• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobór grupowy

  Przeczytaj także...
  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Dobór krewniaczy (ang. kin selection) – mechanizm ewolucji biologicznej, który prowadzi do adaptacji organizmów, polegającej na zwiększaniu szansy przeżycia osobników z nimi spokrewnionych.

  Dobór grupowy, to sytuacja, w której allele mogą ulec rozpowszechnieniu, jeśli działają na korzyść grupy (dobro gatunku), pomimo ich szkodliwości dla osobnika. Innymi słowy: sytuacja, w której organizm zmniejsza swoje szanse rozrodcze, by zwiększyć szanse grupy, do której należy. Za przykład służyć mogą komórki w organizmach wielokomórkowych, które same się nie rozmnażają, żeby zwiększyć szansę innych komórek z grupy.

  Vero Copner Wynne-Edwards (ur. 4 lipca 1906 w Leeds, zm. 5 stycznia 1997 w Banchory) – brytyjski przyrodnik (zoolog, etolog), Regius Chair of Zoology w Aberdeen, członek Royal Society, twórca koncepcji doboru grupowego opisanej w książce Animal Dispersion in Relation to Social Behavior (1962), która odegrała przełomową rolę w rozwoju ekologii ewolucyjnej wywołując gorącą dyskusję na temat genetycznego mechanizmu powstawania zjawisk altruizmu krewniaczego oraz dotyczącego organizmów niespokrewnionych (koncepcja została odrzucona przez G.C. Williamsa i R. Dawkinsa).

  Hipoteza ta została spopularyzowana przez V.C. Wynne-Edwardsa, aczkolwiek istnienie mechanizmów przypominających ideę doboru grupowego jest dziś kontrowersyjne.

  Pierwotna idea doboru grupowego, wzięła się z błędnego traktowania ewolucji jako walki o byt między osobnikami. W tej pierwotnej, naiwnej, formie odwołującej się do dobra gatunku, hipoteza ta jest zdyskredytowana, ponieważ w rzeczywistości aktorami ewolucji są nie osobniki, lecz geny.

  Nowsza definicja doboru grupowego brzmi: Jest to sytuacja, w której organizm zmniejsza sukces swoich genów, żeby zwiększyć szanse przetrwania grupy, do której należy lub, że jest to mechanizm sprawiający, że grupy o wyższym poziomie kooperacji (altruizmu) mają wyższe szanse przetrwania niż grupy złożone z jednostek "egoistycznych" (jednostkami mogą być geny współtworzące fenotyp, komórki organizmu lub osobniki w populacji, zwłaszcza kolonii lub społeczeństwie).

  Jest kontrowersyjne, czy w ogóle taka sytuacja ma miejsce. Często stwierdza się, że to co służy za przykłady na dobór grupowy, w rzeczywistości jest doborem krewniaczym. Główny zarzut to ten, że pojawienie się pojedynczego mutanta "egoistycznego" szybko zniweczyłoby ewentualne działanie "doboru grupowego". Istnieją jednak mechanizmy przeciwdziałające takim samolubnym jednostkom (np. niekontrolownemu rozmnażaniu się komórek w organizmie, wyłamywaniu się z podziału obowiązków w gnieździe owadów społecznych, itp.; ciekawym zagadnieniem jest ewentualność doboru grupowego w społecznościach ludzkich na poziomie kulturowym - normy społeczne promujące poświęcenie dla grupy mogą zwiększać szanse jej przetrwania).
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.