• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Divini Redemptoris

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

  Divini Redemptorisencyklika papieża Piusa XI ogłoszona w Rzymie w dniu 19 marca 1937, szerzej znana pod tytułem "O bezbożnym komunizmie"; w całości została ona poświęcona kwestii zagrożenia komunistycznego.

  Przy pisaniu encykliki papież korzystał z materiałów administratora apostolskiego Moskwy bpa Pie Eugène Josepha Neveu.

  Treść[ | edytuj kod]

  Papież opisuje zarys ideologii komunistycznej, wskazując na przyczyny, dla których jest ona nie do pogodzenia z nauką Kościoła katolickiego, w szczególności na materializm dialektyczny i teorię walki klas. Komunizm zostaje nazwany "bezbożnym" i "barbarzyńskim", a także określony jako "przerażające niebezpieczeństwo". Jako przyczynę szerzenia się tej ideologii Papież postrzega niedostatek wcielenia w życie nauki społecznej Kościoła Katolickiego, co doprowadziło do nadmiernych nierówności ekonomicznych. Analogicznie - środkiem zaradczym jest w ocenie Piusa XI propagowanie tej nauki i wcielanie w życie ideału państwa i społeczeństwa chrześcijańskiego.

  Christianitas – kwartalnik poświęcony analizom religijnym, społecznym i cywilizacyjnym z perspektywy duchowości i dziedzictwa łacińskiej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego. Ukazuje się od 1999 r. Aktualnie wydawany jest przez Fundację św. Benedykta.Pie Eugène Joseph Neveu AA (ur. 23 lutego 1877 w Gien, zm. 17 października 1946 w Paryżu) – francuski duchowny rzymskokatolicki, asumpcjonista, biskup, administrator apostolski Moskwy.

  Spis treści[ | edytuj kod]

 • Czcigodni Bracia, pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie!
 • CZĘŚĆ I - Stanowisko Kościoła wobec komunizmu
 • Dawniejsze orzeczenia
 • Orzeczenia obecnego pontyfikatu
 • Nieodzowna potrzeba nowego uroczystego dokumentu
 • CZĘŚĆ II - Doktryna i owoce komunizmu
 • Doktryna
 • Fałszywy ideał
 • Materializm ewolucyjny Marksa
 • Przeznaczenie człowieka i rodziny
 • Czym jest społeczeństwo?
 • Propaganda
 • złudne obietnice
 • Liberalizm drogą do komunizmu
 • Podstępna i rozległa propaganda
 • Spisek milczenia w prasie
 • Smutne następstwa
 • Rosja i Meksyk
 • Okrucieństwa komunizmu w Hiszpanii
 • Naturalne owoce systemu
 • Walka przeciw wszystkiemu co Boże
 • Kochający Ojciec pamięta o uciśnionych narodach Rosji
 • CZEŚĆ III - Świetlana nauka Kościoła
 • Rzeczywistość najwyższa: Bóg
 • Człowiek i rodzina w świetle rozumu i wiary
 • O społeczeństwie: wzajemne prawa i obowiązki człowieka i społeczeństwa
 • Porządek gospodarczo - społeczny
 • Hierarchia społeczne i prerogatywy państwa
 • Wyższość społecznej nauki Kościoła
 • Czy Kościół rzeczywiście nie stosował swej nauki w praktyce?
 • CZĘŚĆ IV - Środki zaradcze
 • Odnowienie życia chrześcijańskiego
 • Podstawowe lekarstwo: Szczera odnowa życia prywatnego i publicznego w świetle Ewangelii
 • Oderwanie się od dóbr doczesnych
 • Miłość chrześcijańska
 • Obowiązki sprawiedliwości
 • sprawiedliwość społeczna
 • Zaznajomienie się ze społeczną nauką Kościoła i jej upowszechnienie
 • Zabezpieczenie się przed podstępami Komunizmu
 • Modlitwa i pokuta
 • CZĘŚĆ V - Narzędzia i siły pomocnicze w społecznej pracy Kościoła
 • Akcja Katolicka
 • Organizacje pomocnicze
 • Organizacje zawodowe
 • Odezwa do katolickich robotników
 • Konieczność zgody między katolikami
 • Odezwa do wszystkich, którzy wierzą w Boga
 • Obowiązki państwa chrześcijańskiego
 • Troska o dobro wspólne
 • Mądra i przewidująca administracja
 • Wolność dla Kościoła
 • Ojcowskie wezwanie do błądzących
 • ZAKOŃCZENIE
 • Święty Józef wzorem i opiekunem
 • W tych 6 częściach zawiera się 82 podpunkty zakończone podpisem papieża Piusa XI.

  Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).Pius XI (łac. Pius XI, właśc. Ambrogio Damiano Achille Ratti; ur. 31 maja 1857 w Desio, zm. 10 lutego 1939 w Watykanie) – arcybiskup Mediolanu (1921-1922), papież w okresie od 6 lutego 1922 do 10 lutego 1939 i 1. Suweren Państwa Miasto Watykan od 7 czerwca 1929 do 10 lutego 1939.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Encyklika Papieża Piusa XI, Divini Redemptoris w serwisie www.opoka.org.pl, przekład Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej (1937)
 • Nowy (2018) przekład encykliki w piśmie Christianitas
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.