• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dialekty wschodniodolnoniemieckie

  Przeczytaj także...
  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.Liczba mnoga – forma fleksyjna, tj. przypadek w deklinacji i w koniugacji, oznaczający wiele przedmiotów lub osób, a także w przypadku przedmiotów zbiorowych – grupy tych przedmiotów (np. piasek w liczbie pojedynczej oznacza wiele ziaren piasku, ale istnieje też forma w liczbie mnogiej – piaski – mogąca się odnosić do większych zbiorów – np. piaski pustyni; podobnie armia to grupa ludzi, gramatycznie liczba pojedyncza, istnieje jednak rzeczownik armie w liczbie mnogiej).
  Gwary pomorskie języka dolnoniemieckiego – grupa gwar używanych na terenach nadbałtyckich Polski i Niemiec. Pod względem lingwistyczno–geograficznym należą do dialektów wschodniodolnoniemieckich.
  Język wschodniodolnoniemiecki

  Dialekty wschodniodolnoniemieckie, "język wschodniodolnoniemiecki"etnolekt germański nizinna odmiana języka niemieckiego. Etnolektem wschodniodolnoniemieckim posługują się mieszkańcy Niemiec północnych. Powstał w wyniku ekspansji języka dolnosaksońskiego na wschód i wraz z nim tworzy język dolnoniemiecki.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Dialekt dolnopruski (niem.: Niederpreußisch) to dialekt języka dolnoniemieckiego używany głównie na terenie Prus Wschodnich do roku 1945. Wypierał język pruski, czym doprowadził do jego ostatecznego zaniku w XVII wieku. Dzięki dość długiemu występowaniu tych dwóch etnolektów jednocześnie, dolnopruski wzbogacił się o wiele słów pochodzenia bałtyckiego. Przez językoznawców język Plautdietsch uznawany jest za jego odmianę, co oznaczałoby, że dialekt dolnopruski jest wciąż żywy.

  W niektórych regionach Ameryki Północnej i Południowej potomkowie emigrantów z północnych Niemiec mówią jeszcze po wschodniodolnoniemiecku. Wariantami etnolektu wschodniodolnoniemieckiego z licznymi zapożyczeniami są dialekt dolnopruski i gwara zachodniopomorska.

  Dialekty wschodniodolnoniemieckie[]

  Polska:

  Dialekt meklemburski to dialekt wschodniodolnoniemiecki używany w zachodniej części niemieckiego landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dialekt ten tworzy wspólnotę językową wraz z gwarą zachodniopomorską, a rozróżnienie obu tych wariantów bywa niekiedy bardzo trudne i w związku z tym czasami używa się zbiorczego określenia - "dialekt meklembursko-przedniopomorski" (niem.: Mecklenburgisch-Vorpommersch).Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
 • dialekt dolnopruski
 • gwara zachodniopomorska
 • Niemcy:

 • dialekt brandenburski
 • dialekt meklemburski i gwary pomorskie
 • Uznawany sporadycznie za osobny język Plautdietsch także wywodzi się z etnolektu wschodniodolnoniemieckiego.

  Języki dolnoniemieckie a język wysokoniemiecki[]

  Odmiana czasownika 'robić' przez osoby w liczbie mnogiej:

  Dialekt brandenburski jest dialektem wschodniodolnoniemieckim używanym na terenie okolic Berlina, w części landu Brandenburgia. Cechą charakterystyczną tego dialektu jest wszechobecnie widoczny wpływ dialektów środkowoniemieckich i w pewnym zakresie standardowego języka niemieckiego. Do zespołu dialektalnego Brandenburgii zaliczyć można także gwarę samego Berlina, co w niemieckim nazewnictwie lingwistycznym przyjęło się jako "Berlin-Brandenburgisch".Język dolnosaksoński lub dolnosaski (Nedersaksisch lub Neddersassisch, w języku niemieckim Niedersächsisch) – wariant języka dolnoniemieckiego nazywany potocznie również językiem zachodniodolnoniemieckim. Wywodzi się z języka starosaksońskiego (starosaskiego). Kod ISO 639-2 nds (tak jak i dolnoniemiecki). Dialekty określane jako dolnosaksońskie dały początek nowszym dialektom zwanym dialektami wschodniodolnoniemieckimi i wraz z nimi tworzą język dolnoniemiecki. Stąd też określenie ma dwa znaczenia, bowiem często jest to po prostu synonim określenia "język dolnoniemiecki".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Języki germańskie – grupa języków w obrębie języków indoeuropejskich, którymi posługuje się kilkaset milionów mówiących na całym świecie. Wywodzą się ze wspólnego języka pragermańskiego.
  Język dolnoniemiecki, dialekty dolnoniemieckie (w języku dolnoniemieckim Nedderdüütsch lub Plattdüütsch, w języku niemieckim Niederdeutsch lub Plattdeutsch) – język germański blisko spokrewniony z językami niderlandzkim, afrykanerskim i niemieckim, często uznawany również za dialekt tego ostatniego. Wywodzi się z języka starosaksońskiego i jego późniejszych stadiów. Oznaczany jest kodem ISO 639-2 nds.
  Plautdietsch – język tak zwanych ruskich mennonitów. Ponieważ, począwszy od końca XIX wieku, w związku ze wzrastającym militaryzmem rosyjskim musieli oni opuścić swoje wschodnie posiadłości, jego użytkownicy żyją dzisiaj w wielu krajach:
  Gwara zachodniopomorska (niem.: Westpommersch) – etnolekt, jakim posługiwała się ludność niemiecka na Pomorzu. Nie należy mylić gwary zachodniopomorskiej ze słowiańskimi gwarami zachodniopomorskimi używanymi przez słowiańskich przodków dzisiejszych Kaszubów mówiących językiem kaszubskim (uznawanym także za dialekt języka polskiego).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.