• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobra - powiat turecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

  Dobramiasto w województwie wielkopolskim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Dobra; w latach 1975-1998 należało do województwa konińskiego.

  31 grudnia 2009 miasto liczyło 1450 mieszkańców i jest najmniejszym pod względem liczby ludności w województwie.

  Miasto położone jest na Wysoczyźnie Tureckiej, na prawym brzegu doliny rzeki Teleszyny, przy drodze krajowej nr 83, w odległości 14 km na południowy wschód od Turku.

  Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dobrej – rzymskokatolicka parafia położona w południowo-wschodniej części powiatu tureckiego. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej (dekanat dobrski).Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Kalendarium
 • 2 Demografia
 • 3 Zabytki
 • 4 Tradycja
 • 5 Sport
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Osada po raz pierwszy wzmiankowana była w 1386 roku. Prawa miejskie zostały nadane Dobrej przed 1392 rokiem. W dokumentach z 1511 roku Dobra występuje jako miasto należące do rodu Żarnickich. W 1538 roku Dobra zniszczona została przez pożar, po którym na prośbę właścicieli Zygmunt I Stary ponownie nadał przywilej lokacyjny.

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

  Panująca tu w I poł. XVII wieku i na początku XVIII wieku zaraza znacznie wyludniła miasto. 23 stycznia 1770 roku na przedpolu miasta doszło do starcia konfederatów barskich z oddziałami rosyjskimi. W boju poległo wówczas ok. 500 konfederatów, tyluż ponoć też jeńców wymordowali już po bitwie Rosjanie.

  Po II rozbiorze Polski w 1793 roku miasto przeszło do zaboru pruskiego. Dobra liczyła wówczas ok. 900 mieszkańców w 134 domostwach, a ludność trudniła się rolnictwem i rzemiosłem. Czynnych było ponad 80 warsztatów rzemieślniczych, w tym 34 krawieckie, 28 szewskich, 13 kuśnierskich i 8 garncarskich oraz znaczna liczba kramów żydowskich. Pracowały również dwa młyny wodne i garbarnia. W ciągu roku w mieście odbywało się 12 jarmarków. Od 1807 miasto leżało w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po kongresie wiedeńskim w 1815 roku na terenie Królestwa Polskiego.

  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).

  Wiek XIX przyniósł miastu znaczne ożywienie gospodarcze. Uruchomione zostały 4 olejarnie i 9 wiatraków oraz rozwijał się handel zbożem, trzodą i wełną. W połowie XIX stulecia Dobra liczyła już ponad 2500 mieszkańców. Podobnie jak inne niewielkie miasta (m.in. niedaleki Brudzew i Władysławów), Dobra utraciła prawa miejskie w 1870 roku zarządzeniem władz rosyjskich. Nie spowodowało to jednak zahamowania w jej rozwoju, bowiem w czterdzieści lat później osiąga, największą w swej historii, liczbę blisko 3900 mieszkańców. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1919 roku Dobra ponownie uzyskuje prawa miejskie. W 1926 roku miasto miało 3486 mieszkańców, w tym 1850 Polaków (53,1%), 1589 Żydów (45,6%), 45 Niemców (1,3%) oraz 2 Rosjan.

  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  W czasie okupacji hitlerowskiej miasto zostało włączone w granice Rzeszy. Cała ludność żydowska została wymordowana w obozach zagłady, zaś część Polaków wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa.

  Krótko po wojnie Dobra przejściowo nie została zaliczona do miast w urzędowym wykazie miast i gmin z 28 lipca 1945.

  Kalendarium[]

