• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Diler

  Przeczytaj także...
  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny (znak towarowy) umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, „podpisując” go, gwarantuje jego jakość. Stąd „marka” jest synonimem opinii.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:

  Dileranglicyzm, spolszczona wersja angielskiego słowa dealer, oznaczającego osobę pośredniczącą w transakcjach kupna i sprzedaży.

  Opis[ | edytuj kod]

  Słowo rozpowszechniło się w okresie po przemianie ustrojowej 1989 roku, jako anglicyzm mający w zamyśle sprzedawcy podnieść jego rangę, bądź samego produktu.

  Dilerem często nazywa się osobę (lub przedsiębiorstwo) handlującą produktami określonej marki. Nazwą tą chętnie posługują się salony samochodowe.

  Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.

  Diler jest także popularnym określeniem osoby nielegalnie sprzedającej – najczęściej w niewielkich ilościach – narkotyki („diler narkotykowy“, tj. handlarz narkotykami).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • broker
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Kopaliński: Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 87. ISBN 83-01-13788-6.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.633 sek.