• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Discovery Institute

  Przeczytaj także...
  Chrześcijański rekonstrukcjonizm – fundamentalistyczny ruch protestancki, aktywny głównie w Stanach Zjednoczonych, zakładający prymat zasad wiary w dziedzinie prawa i polityki, wzywający do wprowadzanie do zasad prawnych moralności opartej na Biblii, a do nauczania – treści niesprzecznych z literalnym odczytaniem Biblii. Jest on głównym motorem działań tzw. Chrześcijańskiej Prawicy.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Inteligentny projekt (ang. intelligent design, ID, potocznie teoria inteligentnego projektu) – koncepcja filozoficzna, która utrzymuje, że wyjaśnieniem dla pewnych cech Wszechświata i żywych organizmów jest siła sprawcza – "inteligentna przyczyna", a nie tylko działające samoistnie niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny i ewolucja. Jest to współczesny wariant tradycyjnego argumentu teleologicznego na istnienie Boga, zmodyfikowanego tak, by uniknąć wskazania projektanta co do natury lub tożsamości. Wbrew powszechnemu mniemaniu, koncepcja ta nie stoi w opozycji do teorii Darwina, jako że ta ostatnia jest teorią ściśle biologiczną, opisującą tylko mechanizmy zmian, a nie ich przyczynę czy celowość. Jest wykorzystywana politycznie w stanach tzw. "pasa biblijnego" USA do zwalczania teorii ewolucji.

  Discovery Instituteamerykański konserwatywny think tank. Założony w Seattle, w stanie Waszyngton w 1990 roku, jest jednym z głównych organów promujących ruch neokreacjonistyczny znany jako inteligentny projekt. Organizacja jest finansowana głównie przez konserwatywnych chrześcijan.

  Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.Kreacjonizm – pogląd, że człowiek i wszelkie życie na Ziemi zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga lub bóstwa. Współcześnie kreacjonizm jest poglądem filozoficznym i religijnym. Nie jest natomiast uznawany za teorię naukową i nie funkcjonuje w ramach nauk przyrodniczych, gdyż obecnie teoria nauk przyrodniczych musi być falsyfikowalna, a tymczasem kreacjoniści nie stosują metody naukowej, nie testują swoich hipotez. Mimo to niektórzy zwolennicy kreacjonizmu podejmują motywowane religijnie próby wprowadzania jego wersji, tzw. inteligentnego projektu, jako teorii naukowej do programu nauczania w USA.

  Założycielem instytutu jest Bruce Chapman. Prezesem jest Steven J. Buri. Wiceprezesami są Eric Garcia i John G. West. Stephen C. Meyer jest dyrektorem programowym w Centrum Nauki i Kultury, związanym z Discovery Institute. Zespół wykonawczy składa się z 15 członków. W sztabie dowodzenia Instytutu przewodzą konserwatywni chrześcijanie, tacy jak: Howard Ahmanson należący do ruchu rekonstrukcjonistycznego, Slade Gorton – senator amerykański, Phillip E. Johnson – profesor prawa, George Gilder – pisarz i filozof, Jay Wesley Richards – filozof analityczny, Edwin Meese – prawnik i profesor prawa i Jonathan Wells – biolog.

  Seattle – miasto w stanie Waszyngton. Leży pomiędzy Zatoką Puget a jeziorem Waszyngtona z ujściem na Pacyfik, prawie 108 mil (174 km) na południe od granicy z Kanadą.Chrześcijańska prawica (ang. Christian Right) - pojęcie używane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, określające prawicowe i chrześcijańskie grupy polityczne, które charakteryzuje zdecydowane wsparcie dla konserwatyzmu społecznego. Chrześcijańscy konserwatyści pragną aplikować zasady chrześcijaństwa do polityki jako takiej, oraz do polityki państwowej promując wartości chrześcijańskie w polityce państwa i stanowionego prawa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Phillip E. Johnson (ur. w 1940 w Aurora, w stanie Illinois), emerytowany profesor prawa na uniwersytecie Berkeley w Kalifornii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.