• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Diecezja ostrawsko-opawska

  Przeczytaj także...
  Wikariat generalny austriackiej części diecezji wrocławskiej – został utworzony w 1770 po wojnach śląskich i rozdzieleniu granicą terytorium diecezji wrocławskiej między zwycięskim Królestwem Prus, które zagarnęło większą jego część z Wrocławiem, i Austrią Habsburgów.Dekanat Bílovec – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 24 parafie. Obowiązki dziekana pełni od 2005 ks. Lumír Tkáčm, proboszcz parafii w Bílovcu.
  Dekanat Jeseník – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obszar obecnego dekanatu podlegał pierwotnie diecezji wrocławskiej, a na tutejszym zamku wrocławscy biskupi urządzili letnią rezydencję. Po wojnach śląskich dla części biskupiego księstwa nyskiego pozostałej przy Habsburgach utworzono w 1746 specjalny komisariat biskupi, który wraz z komisariatem cieszyńskim utworzył w 1770 Wikariat generalny diecezji wrocławskiej. Na obszar komisariatu nyskiego składały się wówczas 4 dekanaty: Frývaldov, Jánský Vrch, Vidnava i Cukmantl. Po 1920 obszar ten pozostał podległy diecezji wrocławskiej, lecz w 1978 stał się częścią archidiecezji ołomunieckiej. W 1996 powstała diecezja ostrawsko-opawska, do której odtąd należy dekanat Jeseník. Obecnie obejmuje 25 parafii. Obowiązki dziekana pełni (2011) ks. Miroslav Kadlec, proboszcz parafii w Mikulovicach.

  Diecezja ostrawsko-opawskadiecezja Kościoła łacińskiego w Czechach, należąca do metropolii morawskiej.

  Część współczesnego terytorium diecezji należała wcześniej do diecezji ołomunieckiej (od 1777 archidiecezji), a część do diecezji wrocławskiej. Po wojnach śląskich dla części diecezji wrocławskiej pozostałej przy Habsburgach utworzono Wikariat generalny. Już wtedy rozpoczęto starania o utworzenie nowego biskupstwa w Opawie, jedna bez powodzenia. Po I wojnie światowej i powstaniu Czechosłowacji starano się podporządkować tę część diecezji wrocławskiej archidiecezji ołomunieckiej co stało się ostatecznie w 1978. Diecezja ostrawsko-opawska powstała 30 maja 1996 roku w wyniku wyłączenia części terytorium z archidiecezji ołomunieckiej.

  Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.Dekanat Karniów – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 27 parafii. Obowiązki dziekana pełni (2011) ks. Karel Doležel, proboszcz parafii w miejscowości Město Albrechtice.

  Najważniejszymi świątyniami diecezji są Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie oraz Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opawie.

  Podzielona jest obecnie na 11 dekanatów: Bílovec, Bruntál, Frydek, Hlučín, Jeseník, Karwina, Karniów, Místek, Nowy Jiczyn, Opawa, Ostrawa.

 • Herb diecezji

  Wojny śląskie (1740-1763) – trzy wojny między Austrią Habsburgów (i jej zmieniającymi się sojusznikami), a Prusami Hohenzollernów o panowanie nad Śląskiem, w wyniku których większość Śląska (a także Ziemia kłodzka) znalazły się w granicach tych ostatnich, a wraz z nimi od 1871 w zjednoczonym przez Hohenzollernów Cesarstwie Niemieckim.Archidiecezja ołomuniecka – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Czechach, z siedzibą w Ołomuńcu. Pełni rolę archidiecezji metropolitalnej metropolii morawskiej. Dzięki staraniom przyszłego króla Czech Wratysława II została erygowana w 1063 r., początkowo jako diecezja w ramach metropolii Moguncji. W 1344 r. została przeniesiona do metropolii praskiej. 5 grudnia 1777 r. została podniesiona do rangi archidiecezji. Obecne granice uzyskała w 1996 r.
 • Podział na dekanaty

 • Katedra diecezjalna

 • Konkatedra

 • Bibliografia[]

 • Diecezja w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dekanat Hlučín – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 22 parafie. Obowiązki dziekana pełni (2011) ks. Jan Svoboda, proboszcz parafii w miejscowości Hať.
  Dekanat (wikariat rejonowy, rejon) - jednostka organizacyjna kościołów katolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych.
  Dekanat Mistek – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 18 parafii. Obowiązki dziekana pełni (2011) ks. Karel Doležel, proboszcz parafii w miejscowości Stará Ves nad Ondřejnicí.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Dekanat Nowy Jiczyn – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 27 parafii. Obowiązki dziekana pełni (2011) ks. Alois Peroutka, proboszcz parafii w Nowym Jiczynie.
  Dekanat Bruntál – jeden z 11 dekanatów tworzących diecezję ostrawsko-opawską Kościoła łacińskiego w Czechach. Obejmuje 35 parafii. Obowiązki dziekana pełni (2011) František Zehnal, proboszcz parafii w Rýmařovie.
  Katedra Boskiego Zbawiciela w Ostrawie (czes. Katedrála Božského Spasitele) – trzynawowa neorenesansowa bazylika zakończona półokrągłą apsydą z dwiema 67 metrów wysokimi wieżami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.