• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dialektologia

  Przeczytaj także...
  Jerzy Bartmiński (ur. 19 września 1939 w Przemyślu) – polski językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, profesor nauk humanistycznych. Brat m.in. Stanisława i Jana.Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:
  Dialekt (stgr. διάλεκτος dialektos – "rozmowa, sposób mówienia") – regionalna odmiana języka, odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi itp.

  Dialektologia – dział lingwistyki zajmujący się badaniem, genezą i systematyką dialektów w obrębie jakiegoś języka lub języków.

  Dyscyplina ta bada odmiany poszczególnych języków, oparte głównie na uwarunkowaniach geograficznych i związanych z nimi cechami (w przeciwieństwie do odmian opartych na czynnikach społecznych, które są przedmiotem zainteresowań socjolingwistyki, czy też odmian języka, których klasyfikacji i opisu dokonuje językoznawstwo diachroniczne). Dialektologia podchodzi do tych zagadnień jako do rozbieżności między dwoma lokalnymi dialektami a ich wspólnym językiem źródłowym i odmianą funkcjonującą w tym samym czasie.

  Karol Dejna (ur. 10 listopada 1911 w Wielkich Borkach koło Tarnopola, zm. 15 kwietnia 2004 w Łodzi) - polski językoznawca, slawista.Językoznawstwo diachroniczne (od gr. día „przez”, chrónos „czas”, językoznawstwo historyczne) to dział językoznawstwa zajmujący się badaniem relacji jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju. Językoznawstwo diachroniczne bada więc zmiany, jakie zachodzą w języku z upływem czasu. Głównym zadaniem językoznawstwa diachronicznego jest opisanie tych zmian i sformułowanie na tej podstawie możliwie ogólnych zasad obowiązujących w ewolucji języków.

  Polscy dialektolodzy[]

  Wybrani polscy dialektolodzy:

 • Jerzy Bartmiński (ur. 1939)
 • Jan Basara (ur. 1929)
 • Karol Dejna (1911–2004)
 • Józef Kąś
 • Kazimierz Nitsch (1874–1958)
 • Jerzy Sierociuk
 • Kazimierz Sikora
 • Przypisy

  1. Józef Kąś w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  2. Jerzy Sierociuk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  3. Kazimierz Sikora w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  prof. Jan Basara, (ur. 23 marca 1929 w Czarnej Sędziszowskiej), językoznawca, polonista. Studiował w latach 1950-1955 (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski). Doktorat 1963, habilitacja 1974, prof. nadzw.1981, prof. zwycz.1991. W latach 1955-1973 pracownik naukowy Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, od 1973-1999 Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (IJP). Od 1973-1992 zast. dyrektora IJP PAN. 1986-1991 też kierownik Zakładu Językoznawstwa w Warszawie IJP PAN ; 1975-1999 kierownik Pracowni Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego. Od 1969-1998 sekretarz-koordynator prac komisji problemowych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Zajmuje się dialektologią polską i słowiańską. Redaktor naukowy trzech tomów Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego (1990, 1994, 2003). Członek Komisji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego. Odznaczony m.in.: Zlotym Krzyżem Zaslugi,[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski], Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Tysiąclecia, Medalem 25-lecia PAN, Odznaką Honorową "Za zasługi dla Warszawy".Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Socjolingwistyka - dział językoznawstwa, który bada społeczne znaczenie (wariantów) systemu językowego oraz użycia języka.
  Kazimierz Ignacy Nitsch, syn Maksymiliana, (ur. 1 lutego 1874 w Krakowie, zm. 26 września 1958 w Krakowie) – polski językoznawca slawista, historyk języka polskiego, dialektolog. Był jednym z współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i redagował jego organ "Język Polski". W 1901 roku zaczął swe badania dialektologiczne na Kaszubach. Prezes Polskiej Akademii Umiejętności.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.