• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Direct Connect  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.P2P (ang.) Peer-to-Peer – model komunikacji w sieci komputerowej, zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient-serwer.

  Direct Connect – aplikacja/protokół umożliwiająca współdzielenie zasobów plikowych, wykorzystująca technikę połączeń peer-to-peer. W tym celu wykorzystuje koncentratory, które zawierają podstawowe informacje do nawiązania połączenia z użytkownikiem. Twórcą tej techniki jest Jonathan Hess, założyciel firmy NeoModus.

  IPv4 (ang. Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. Wykorzystanie IPv4 jest możliwe niezależnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie w powszechnym użyciu. Dostępna jest również nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej.Tunel – zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio.

  Poza podstawowym celem aplikacji, którym jest współdzielenie zasobów udostępnionych z lokalnych dysków twardych systemów wyposażonych w aplikację klienta, innym użytkownikom sieci posiadających aplikację klienta, umożliwia on prowadzenie rozmów z innymi osobami na wybranym koncentratorze w formie tekstowego chata zbliżonego formą do IRC-a.

  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.

  Protokół ADC[ | edytuj kod]

  Działanie „Direct Connect” oparte jest na tekstowym protokole ADC. Istotą tego protokołu było stworzenie prostego rozwiązania w implementacji zarówno dla klienta, jak i koncentratora. Dzięki takiemu podejściu stworzono identyczną strukturę dla połączeń typu klient-koncentrator oraz klient-klient, znacznie upraszczając przy tym ich implementacje. Podczas tworzenia ADC wiele koncepcji zostało zaczerpnięte z DCTNG autorstwa Jana Vidara Kreysa, protokołu NMDC oraz oryginalnej idei DC Jona Hessa.

  IRC (ang. Internet Relay Chat) – jedna ze starszych usług sieciowych umożliwiająca rozmowę na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych, jak również prywatną z inną podłączoną aktualnie osobą.Liczby całkowite w językach programowania – typ danych dotyczący liczb całkowitych. Liczby te mogą zostać zapisane w pamięci komputera w rozmaity sposób. Obecnie dla liczb naturalnych najczęściej spotykany jest pozycyjny dwójkowy system liczbowy. Inne znane sposoby zapisu to kod Graya i BCD.

  W protokole ADC wszystkie wiadomości składają się z czteroznakowych słów, w których pierwszy znak określa sposób przesłania wiadomości, a pozostałe trzy identyfikują konkretną operację. Wiadomości te kodowane są za pomocą Unicode UTF-8 w znormalizowanej postaci C (ang. Normalization Form C). Zarówno klient, jak i koncentrator ignorują źle sformułowane wiadomości, oraz muszą być przygotowane do obsłużenia 64-bitowych liczb całkowitych oraz liczb zmiennoprzecinkowych.

  Liczba zmiennoprzecinkowa – reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej. Ze względu na wygodę operowania na takich liczbach, przyjmuje się ograniczony zakres na mantysę i cechę – nazwy te mają w matematyce znaczenie podane w artykule podłoga i sufit, a w niniejszym artykule inne, powszechne w informatyce. Powoduje to, że reprezentacja liczby rzeczywistej jest tylko przybliżona, a jedna liczba zmiennoprzecinkowa może reprezentować różne liczby rzeczywiste z pewnego zakresu.Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

  Adresacja klienta musi być postaci dziesiętno-kropkowej dla adresów IPv4 oraz postaci RFC 1884 dla adresów IPv6 oraz w postaci URL'a ze specyfikacja adc postaci „adc://server:port/” dla koncentratorów. Domyślnie klienty ADC udostępniają tylko pliki zhashowane za pomocą drzewa „Merkle Hash”.

  W najbliższych planach jest stworzenie protokołu Secure ADC wykorzystującego tunelowanie TLS podczas nawiązywania połączenia.

  IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) – protokół komunikacyjny, będący następcą protokołu IPv4, do którego opracowania przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się liczby adresów IPv4. Podstawowymi zadaniami nowej wersji protokołu jest zwiększenie przestrzeni dostępnych adresów poprzez zwiększenie długości adresu z 32-bitów do 128-bitów, uproszczenie nagłówka protokołu oraz zapewnienie jego elastyczności poprzez wprowadzenie rozszerzeń, a także wprowadzenie wsparcia dla klas usług, uwierzytelniania oraz spójności danych. Protokół jest znany także jako IP Next Generation oraz IPng. Głównymi dokumentami opisującymi protokół są RFC 2460 oraz RFC 4291.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.