• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deutscher Gewerkschaftsbund  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) – niemiecki związek zawodowy z siedzibą we Berlinie reprezentujący pracowników przedsiębiorstw kolejowych. Organizacja zrzeszona jest w federacji Deutscher Gewerkschaftsbund.Industriegewerkschaft Metall (skrót IG Metall; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Metal) – niemiecki związek zawodowy z siedzibą we Frankfurcie n. Menem. Liczy 2,2 (2011) mln członków i tym samym jest obok ver.di największą samodzielną organizacją związkową na świecie. Jedna z ośmiu organizacji zrzeszonych w DGB.
  Logo związku

  Deutscher Gewerkschaftsbund (skrót DGB; pol. Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) – niemiecki związek zawodowy; z ogólną liczbą członków wynoszącą 5 974 951 (stan na dzień 31.12.2018) jest to największa w Niemczech federacja związków zawodowych, skupiająca osiem organizacji działających we wszystkich branżach i działach gospodarki.

  Industriegewerkschaft Bergbau und Energie (IG Bergbau und Energie, skrót: IGBE, pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Górnictwo i Energia) – niemiecki związek zawodowy, już nieistniejący. Organizacja należała do federacji DGB i miała siedzibę w Bochum.Gewerkschaft Leder (skrót: GL; pol. Związek Zawodowy dla Przemysłu Skórzanego) – niemiecki związek zawodowy; nieistniejący. Należał do DGB i miał siedzibę w Stuttgarcie.

  Zarząd DGB ma siedzibę w Berlinie. DGB powstał 12 października 1949 w Monachium.

  Zmiany liczby związków zrzeszonych w DGB[ | edytuj kod]

  W chwili założenia w 1949 r. w DGB zrzeszonych było 16 związków. W 1978 roku jako siedemnasta organizacja dołączył związek zawodowy pracowników policji Gewerkschaft der Polizei.

  Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (skrót IG BAU; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Budownictwo-Rolnictwo-Środowisko) – niemiecki związek zawodowy powstały 1 stycznia 1998 z połączenia IG Bau-Steine-Erden oraz Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Siedziba mieści się we Frankfurcie n. Menem.Industriegewerkschaft Kunst, Kultur und Medien (IG Kunst, Kultur und Medien; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Sztuka, Kultura i Media) – niemiecki związek zawodowy, już nieistniejący. Miał siedzibę w Hamburgu i należał do DGB. Organizacja została założona dnia 27 września 1949 we Frankfurcie n. Menem jako Gewerkschaft Kunst (Związek Zawodowy Sztuka), który narodził się z założonej w 1946 roku organizacji Gewerkschaft der geistigen und kulturell Schaffenden. Z biegiem czasu do związku dołączały kolejne grupy zawodowe związane z szeroko rozumianą działalnością twórczą: w roku 1950 grupa "Funk" (radio) a w latach 70. XX wieku związek Gewerkschaft der Musikerzieher und konzertierenden Künstler (GDMK; Związek Zawodowy Wychowawców Muzycznych i Artystów Koncertujących), grupa zawodowa Jazz/Rock/Pop/improvisierte Musik (Jazz/Rock/Pop/Muzyka improwizowana) oraz Federalne Zjednoczenie Zrzeszeń Związkowych Artystów-Twórców (Bundesvereinigung der Gewerkschaftsverbände Bildender Künstler BGBK). W roku 1989 związek IG Kunst, Kultur und Medien zjednoczył się ze związkiem IG Druck und Papier, tworząc związek IG Medien, z którego fuzji z czterema innymi związkami w roku 2001 powstał związek ver.di.

  Przez lata 90. XX wieku liczba organizacji członkowskich spadła do ośmiu w wyniku licznych w tym czasie fuzji związków. Przyczyną tego zjawiska była chęć zapewnienia sobie przez związki większej siły, lepszej organizacji i pozycji negocjacyjnej w stosunkach z pracodawcami. Także niemieckie prawo związkowe wymaga od związków sił przynajmniej równych siłom pracodawców, z którymi rywalizują o lepsze warunki pracy. Dany związek musi dysponować odpowiednim aparatem administracyjnym w celu kontroli wypełniania zawartych z pracodawcą układów zbiorowych pracy, odpowiednimi środkami finansowymi, a także musi być gotowy do zorganizowania strajku w celu obrony i podwyższenia standardów socjalnych pracowników. W razie braku tych elementów inny związek może skierować do sądu wniosek o uznanie, że dana organizacja „nie jest związkiem zawodowym w znaczeniu prawa pracy” i w rezultacie przejąć jej układy zbiorowe oraz reprezentację jej członków.

  Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (skrót NGG) - niemiecki związek zawodowy z siedzibą w Hamburgu. Jedna z ośmiu organizacji zrzeszonych w DGB.Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Industriegewerkschaft Bau-Steine-Erden (IG BSE) – niemiecki związek zawodowy, niestniejący. Należał do federacji DGB i miał siedzibę we Frankfurcie n. Menem.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Federacja (łac. fœderatio – sprzymierzenie) – państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik (IG Chemie, Papier, Keramik; skrót IG Chemie; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Chemia, Papier, Ceramika) – niemiecki związek zawodowy, już nieistniejący. Miał siedzibę w Hanowerze i należał do DGB. Organizacja została założona w 1946 roku w Hamburgu i zasięgiem działania obejmowała ówczesną brytyjską strefę okupacyjną. W dalszych latach związek rozszerzył swoją działalność na całą RFN. W roku 1949 w życie wszedł pierwszy statut związku. W roku 1997 związek IG Chemie połączył się ze związkami: IG Bergbau und Energie oraz Gewerkschaft Leder (GL) i w ten sposób powstał związek IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.