  Pomniki: 600-lecia miasta i kard. Stefana Wyszyńskiego
  Krzyż zerwany przez nawałnicę z wieży kościelnej w 1997
 • 1386 – pierwszy dokument pisany z informacją o Dobrej,
 • 1392 – uzyskanie praw miejskich,
 • 1419 – miasto własnością Jana z Grabia,
 • 1456 – miasto własnością Mikołaja z Dobrej,
 • 1521 – osiedlenie się Żydów,
 • 1538 – zniszczenie miasta w wyniku pożaru,
 • 1626 – ludność miasta zdziesiątkowana przez epidemię cholery,
 • 1641 – erygowanie w Dobrej Bractwa Różańca Świętego,
 • 1655 – początek upadku miasta w wyniku potopu szwedzkiego,
 • 1708 – kolejna epidemia cholery w Dobrej,
 • 23 stycznia 1770 – klęska konfederatów barskich w bitwie pod Dobrą,
 • 1780 – zniszczenie pożarem kościoła parafialnego i części miasta,
 • 1781 – miasto własnością Ignacego Gałeckiego,
 • 1793 – Dobra w granicach zaboru pruskiego,
 • 1810 – utworzenie szkoły elementarnej,
 • 1813, 1814, 1831, 1837 – kolejne epidemie cholery dziesiątkujące ludność
 • 1815 - Dobra w granicach Rosji,
 • 3 lipca 1863 – wkroczenie oddziałów powstańczych Edmunda Taczanowskiego,
 • 1 października 1863 – potyczka pod Dobrą oddziału kpt. Petza z wojskami rosyjskimi,
 • 18 października 1863 – potyczka oddziału ppłk. Matuszewicza z oddziałem rosyjskim,
 • 1870 – pozbawienie Dobrej praw miejskich przez władze carskie,
 • 1879 – właścicielami miasta Mączyńscy,
 • 15 maja 1905 – utworzenie Straży Ogniowej Ochotniczej,
 • 1907 – utworzenie strażackiej orkiestry dętej,
 • 1912 – zakończenie odbudowy kościoła parafialnego,
 • 1915 – ustanowienie przez okupanta miejscowego sądu,
 • 1915 – utworzenie Towarzystwa im. Adama Mickiewicza i ufundowanie biblioteki,
 • 1917 – pierwsze wybory Rady Miejskiej i burmistrza,
 • 1917 założenie przez ks. Sperczyńskiego tercjarstwa zakonu św. Franciszka,
 • 1918 – ukończenie budowy remizy strażackiej,
 • 1919 – odzyskanie praw miejskich i włączenie do województwa łódzkiego,
 • 1922 – utworzenie Szkoły Powszechnej,
 • 1939 – okupacja hitlerowska i masowe wywózki mieszkańców,
 • 7 września 1939 – Podczas walki powietrznej w rejonie Dobrej zostaje zestrzelony przez 2 Bf 110 pchor. Jan Maliński ze 132 Eskadry Myśliwskiej. Rannemu w nogi pilotowi udzielają pomocy mieszkańcy pobliskich Mikulic,
 • 1941 – rozebranie przez Niemców modrzewiowego kościółka pw. św. Barbary,
 • 21 stycznia 1945 – zajęcie miasta przez Armię Czerwoną, koniec okupacji niemieckiej,
 • 30 listopada 1945 – zajęcie miasta przez oddział partyzancki "Groźnego",
 • 1992 – zorganizowanie po raz pierwszy dorocznych obchodów Dni Dobrej.

 • Stary cmentarz żydowski w Dobrej – kirkut służący niegdyś żydowskiej społeczności Dobrej. Znajdował się w pobliżu miejscowej synagogi, nieopodal dzisiejszej ul. Narutowicza. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał. Został zniszczony w czasie II wojny światowej. Obecnie nie zachowały się żadne nagrobki. W jego miejscu po wojnie odbywały się targi, obecnie stoi tam pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych podczas wojnyEdmund Władysław Maksymilian Taczanowski (ur. 23 listopada 1822 w Wieczynie koło Pleszewa, zm. 14 września 1879 w Choryni) – generał polski, dowódca powstańczy 1863.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
  Fosa (łac. fossa - rów, kanał), wł. rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Rowy (fosy) mogły być wypełnione wodą (mokre), bądź nie (suche).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała kaplica.
  Tomasz Pajzderski (1864-1908) – polski architekt, w latach 1906-1908 prowadził Pracownię Sztuki Stosowanej w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, autor licznych realizacji w Wielkopolsce, znawca architektury gotyckiej i sakralnej.
  Carstwo lub carat − określenie państwa, którego panujący monarcha nosi tytuł cara lub carycy. Nazwa pojawiła się w średniowieczu. Carstwo działa na takich samych zasadach, co ustrój królewski, ale występuje tu jako forma słowiańska. "Carstwo" jest zniekształconą słowiańską nazwą cesarstwa, wywodzącą się z Bizancjum. Tytułu car używali władcy Rosji, Bułgarii i Serbii.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.