• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobór celowy

  Przeczytaj także...
  Jerzy Marian Brzeziński (ur. 13 kwietnia 1947 w Pelplinie) – polski psycholog, prof. dr hab. nauk humanistycznych specjalizujący się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.Kategoria społeczna to zbiór społeczny, w którym nie występują trwałe interakcje, więzi społeczne, struktura społeczna, normy ani cele, wyodrębniona jednak na podstawie danej cechy członków tego zbioru, np. nauczyciele, więźniowie, bezdomni, lekarze itp.
  Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji.

  Dobór celowy (dobór arbitralny) – nielosowy doboru próby respondentów do badań społecznych, polegający na ich subiektywnym doborze przez badacza, którego celem jest jednak na ogół utworzenie próby bliskiej reprezentatywnej. Dobór taki może być samodzielny albo można go dokonać poprzez odwołanie się do eksperta.

  Sondaż – badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.Metoda kuli śnieżnej (ang. snowball sampling) – metoda nielosowego doboru próby polegająca na rekrutowaniu uczestników przez innych uczestników.

  Stosuje się go m.in. w następujących przypadkach:

 • w czasie badań pilotażowych, aby przetestować narzędzie badawcze wśród różnych ze względu na badane zmienne członków populacji;
 • w małych podzbiorach populacji, jeśli trudne byłoby sporządzenie pełnego wykazu jej członków;
 • w badaniach porównawczych, w których istotne są cechy charakterystyczne dla pewnych kategorii społecznych, wykonywanych tylko na arbitralnie dobranych częściach tych kategorii (np. porównania pewnych cech charakterystycznych dla pracowników prywatnych przedsiębiorstw oraz państwowych przeprowadzane wśród pracowników urzędów miast oraz pracowników banków);
 • w studiach odbiegających od normy przypadków;
 • przy założeniu, że badacz posiada odpowiednią wiedzę o badanej populacji.

  Case study (analiza przypadku, studium przypadku) – analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać. Wykorzystywane jest w kształceniu jak i w praktyce biznesowej (m.in. analizy przygotowywane przez zleceniobiorców, np. firmy konsultingowe, dla klienta, kursy na temat metod wychowywania, itd.).Pilotaż badań – w naukach społecznych wstępne badania próbne, stosowane najczęściej w badaniach ankietowych mające na celu:

  Dużym ryzykiem przy takiej próbie jest nieokreślone prawdopodobieństwo reprezentatywności, mimo że taki sposób doboru próby stosuje się nawet w sondażach przedwyborczych.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • próba badawcza
 • metoda kuli śnieżnej
 • Przypisy

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Earl Babbie: Badania społeczne w praktyce. Agnieszka Kloskowska-Dudzińska (red.). Warszawa: PWN, 2003. ISBN 83-01-14068-2.
 • Jerzy Brzeziński: Elementy badań psychologicznych. Warszawa: PWN, 1984. ISBN 83-01-01700-7.
 • Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias: Metody badawcze w naukach społecznych. Elżbieta Hornowska (tłum.). Poznań: Zysk i S-ka, 2001. ISBN 83-7150-702-X.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Próba reprezentatywna – część populacji, wybrana do badania metodami statystycznymi, w założeniu badacza, zachowująca strukturę wyróżnionych cech populacji przy założonym poziomie istotności.Zysk i S-ka — wydawnictwo z siedzibą w Poznaniu, założone w 1994 r. przez Tadeusza Zyska i Aleksandra Szablińskiego, po ich odejściu z wydawnictwa Rebis. W dorobku wydawnictwa jest już ponad tysiąc tytułów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.