• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deutsche Vaterlandspartei

  Przeczytaj także...
  Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.Pucz Kappa-Lüttwitza − nieudana próba przewrotu monarchistycznego w Republice Weimarskiej w marcu 1920 roku trwająca 4 dni.
  Pangermanizm to nacjonalistyczny nurt polityczny, powstały na przełomie XIX i XX wieku, stawiający sobie za cel zjednoczenie w jednym państwie wszystkich ludów pochodzenia germańskiego. Na początku pojawił się w Austrii. Związek Wszechniemiecki był organizacją reprezentującą pangermanizm w Niemczech. Żądanie "zjednoczenie w jednym państwie wszystkich ludów pochodzenia germańskiego" nie ograniczało się jedynie do terenów, gdzie ludność niemiecka była większością, lecz dotyczyło także terenów, gdzie Niemcy byli mniejszością. Na tych obszarach nad rodzimą ludnością władzę miała sprawować mniejszość niemiecka, planowano też stopniową redukcję grup etnicznych nie-niemieckiego pochodzenia poprzez czystki etniczne i osadzanie kolonistów niemieckich. Pangermaniści wyrażali także antysemickie i antypolskie poglądy. Poglądy związane z pangermanizmem były jednym z dominujących czynników kształtujących politykę i cele Niemiec podczas I wojny światowej, a także istotnym źródłem inspiracji politycznych niemieckiego ruchu nazistowskiego i Adolfa Hitlera.

  Niemiecka Partia Ojczyźniana (niem. Deutsche Vaterlandspartei, skrót: DVP) – niemiecka partia prowojenna założona w 2 września 1917 r. Wśród jej założycieli byli Wolfgang Kapp (późniejszy organizator Puczu Kappa-Lüttwitza) i Alfred von Tirpitz (admirał i późniejszy przywódca partii).

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Program partii koncentrował się na aneksjonistycznych celach wojennych, autorytarnych zmianach w konstytucji oraz innych punktach programu pangermanów. Głównym źródłem funduszy był sztab armijny. Przy poparciu Heinricha Classa, przemysłowców, byłego ministra marynarki wojennej Alfreda von Tirpitza i w wszystkich ugrupowań aneksjonistycznych z Partią Konserwatywną włącznie, nowa organizacja przedstawiała się jako będąca ponad utarczkami partii politycznych, poświęcająca się jedynie narodowi niemieckiemu. Szczyt popularności Partii Ojczyźnianej przypada na lato 1918, kiedy mieli ok. 1,25 mln członków. Jednak od samego początku dane dotyczące członków były nieprawdziwe. Członkowie zapisywali się do partii zarówno jako pojedyncze osoby, jak i członkowie jej składowych organizacji, a zatem prawdziwa liczba osób należących do partii, zgodnie z jej wewnętrznym memorandum z września 1918 r., nie przekraczała 445 000.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Partia Ojczyźniana spotkała się z silnym oporem ze strony liberałów, a także rządu, który zabronił oficerom i żołnierzom wstępować w jej szeregi, a administracji nakazał w żaden sposób jej nie pomagać. Ostatecznie została rozwiązana 10 grudnia 1918 podczas rewolucji listopadowej.

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Alfred von Tirpitz (ur. 19 marca 1849 w Küstrin w Brandenburgii (dziś Kostrzyn nad Odrą), zm. 6 marca 1930 w Ebenhausen) – niemiecki Grossadmiral, twórca marynarki wojennej Rzeszy Niemieckiej, następca sekretarza Urzędu Marynarki Rzeszy (Reichsmarineamt) Friedricha von Hollmanna.

  Należący do niej Anton Drexler był jednym z założycieli podobnej Niemieckiej Partii Robotniczej, późniejszej NSDAP.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Archiv fur Sozialgeschichte, Zwischen Repression und Manipulation: Konservative Machteliten und Arbeiterund Angestelltenbewegung 1910-1918: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der DAP/NSDAP, 1972, s. 351-432 (niem.).
  2. Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich, 2004, s. 68-69, ISBN 978-1-59420-004-5 (ang.).
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Wolfgang Kapp (ur. 24 lipca 1858 w Nowym Yorku - zm. 12 czerwca 1922 w Lipsku) - pruski urzędnik państwowy oraz dziennikarz. Był radykalnym nacjonalistą oraz przywódcą tzw. puczu Kappa-Lüttwitza.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Anton Drexler (ur. 13 czerwca 1884 w Monachium, zm. 24 lutego 1942 tamże) – niemiecki ślusarz i polityk, założyciel bawarskiej Niemieckiej Partii Robotniczej (DAP, przekształconej później w NSDAP) i jej pierwszy przewodniczący (1919-1921).
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.709 sek.