• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobri Dżurow

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Order Georgi Dymitrowa (bułg. Орден Георги Димитров) – jednoklasowe najwyższe odznaczenie państwowe Bułgarii, ustanowione w 1950.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Dobri Marinow Dżurow (bułg. Добри Маринов Джуров, ur. 5 stycznia 1916 we Wrabewie w obwodzie Łowecz, zm. 17 czerwca 2002 w Sofii) – bułgarski polityk komunistyczny, minister obrony narodowej Ludowej Republiki Bułgarii w latach 1962-1990, członek Politbiura KC Bułgarskiej Partii Komunistycznej (1977-1990).

  Obwód Łowecz (bułg. Област Ловеч) – jedna z 28 jednostek administracyjnych Bułgarii, położona w północnej części kraju.Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy.

  Uczył się w seminarium, z którego został wykluczony za działalność w Komsomole, od 1932 działacz Robotniczego Związku Młodzieży, a od 1938 Bułgarskiej Partii Komunistycznej (BPK). Brał udział w komunistycznym ruchu oporu podczas II wojny światowej, w 1942 internowany w obozie przez rząd Bogdana Fiłowa. Był dowódcą Brygady Partyzanckiej "Czawdar". Po komunistycznym zamachu stanu we wrześniu 1944 podjął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, później został oficerem armii bułgarskiej. Ukończył Akademię Wojskową im. Frunze w Moskwie. Od 17 marca 1962 aż do 22 listopada 1990 był ministrem obrony narodowej Bułgarii; na tym stanowisku odpowiadał za udział Bułgarii w inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968. Od 1974 kandydat na członka, od 1977 do 1990 członek Biura Politycznego BPK. Deputowany do bułgarskiego parlamentu VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Uhonorowany tytułem Bohatera Ludowej Republiki Bułgarii i ponad czterdziestoma odznaczeniami bułgarskimi i sowieckimi, m.in. Orderem Georgi Dymitrowa.

  Sofia (bułg.: София; sofia z gr. znaczy również mądrość) – stolica i największe miasto Bułgarii. Położona w zachodniej części Bułgarii, w śródgórskiej kotlinie, u stóp masywu Witoszy. Miasto leży nad rzeką Bojanską, która jest lewym dopływem rzeki Iskyr. Sofia stanowi wydzielony obwód miejski, jest ponadto ośrodkiem administracyjnym obwodu sofijskiego.Prof. Bogdan Dimitrow Fiłow (bułg. Богдан Димитров Филов; ur. 9 kwietnia 1883 w Starej Zagorze, zm. 1 lutego 1945 w Sofii) – bułgarski archeolog, historyk i polityk, dyrektor Narodowego Muzeum Archeologicznego w Sofii (1911-1920), pierwszy dyrektor Bułgarskiego Instytutu Archeologicznego (1921-1944), rektor Uniwersytetu Sofijskiego "Św. Klemensa z Ochrydy" (1931-1932), przewodniczący Bułgarskiej Akademii Nauk (1937-1944), członek niemieckiej loży masońskiej (od 1923), minister oświaty narodowej (1938-1942) oraz spraw zagranicznych i wyznań wiary (1942-1943), premier Carstwa Bułgarii (1940-1943), po śmierci Borysa III członek Rady Regencyjnej (1943-1944). Współodpowiedzialny za przyłączenie Bułgarii do koalicji hitlerowskiej, za co w 1945 został stracony przez komunistów.

  Bibliografia[]

 • http://www.monitor.bg/article?id=298633 (bułg.)
 • http://archives.bg/policefiles/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=65 (bułg.)
 • Bułgarska Partia Komunistyczna (bułg. Българска комунистическа партия, BPK) – bułgarska partia polityczna, która sprawowała dyktatorską władzę monopartyjną w Ludowej Republice Bułgarii (1946-1990). BPK została założona w 1919 na bazie lewicowego odłamu Bułgarskiej Robotniczej Partii Socjaldemokratycznej, który tworzyli tzw. wąscy socjaliści (bułg. тесни социалисти). Od marca tego samego roku partia należała do Międzynarodówki Komunistycznej. Najważniejszą rolę w zarządzaniu BPK pełniło Biuro Polityczne (wybierane przez Komitet Centralny partii podczas plenum) i Sekretariat. 3 kwietnia 1990, podczas nadzwyczajnego kongresu (zjazdu) członków partii, BPK przemianowała się na Bułgarską Partię Socjalistyczną (BPS) i pod tą nazwą pozostaje do dziś jednym z najsilniejszych ugrupowań na bułgarskiej scenie politycznej.Ludowa Republika Bułgarii (bułg. Народна република България) – oficjalna nazwa Bułgarii w okresie rządów Bułgarskiej Partii Komunistycznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komsomoł (ros. Комсомол) – komunistyczna organizacja młodzieży w Związku Radzieckim, powstała w 1918 roku. Nazwa jest akronimem od słów Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Коммунистический союз молодёжи) czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Od 1922 roku pełna nazwa brzmiała Wsiesojuznyj Leninskij Kommunisticzeskij Sojuz Mołodioży (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи), czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży.
  Operacja Dunaj – kryptonim, jaki nadano interwencji członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczętej 20 sierpnia 1968 roku o godz. 23:00. Uważana jest za największą operację wojskową w historii Europy po II wojnie światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.