• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dobór celowo-losowy

  Przeczytaj także...
  Dobór celowy (ang.purposive sampling) - nieprobabilistyczna metoda doboru próby respondentów do badania socjologicznego. Niekiedy nazywany próbą ekspercką. Do próby celowej badacz dobiera jednostki w sposób subiektywny tak, by były one najbardziej użyteczne lub reprezentatywne. Ponieważ kryteria doboru do próby celowej nie są łatwe do określenia, dlatego też nie można określić prawdopodobieństwa z jakim dana jednostka znajdzie się w próbie.Dobór losowy – w statystyce taki dobór elementów z populacji do próby statystycznej, w którym wszystkie elementy populacji (przedmiotów, regionów, ludzi, itp.) mają znane szanse (znane prawdopodobieństwo) dostania się do próby.
  Dobór próby jest częścią badania statystycznego. Polega na wybraniu pewnych indywidualnych obserwacji, które tworząc tzw. próbę statystyczną pozwolą uzyskać pewną wiedzę o całej populacji.

  Dobór celowo-losowy – połączenie dwóch metod, doboru losowego oraz doboru celowego. Jest to w praktyce najczęściej wybierana metoda, która łączy w sobie zalety obu wyżej wymienionych metod doboru. Popularność tej metody wynika z:

 • mniejszej złożoności procedur analitycznych niż w przypadku metody losowej,
 • brakiem konieczności dysponowania pełnymi i ponumerowanymi zestawieniami badanych jednostek,
 • relatywnie mniejszymi kosztami badania niż w doborze losowym,
 • doborze jednostek najbardziej reprezentatywnych,
 • Zobacz też[]

 • próba badawcza
 • dobór próby
 • dobór losowy
 • dobór celowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.