• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Dobroć

  Przeczytaj także...
  Obwód rezonansowy LC jest wyidealizowanym przypadkiem obwodu elektrycznego RLC, składającym się z cewki (L) i kondensatora (C), bez udziału rezystancji (R). W obwodzie tym zachodzi rezonans prądów (w równoległym) lub napięć (w szeregowym). Rysunek po prawej stronie pokazuje schemat obwodów rezonansowych: szeregowego i równoległego.Pulsacja (częstość kołowa, częstość kątowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:
  Kondensator – jest to element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.
  Zależność krzywej rezonansowej od dobroci układu drgań

  Dobroć Q – wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy. Określa, ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych.

  Dobroć wyraża się wzorem:

  Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.
  Q=2\pi \frac {E_d} {E_s} =2\pi f_r \frac {E_d} {P}

  gdzie: E_d – energia drgań, E_s – energia tracona w jednym okresie drgania, f_r – częstotliwość rezonansowa układu drgań, P – średnia moc tracona przez układ.


  Dobroć określa szerokość połówkową krzywej rezonansowej: \Delta f = \frac {f_0} {Q} \,

  gdzie: \Delta f – różnica częstotliwości, dla których energia drgań jest równa połowie energii maksymalnej występującej dla częstotliwości {f_0}.

  Obwody elektryczne[]

  Dla cewki indukcyjnej o indukcyjności L dobroć wynosi: Q_L = \frac{X_L}{R_L}=\frac{\omega_0 L}{R_L}

  gdzie:

  Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.Rezonans – zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonych częstotliwości drgań wymuszających. Częstotliwości dla których drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową. Dla tych częstotliwości, nawet małe okresowe siły wymuszające mogą wytwarzać drgania o znacznej amplitudzie. Wiele systemów ma wiele odrębnych częstotliwości rezonansowych.
  \omega_0częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Linduktancja cewki, R_L – zastępcza szeregowa rezystancja cewki.


  Dla kondensatora o pojemności C dobroć wyraża się wzorem: Q_C = \frac{X_C}{R_C}=\frac{1}{\omega_0 C R_C}

  gdzie: \omega_0 – częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Ckapacytancja kondensatora, R_C – zastępcza szeregowa rezystancja kondensatora.


  W obwodzie szeregowym zawierającym cewkę i kondensator: Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R}

  gdzie:

  Indukcyjność określa zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego Φ powstającego w wyniku przepływu przez obwód prądu elektrycznego I. Oznaczana jest symbolem L. Jednostką indukcyjności jest henr (H). Ze strumieniem indukcji magnetycznej Φ i natężeniem prądu I związana jest wzorem:
  R – zastępcza szeregowa rezystancja układu


  W obwodzie równoległym zawierającym cewkę i kondensator: Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{\omega_0 L}

  gdzie: R – zastępcza równoległa rezystancja układu

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Kalkulator częstotliwości odcięcia -3 dB przy danej częstotliwości i dobroci (ang.). [dostęp 2013-03-05]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama