domyopieki.pl. W: Portal prezentujący placówki opiekuńcze w Polsce (m.in. prezentacje, informator, organizacje, artykuły) [on-line]. Point Group Marek Gabański. [dostęp 2015-04-30].
  105. Teresa E. Olearczyk: Potrzeby psychiczne starszego człowieka. W: Portal prezentujący placówki opiekuńcze w Polsce [on-line]. POINT GROUP Marek Gabański. [dostęp 2015-04-30].
  106. Krystyna Basińska (promotor: Maria Wujtewicz): Ocena wyników leczenia oraz jakości życia chorych po intensywnej terapii w stanach zagrożenia życia. Gdańsk: Akademia Medyczna (praca doktorska), 2005.
  107. Janusz Czapiński. Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa. „NAUKA”, s. 51–88, 2012 (pol.). 
  108. Richard Easterlin. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence. W: Paul David, Melvin Reder: Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz. New York: Academic Press, Inc., 1974. (ang.)
  109. III Konferencja Naukowa Psychologia – konsumpcja – jakość życia „Pomiędzy dobrobytem a dobrostanem”, Gdańsk, 10‐11 września 2012. W: Materiały konferencyjne (program, streszczenia wystąpień) [on-line]. [dostęp 2015-04-01].
  110. Źródło ilustracji: Richard G. Wilkinson, Kate Pickett: The SSpirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. London: Allen Lane, 5 March 2009. ISBN 978-1-84614-039-6.

  Bibliografia[]

 • Aleksandra Pilarska: Ja i tożsamość a dobrostan psychiczny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2012. ISBN 978-8362243-84-6.
 • Mariusz Trejtowicz. Dynamika dobrostanu psychicznego. Eksploracja danych z badań. „Psychologia Społeczna”. 2 (01 (03)), s. 66–81, 2007. ISSN 1896-1800. 
 • Ludwika Wojciechowska. Style starzenia się a subiektywny dobrostan kobiet w późnej dorosłości, studiujących na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. „Polskie Forum Psychologiczne”. 13 (2), 2008. 
 • John Medina: Jak wychować szczęśliwe dziecko (oryginalny tytuł: Brain Rules for Baby, przekład: Anna Sak)). Wydawnictwo Literackie, 2012. ISBN 978-83-08-04870-2.
 • Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.Robert Fludd, właściwie Robertus de Fluctibusur (ur. 1574 Milgate - zm. 1637 Londyn) - doktor medycyny, filozof, pisarz, zajmował się studiowaniem ludzkiej psychiki. Wyznawca nauk różokrzyża i alchemik, członek królewskiego kolegium fizykow.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bodziec (fizjologia) - uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki; bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym; zmiana środowiska zewnętrznego, w którym znajduje się dana komórka lub narząd.
  Grupa wsparcia - forma wsparcia psychospołecznego, funkcjonująca również w rzeczywistości wirtualnej w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, informacje, zazwyczaj nieprofesjonalnie. Niekoniecznie jest to pomoc materialna. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. własna choroba psychiczna lub choroba występującą w najbliższej rodzinie, problem z uzależnieniem). Mogą jednak istnieć grupy wsparcia dotyczące rodziców i ich lepszego funkcjonowania.
  Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.
  Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI; czasem tłumaczony jako „wskaźnik rozwoju ludzkiego”) – syntetyczny miernik opisujący efekty w zakresie społeczno-ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów (stąd czasem nazywany wskaźnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego). System ten wprowadzony został przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Wskaźnik został opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 wykorzystuje go w swoich corocznych raportach oenzetowska agenda ds. rozwoju (UNDP).
  Wsparcie społeczne – pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych. Zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach oferowane przez osoby znaczące i grupy odniesienia danej osoby.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.123 sek.