• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Diecezja sambijska

  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Diecezja pomezańska – jedna z czterech diecezji pruskich położona pomiędzy Warmią a ziemią chełmińską. Została utworzona 28 lipca 1243 r. decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny, zatwierdzoną przez papieża Innocentego IV 30 lipca 1243 r. Granice diecezji zostały wyznaczone następująco: „zamyka ją Osa, Wisła i jezioro Drużno, postępując w górę rzeką Pasłęką tak, że powinny się w niej znaleźć żuławy: kwidzyńska i zantyrska”. Katedrą diecezjalną była katedra w Kwidzynie.
  Obwód kaliningradzki (ros. Калининградская область, Kaliningradskaja obłast’) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.
  .mw-parser-output table.administratura-nieepiskopalny td.naglowek{background:#EEE8AA!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-patriarchat td.naglowek{background:#E61C66!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-arcybiskupstwo td.naglowek{background:#FF2400!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-metropolia td.naglowek{background:#FF2400!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-egzarchat td.naglowek{background:#FF2400!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-diecezja td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-administratura apostolska td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-wikariat apostolski td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-prałatura personalna td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-prefektura apostolska td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-prefektura terytorialna td.naglowek{background:#FF0080!important;color:white!important}.mw-parser-output table.administratura-archiprezbiterat td.naglowek{background:#C185D5!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-dekanat td.naglowek{background:#C185D5!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-wikariat td.naglowek{background:#E6E6FA!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-opactwo td.naglowek{background:#E6E6FA!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-grupa td.naglowek{background:#E6E6FA!important;color:black!important}.mw-parser-output table.administratura-prowincja td.naglowek{background:#E6E6FA!important;color:black!important}
  Herb diecezji sambijskiej
  Katedra w Królewcu współcześnie

  Diecezja sambijska - jedna z czterech diecezji (obok diecezji chełmińskiej, pomezańskiej i warmińskiej) na terenie Prus. Erygowana 4 lipca 1243 roku. Wchodziła w skład metropolii ryskiej.

  Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.Diecezja chełmińska została utworzona 28 lipca 1243 roku decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny, a bullą papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. przemianowana na diecezję pelplińską. Tereny dotychczasowej diecezji weszły częściowo w skład zreorganizowanej diecezji (pelplińskiej), a częściowo w skład diecezji toruńskiej.

  Siedziba biskupa - Królewiec i Rybaki (niem. Fischhausen, obecnie Primorsk). Katedrą diecezjalną była katedra w Królewcu

  Po sekularyzacji w 1525 praktycznie przestała istnieć, a tytuł biskupów sambijskich był używany przez biskupów warmińskich (do 1773). Diecezję sambijską oficjalnie zlikwidował w 1821 roku papież Pius VII, a jej obszar został włączony do diecezji warmińskiej - odtąd diecezja warmińska obejmowała cały obszar Prus Wschodnich. Stąd też aż do 1991 roku katolicy na terenie obwodu kaliningradzkiego formalnie podlegali polskiemu biskupstwu warmińskiemu.

  Pius VII (łac. Pius VII, właśc. Giorgio Luigi Barnaba Chiaramonti OSB; ur. 14 sierpnia 1742 w Cesenie, zm. 20 sierpnia 1823 w Rzymie) – papież w okresie od 14 marca 1800 do 20 lipca 1823, sługa Boży Kościoła katolickiego.Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.

  W 1992 na części dawnej diecezji sambijskiej została utworzona diecezja ełcka. Wspomnieniem sambijskiej diecezji jest dziś sambijska kapituła kolegiacka przy jednej z konkatedr diecezji ełckiej w Gołdapi.

  Obszar obwodu kaliningradzkiego należy od 13 kwietnia 1991 roku do utworzonej w tymże roku administracji, a od 2002 roku - katolickiej archidiecezji moskiewskiej.

