l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia

 • Prowadzimy badanie na temat nowotworów.
  Potrzebna jest nam pomoc.
  Prosimy o wypełnienie
  anonimowego kwestionariusza

  Zajmie to ok. 10 - 15 minut.


  TAK - pomagam            NIE - odmawiam (zamknij)

  Zebrane informacje wykorzystane zostaną do celów naukowych.
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Dobroć

  Przeczytaj także...
  Dobro – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem bytu. W moralności dobro określa poprawność (zgodność z normami moralnymi) czynów i zachowań człowieka.Obwód rezonansowy LC jest wyidealizowanym przypadkiem obwodu elektrycznego RLC, składającym się z cewki (L) i kondensatora (C), bez udziału rezystancji (R). W obwodzie tym zachodzi rezonans prądów (w równoległym) lub napięć (w szeregowym). Rysunek po prawej stronie pokazuje schemat obwodów rezonansowych: szeregowego i równoległego.
  Pulsacja (częstość kołowa, częstość kątowa) - wielkość określająca, jak szybko powtarza się zjawisko okresowe. Pulsacja jest powiązana z częstotliwością (f) i okresem (T) poprzez następującą zależność:
  Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy pojęcia fizycznego. Zapoznaj się również z: dobro.
  Zależność krzywej rezonansowej od dobroci układu drgań

  Dobroć Q – wielkość charakteryzująca ilościowo układ rezonansowy. Określa, ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych.

  Kondensator – jest to element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem.Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.

  Dobroć wyraża się wzorem: Q=2\pi \frac {E_d} {E_s} =2\pi f_r \frac {E_d} {P}

  gdzie: E_d – energia drgań, E_s – energia tracona w jednym okresie drgania, f_r – częstotliwość rezonansowa układu drgań, P – średnia moc tracona przez układ.


  Dobroć określa szerokość połówkową krzywej rezonansowej: \Delta f = \frac {f_0} {Q} \,

  gdzie:

  Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr, jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V/m.Analogia (gr. αναλογια – odpowiedniość, podobieństwo) – orzekanie o pewnych cechach omawianego przedmiotu (rzeczy, osoby, pojęcia itp.) na zasadzie jego podobieństwa do innego przedmiotu (dla którego odpowiednie cechy są określone i znane) lub równoległości występujących pomiędzy nimi innych cech. Pojęcie analogii jest szeroko stosowane w filozofii, prawie, matematyce, statystyce itd.
  \Delta f – różnica częstotliwości, dla których energia drgań jest równa połowie energii maksymalnej występującej dla częstotliwości {f_0}.

  Obwody elektryczne[ | edytuj kod]

  Dla cewki indukcyjnej o indukcyjności L dobroć wynosi: Q_L = \frac{X_L}{R_L}=\frac{\omega_0 L}{R_L}

  gdzie: \omega_0częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Linduktancja cewki, R_L – zastępcza szeregowa rezystancja cewki.


  Dla kondensatora o pojemności C dobroć wyraża się wzorem: Q_C = \frac{X_C}{R_C}=\frac{1}{\omega_0 C R_C}

  gdzie:

  Rezonans – zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonych częstotliwości drgań wymuszających. Częstotliwości dla których drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową. Dla tych częstotliwości, nawet małe okresowe siły wymuszające mogą wytwarzać drgania o znacznej amplitudzie. Wiele systemów ma wiele odrębnych częstotliwości rezonansowych.Indukcyjność określa zdolność obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego Φ powstającego w wyniku przepływu przez obwód prądu elektrycznego I. Oznaczana jest symbolem L. Jednostką indukcyjności jest henr (H). Ze strumieniem indukcji magnetycznej Φ i natężeniem prądu I związana jest wzorem:
  \omega_0 – częstość zmian prądu w radianach na sekundę, X_Ckapacytancja kondensatora, R_C – zastępcza szeregowa rezystancja kondensatora.


  W obwodzie szeregowym zawierającym cewkę i kondensator: Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R}

  gdzie: R – zastępcza szeregowa rezystancja układu


  W obwodzie równoległym zawierającym cewkę i kondensator: Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{\omega_0 L}

  gdzie: R – zastępcza równoległa rezystancja układu

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Wikimedia Commons
 • Kalkulator częstotliwości odcięcia -3 dB przy danej częstotliwości i dobroci (ang.). [dostęp 2013-03-05]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)


  Reklama

  tt