• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobre Miasto - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Międzylesie (dawniej niem. Schönwiese)– wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.Kazimierowo – leśniczówka w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.

  Dobre Miastogmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.

  Siedziba gminy to Dobre Miasto.

  Według danych z 31 grudnia 2011 gminę zamieszkiwały 16 342 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 15 978 osób. Według najnowszych danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 15 844 osób.

  Środowisko geograficzne[ | edytuj kod]

  Pod względem fizycznogeograficznym gmina jest położona na Pojezierzu Olsztyńskim.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Łęgno (niem. Lingenau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.

  Rzeźba terenu[ | edytuj kod]

  Na jej terenie występują:

 • wysoczyzna moreny dennej i czołowej (zachodnia i południowo-wschodnia część)
 • sandr (środkowa i północno-wschodnia część)
 • doliny rzeczne rzek Łyna, Kwiela i Kirsna.
 • Północna część gminy charakteryzuje się falistą rzeźbą terenu o wysokościach 80–100 m n.p.m. Wysokości wyraźnie wzrastają w kierunku południowym, gdzie powierzchnia terenu jest usytuowana na wysokości 100–140 m n.p.m. Najwyżej wyniesiony teren znajduje się w południowo-wschodniej części gminy (140–180 m n.p.m.). W wysoczyznę są wcięte doliny rzeczne, które na terenie równinnym są szerokie, a na obszarach wyniesionych głębokie o stromych zboczach.

  Boguszów-Gorce (Boguszów: niem. Gottesberg; Gorce: niem. Rothenbach) – miasto i gmina w Sudetach, na Dolnym Śląsku, w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim.Nowa Wieś Mała (dawniej niem. Neuendorf bei Guttstadt) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.

  Geologia[ | edytuj kod]

  W zachodniej i południowo-wschodniej części gminy powierzchnie zajmują gliny zwałowe. W rejonie Piotraszewa występuje glina o frakcji ilastej tzw. glinoił, o zabarwienie czerwonym, tworząca pokrywę ilastą na glinie zwałowej. Środkowa i północno-wschodnia część gminy to piaski i żwiry wodnolodocowe, których akumulacja była związana z odpływem wód z sprzed czoła lądolódu fazy pomorskiej. Tworzą one rozległy sandr Ornety otaczający od południa Wzniesienia Górowskie.

  Dobre Miasto (dawniej niem. Guttstadt) – miasto na Warmii w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dobre Miasto. Ośrodek usługowy i przemysłowy na Pojezierzu Olsztyńskim nad Łyną, ok. 25 km na północ od Olsztyna. Jedno z miast aglomeracji olsztyńskiej.Głotowo (Glotowo, niem. Glottau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto w dolinie rzeki Kwieli.

  Ponadto w okolicy Barcikowa, Cerkiewnik i Starego Dworu zlokalizowane są złoża kruszyw naturalnych i kredy jeziornej.

  Jeziora[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajdują się następujące stałe zbiorniki wodne (nazwy według Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii):

 • Jezioro Błotne – 54°00’03’’N 20°27’54’’E
 • Gilgajny – 54°00’45’’N 20°29’27’’E
 • Jezioro Gronowskie – 54°03’58’’N 20°21’35’’E
 • Limajno – 53°55’39’’N 20°22’12’’E
 • Stobajno – 53°55’27’’N 20°23’55’’E
 • Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Orzechowo (dawniej niem. Nossberg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.
  Limajno – jezioro położone na południowy zachód od Dobrego Miasta w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.
  Frakcja, frakcja granulometryczna – populacja ziaren (cząstek) o określonej wielkości (średnicy zastępczej) występująca w osadzie lub skale osadowej (gruncie).
  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.
  Knopin (niem. Knopen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.
  Glina – pod kątem genezy, jest to ilasta skała osadowa, powstała najczęściej w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów morenowych (skały ilaste starsze niż czwartorzędowe nazywane są najczęściej iłami). Jest to zatem skała złożona z minerałów ilastych, kwarcu, skaleni, substancji koloidalnych, może zawierać okruchy innych skał oraz substancje organiczne (humus, korzenie, bituminy).
  Krzyżno – leśniczówka w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.