• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doświadczenie i Przyszłość  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Wiktor Osiatyński (ur. 6 lutego 1945 w Białymstoku) – polski pisarz i wykładowca, prawnik, a także działacz społeczny. Brat Jerzego Osiatyńskiego.Edmund Wnuk-Lipiński (ur. 4 maja 1944 w Suchej) – polski socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, pisarz fantastyki naukowej.
  „Doświadczenie i Przyszłość” (1978–1982)[]

  Konwersatorium powstało z inicjatywy Stefana Bratkowskiego i Bogdana Gotowskiego, którym w przygotowaniach pomagał Andrzej Wielowieyski. Celem było stworzenie ośrodka dyskusyjnego otwartego zarówno na kręgi niezależnej inteligencji, jak i na reformistycznie nastawione środowiska partyjne. Pierwsze i jedyne spotkanie oficjalne odbyło się 14 listopada 1978 pod egidą Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. Dla przygotowania kolejnych dyskusji powołano tzw. Zespół Usługowy w składzie: Stefan Bratkowski, Kazimierz Dziewanowski, Bogdan Gotowski, Jan Górski, Andrzej Krasiński, Jan Malanowski, Klemens Szaniawski, Andrzej Wielowieyski, Andrzej Zakrzewski, Witold Zalewski. Dalszych spotkań zabroniły władze państwowe.

  Janusz Łukasz Grzelak (ur. 12 lipca 1941 w Warszawie) − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, były wiceminister edukacji. Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.Marek Henryk Safjan (ur. 28 sierpnia 1949 w Warszawie) – polski prawnik, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 2009). Syn Zbigniewa Safjana, mąż Doroty Safjan.

  W konsekwencji dalsze prace konwersatorium prowadzone były przez Zespół Usługowy (w jego pracach uczestniczyli także Wojciech Adamiecki, Jan Strzelecki, Kazimierz Długokęcki, Jerzy Zieleński, Jerzy Stembrowicz i Lech Tomaszewski), który w oparciu o ankiety rozesłane do około 100 naukowców i dziennikarzy ogłosił w maju 1979 Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy. W dokumencie tym postulowano zmiany sposobu sprawowania władzy, w tym demokratyzację PZPR, większe upodmiotowienie społeczeństwa w relacjach z władzą poprzez wzmocnienie systemu przedstawicielskiego, stworzenie autentycznych związków zawodowych, zagwarantowanie równości wobec prawa, prawa do pracy i opieki społecznej, powszechnego dostępu do kultury, poszanowania praw wierzących. Wskazywano przy tym, że zmiany te mieszczą się w modelu socjalistycznym

  Andrzej Stelmachowski (ur. 28 stycznia 1925 w Poznaniu, zm. 6 kwietnia 2009 w Warszawie) – polski prawnik i polityk, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, marszałek Senatu I kadencji w latach 1989–1991, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Kawaler Orderu Orła Białego.Jerzy Zieleński (ur. 16 października 1928 w Łodzi, zm. 13 grudnia 1981 w Warszawie) – polski dziennikarz, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca i pierwszy redaktor naczelny "Tygodnika Mazowsze".

  Wiosną 1980 Zespół Usługowy (w którego pracach brali także udział Jerzy Szacki i Andrzej Stelmachowski) przygotował (również na podstawie ankiet rozesłanych do szerszego kręgu respondentów, obejmującego także członków PZPR i ZSL) raport Jak z tego wyjść, w którym powtórzono większość postulatów poprzedniego dokumentu, ale w bardziej zdecydowanej formie przedstawiając zarys programu dla dialogu władzy i społeczeństwa.

  Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski (ur. 22 listopada 1934 we Wrocławiu) – polski prawnik, dziennikarz, publicysta i pisarz; w latach 1980–1990 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1991–1992 prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”.Wojciech Adamiecki (ur. 20 sierpnia 1934 w Warszawie, zm. 14 stycznia 2008) – polski dziennikarz, reportażysta, tłumacz, dyplomata, ambasador RP w Tel Awiwie.

  Po powstaniu NSZZ „Solidarność” większość członków Zespołu Usługowego wspierało działania związku. W lutym 1981 „DiP” przygotowało diagnozę Społeczeństwo wobec kryzysu, a w kolejnych miesiącach kilka opracowań szczegółowych, w tym Prawo, praworządność i gwarancje prawne.