  Lista biskupów sambijskich[ | edytuj kod]

  Chorągiew biskupstwa sambijskiego spod Grunwaldu
 • Dietrich 1252-1254
 • Heinrich von Streitberg 1254-1274
 • Hermann z Kolonii 1274-1276
 • Christian z Mühlhausen 1276-1295
 • Siegfried von Regenstein 1295-1318
 • Johann von Clare 1320-1344
 • Johann von Bludau 1344-1358
 • Jakob von Kulm 1344-1354
 • Bartholomäus von Radam 1354-1378
 • Thilo von Marburg 1378-1386
 • Heinrich Kuwal 1387-1395
 • Heinrich von Seefeld 1395-1414
 • Heinrich von Schanenburg 1415-1416
 • Johann von Saalfeld 1416-1425
 • Michael Junge 1425-1442
 • Nikolaus Schlotterkopf 1442-1470
 • Dietrich von Kulm 1470-1474
 • Johann von Rehewinkel 1474-1497
 • Nikolaus Krender 1497-1503
 • Paul von Watt 1503-1505
 • Günther von Bünau 1505-1518
 • Georg von Polentz 1518-1550 (od 1523 biskup protestancki)
 • Joachim Mörlin 1550-1571 (biskup protestancki)
 • Tilemann Heshusius 1571-1577 (biskup protestancki; po 1578 ostateczna sekularyzacja protestanckiego biskupstwa; od 1617 administratorami terenów byłej katolickiej diecezji sambijskiej i opiekunami katolików w Prusach Książęcych byli biskupi warmińscy)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • diecezje pruskie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. B. Kumor, Granice metropolii i diecezji w Polsce (966-1939), Lublin 1969, s. 271.
  2. Piotr Skurzyński "Warmia, Mazury, Suwalszczyzna" Wyd. Sport i Turystyka - Muza S.A. Warszawa 2004 ​​​ISBN 83-7200-631-8​ s. 168
  Diecezja ełcka – jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii warmińskiej ustanowiona przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae populus.Katedra w Królewcu na Knipawie została wzniesiona w stylu gotyckim i jest jedyną znaczącą budowlą, która zachowała się z dawnego miasta. Kościół był siedzibą biskupów sambijskich, od 1525 roku świątynią luterańską. Dziś jest jednym z symboli tego miasta.
  Warto wiedzieć że... beta

  Konkatedra pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi – kościół konkatedralny w Gołdapi zbudowany w stylu późnogotyckim w 1560 z emporą i kruchtą południową z 1706 r. oraz zakrystią z 1717 r.
  Metropolia Ryska – metropolia kościoła rzymskokatolickiego ustanowiona w 1937 roku, obejmująca swoim zasięgiem całą Łotwę.
  Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie, łac. Archidioecesis Moscoviensis Matris Dei; ros. Архиепархия Матери Божией – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji.
  Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) – część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX w. Niemiec (do 1945 r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). Stolicą prowincji był Królewiec. W maju 1939 roku prowincja miała powierzchnię 36 991,71 km² i liczyła 2 488 122 mieszkańców.
  Biskupi warmińscy – biskupi diecezjalni, biskupi koadiutorzy i biskupi pomocniczy diecezji (do 1992) i archidiecezji warmińskiej.
  Primorsk (ros. Приморск, pol. Rybaki, lit. Žuvininkai, niem. Fischhausen) – osiedle typu miejskiego (do 2005 miasto) w obwodzie kaliningradzkim w Rosji (2118 mieszkańców w 2006).
  Traktat krakowski – traktat zawarty 8 kwietnia 1525 r. między Koroną Królestwa Polskiego i zakonem krzyżackim, który kończył formalnie wojnę polsko-krzyżacką 1519-1521 i ustanawiał sekularyzację pruskiej gałęzi zakonu i powołanie lennego księstwa pruskiego, które powierzono Albrechtowi Hohenzollernowi i jego męskim potomkom, z prawem do sukcesji dla braci wielkiego mistrza: Jerzego Hohenzollern-Ansbach, Kazimierza Hohenzollerna i Jana Hohenzollerna z ich potomstwem w linii męskiej. Formalną konsekwencją tego traktatu było złożenie hołdu pruskiego przez Albrechta Hohenzollerna swojemu suwerenowi Zygmuntowi I Staremu 10 kwietnia 1525. Testorami traktatu byli: Fryderyk II Legnicki i Jerzy Hohenzollern-Ansbach margrabia Ansbach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.753 sek.