• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobieszczyn

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Podział administracyjny Polski (1944–1950) – zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej wymusiły reorganizację podziału administracyjnego kraju. W dniu 22 sierpnia 1944 na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny Polski. Ponieważ granice kraju nie były jeszcze ustalone, a jego część znajdowała się nadal pod okupacją, nie można mówić o faktycznej liczbie istniejących wówczas województw.
  Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.

  Dobieszczyn (do 1945 niem. Entepöl) – osada (wieś) w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police, ok. 19 km na północny zachód od centrum Szczecina.

  Miejscowość jest usytuowana na Równinie Polickiej w Puszczy Wkrzańskiej, przy granicy państwowej. Do wsi prowadzi ze Szczecina droga wojewódzka nr 115.

  Przez wieś prowadzi szlak rowerowy czerwony Szlak "Puszcza Wkrzańska".

  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).

  Historia[]

  Granica państwowa polsko-niemiecka, okolice Dobieszczyna, (DW115)

  Od drugiej połowy XIX w. istniała tu smolarnia. Wieś leżała na dawnym szlaku pocztowym Szczecin - Ueckermünde.

  Polacy przejęli osadę 4 października 1945 r. od władz radzieckich po utworzeniu tzw. enklawy polickiej. Po wytyczeniu granicy państwowej, powstała wtedy tu stażnica WOP.

  Enklawa Policka – potoczna nazwa obszaru utworzonego przez wojska radzieckie i poddanego ich zarządowi, na terenie dzisiejszej gminy i miasta Police oraz północnej części miasta Szczecin w obecnych granicach.Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

  Obecnie przebiega tędy droga Szczecin - Ueckermünde, która mimo wejścia Polski do Układu z Schengen (21 grudnia 2007 r.) pozostawała zamknięta do 5 czerwca 2008 r. od linii granicznej aż po skrzyżowanie z drogą DW115 w związku z protestem ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Szczecinie Macieja Trzeciaka, który nakazał wykonanie ekspertyzy.

  Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).Dobiesław, Dobosław – męskie imię pochodzenia słowiańskiego, złożone z członów Dobie- („stosowny, zdatny” albo „waleczny, dzielny”) i -sław („sława”). Imię to mogło oznaczać „cieszący się słuszną sławą”, „słynący z dzielności” lub in.

  Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Dobiesław.

  Przynależność polityczno-administracyjna Dobieszczyna

 • Związek Niemiecki 18151866: Związek Niemiecki, Królestwo Prus, prowincja Pomorze;
 • Flag of the German Empire.svg 18661871: Związek Północnoniemiecki, Królestwo Prus, prowincja Pomorze;
 • Flag of the German Empire.svg 18711918: Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Prus, prowincja Pomorze;
 • Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg 19191933: Rzesza Niemiecka (Republika Weimarska), kraj związkowy Prusy, prowincja Pomorze;
 • III Rzesza 19331945: III Rzesza, prowincja Pomorze;
 • Polska 1946–1950: Rzeczpospolita Polska (Polska Ludowa), województwo szczecińskie, powiat szczeciński;
 • Polska 1950–1957: Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polska Ludowa), województwo szczecińskie, powiat szczeciński;
 • Polska 1957–1975: Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo szczecińskie, powiat szczeciński;
 • Polska 1975–1989: Polska Rzeczpospolita Ludowa, województwo szczecińskie;
 • Polska 1989–1998: Rzeczpospolita Polska, województwo szczecińskie;
 • Polska 1999–teraz: Rzeczpospolita Polska, województwo zachodniopomorskie, powiat policki, gmina Police.
 • Demografia[]

  Ogólna liczba mieszkańców:

  Barnim II (ur. przed 1275, zm. 28 maja 1295) – syn Barnima I i Matyldy askańskiej (trzeciej żony księcia), córki Ottona III, margrabiego brandenburskiego i Bożeny (Beatrix).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • 1864 – 13 mieszk.
 • 1939 – 4 mieszk.
 • 2001 – 5 mieszk.
 • Ciekawostki[]

  Po niemieckiej stronie granicy znajduje się drewniany krzyż oraz kamień upamiętniający śmierć księcia pomorskiego Barnima II w 1295 r. (28 maja), zabitego według legendy (zanotowanej przez Jana Bugenhagena i Tomasza Kantzowa) przez rycerza Widantę z Mokrawic. Krzyż (tzw. Barnimskreuz) znajdował się bliżej obecnego pasa granicznego, w związku z budową którego został przesunięty na zachód.

  Krzyż (etymologicznie z łac. crux) – znak, kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii (lub wielu) przecinających się, na ogół pod kątem prostym (†).Podział administracyjny Polski (1950–1957) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1950 do 1957 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski w dniu 1 lipca 1952 roku.
 • Krzyż Barnima II

 • Głaz Barnima II

 • Przypisy

  1. Okolice Szczecina: 1:75 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2007, s. 1-2. ISBN 978-83-601-2096-5. (pol.)
  2. Encyklopedia Szczecina. T. Suplement 1. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 58-59. ISBN 83-7241-272-3. (pol.)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat szczeciński – powiat istniejący do roku 1975 na terenie obecnego powiatu polickiego (woj. zachodniopomorskie). Jego ośrodkiem administracyjnym był Szczecin. Powiat szczeciński wchodził w skład województwa szczecińskiego i miał identyczne granice jak dzisiejszy powiat policki.
  Szlak rowerowy — trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Zgodnie z normami znakowania PTTK, szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem koloru szlaku (szlaki krajowe), lub literą R i numerem szlaku (szlaki międzynarodowe). Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm (zwłaszcza starsze szlaki) np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Ze względu na częstsze niż w przypadku szlaków pieszych umieszczanie oznakowania na drogach publicznych, znaki szlaków rowerowych uznane zostały za dodatkowe znaki drogowe, uzyskując symbole R-1, R-1a, R-1b, R-2, R-2a i R-3.
  Granica polsko-niemiecka − granica międzypaństwowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Związek Niemiecki (niem. Deutscher Bund) – konfederacja państw niemieckich i wolnych miast, utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815, służąca wspólnemu zorganizowaniu gospodarek tych państw. Związek upadł w 1866, w wyniku rywalizacji między Cesarstwem Austrii i Królestwem Prus (tzw. Deutscher Dualismus), działań wojennych, Wiosny Ludów oraz niemożności dojścia wielu państw-członków do porozumienia .
  Szlak "Puszcza Wkrzańska" - rowerowy szlak turystyczny w Szczecinie i powiecie polickim wytyczony w Puszczy Wkrzańskiej.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.