  Po ogłoszeniu stanu wojennego Zespół Usługowy „DiP” (w którego pracach wzięli także udział Jerzy Jaruzelski i Andrzej Osęka) przygotował swój ostatni raport Polska wobec stanu wojennego – diagnozę sytuacji społecznej i politycznej w Polsce, w której rozważano różne warianty zachowania władz i możliwe scenariusze działań opozycyjnych. Został on wydany w marcu 1982.

  Jerzy Stembrowicz (ur. 26 października 1919 w Warszawie, zm. 8 lutego 1989 w Warszawie) - polski prawnik-konstytucjonalista, powstaniec warszawski, doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 w Stoczni Gdańskiej im. W. Lenina.Stefan Meller (ur. 4 lipca 1942 w Lyonie, zm. 4 lutego 2008 w Warszawie) – polski dyplomata, historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych, w latach 2005–2006 minister spraw zagranicznych.

  W 1989 wielu uczestników pierwszego konserwatorium brało aktywny udział w obradach Okrągłego Stołu.

  „Doświadczenie i Przyszłość” (od 2007)[]

  W styczniu 2007 Stefan Bratkowski ogłosił reaktywowanie Konwersatorium pod uprzednią nazwą „Doświadczenie i Przyszłość”. Zgodnie z deklaracją, inicjatywa ta miała stanowić odpowiedź intelektualistów na stan debaty publicznej o sprawach polskich w ostatnich latach i odejście od koncentracji na sprawach bieżących. W 2007 opublikowano pierwszy raport pod tytułem Uwagi o stanie demokracji w Polsce.

  Jerzy Regulski (ur. 9 lipca 1924 w Zarybiu) – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

  Opublikowane raporty:

 • Uwagi o stanie demokracji w Polsce, (2007)
 • Samorządność i demokracja lokalna, (2007)
 • Uwagi o głównych wyzwaniach polskiej polityki zagranicznej, (2007)
 • Projekt zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia 1997 r.), (2009)
 • Skład pierwszej rady programowej stanowili Stefan Bratkowski, Aniela Dylus, Janusz Grzelak, Barbara Imiołczyk, Irena Lipowicz, Stefan Meller, Wiktor Osiatyński, Jerzy Regulski, Marek Safjan, Krystyna Starczewska, Marek Wąsowicz, Edmund Wittbrodt, Edmund Wnuk-Lipiński, Andrzej Zoll. W 2009 do rady programowej weszli ponadto Leszek Balcerowicz, Jerzy Ciemniewski, Teresa Romer, Jerzy Stępień, Piotr Sztompka i Jan Woleński.

  Jerzy Adam Stępień (ur. 7 września 1946 w Staszowie) – polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK.Krystyna Kazimiera Starczewska, ps. Anna Kruk, Anna Nej, Julia Lasecka, J.L., Katarzyna, (ur. 16 listopada 1937 w Toruniu) – polonistka, filozof, etyk i pedagog, dr. Twórczyni i dyrektor "Bednarskiej", prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Była żona Stefana Starczewskiego.

  Pierwszym przewodniczącym został Marek Safjan, w 2009 funkcję tę objął Jerzy Stępień. Sekretariat konwersatorium utworzyli Grzegorz Gauden, Andrzej Rosner i Cezary Windorbski.

  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Stanisław Zoll (ur. 27 maja 1942 w Sieniawie) – polski prawnik, były przewodniczący PKW, sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz rzecznik praw obywatelskich, profesor i wykładowca akademicki.
  Barbara Imiołczyk (ur. 20 sierpnia 1951 w Blachowni) – polska polityk, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, posłanka na Sejm II i III kadencji.
  Edmund Kazimierz Wittbrodt (ur. 16 listopada 1947 w Rumi) – polski polityk, profesor, nauczyciel akademicki, od 1997 senator IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
  Lech Tomaszewski (ur. 1 stycznia 1926 w Praszce, zm. 28 lutego 1982 w Warszawie) – polski architekt, rzeźbiarz, projektant i teoretyk sztuki.
  Andrzej Jan Wielowieyski (ur. 16 grudnia 1927 w Warszawie) – polski polityk, działacz katolicki, opozycjonista z czasów PRL, poseł na Sejm I, II i III kadencji, senator I i V kadencji, wicemarszałek Senatu I kadencji, od 2008 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Kazimierz Dziewanowski (pseud. Karol Jeż, Karol Grodkowski, Jan Kasprzyk [wspólnie z Wiesławem Nowakowskim]; ur. 7 listopada 1930 r. w Warszawie, zm. 20 sierpnia 1998 r. w Piszu) - polski pisarz, dziennikarz, reportażysta, podróżnik i dyplomata.
  Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.