• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deutsche Reichsbahn

  Przeczytaj także...
  Niemcy Zachodnie (właściwie Republika Federalna Niemiec) – określenie państwa niemieckiego leżącego w obecnej zachodniej części Niemiec w okresie 1949-1990.Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
  Dyrekcja Kolei w Gdańsku – terytorialny organ zarządzania koleją, z siedzibą w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 w Gdańsku.

  Deutsche Reichsbahn – niemieckie koleje państwowe w latach 1920–1949, następnie nazwa kolei państwowych w NRD.

  Po zjednoczeniu Niemiec i po połączeniu z Deutsche Bundesbahn weszły w skład Deutsche Bahn AG.

  Reorganizacje[edytuj kod]

 • 1920 – Deutsche Reichseisenbahnen w Republice Weimarskiej
 • X 1924 – Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) (przekształcenie dotychczasowego przedsiębiorstwa skarbowego w spółkę, której dochody miały być przeznaczane na finansowanie reparacji wojennych)
 • 1938 – przyłączono Bundesbahn Österreich (BBÖ)
 • 1938 – przyłączono część ČSD
 • 1939 – przyłączono część PKP
 • 1939–1945 – działalność w Generalnym Gubernatorstwie (Generalgouvernement) Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej (Generaldirektion der Ostbahn)
 • 1940 – przyłączono część SNCB/NMBS
 • 1941 – przyłączono część jugosłowiańskich kolei
 • 1941 – przyłączono część SŻD
 • 1945–1949 – pod kontrolą władz okupacyjnych, wydzielono Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
 • 1949 – Deutsche Reichsbahn w NRD, natomiast w RFN Deutsche Bundesbahn
 • 1994 – Deutsche Bahn AG
 • Reichsbahndirektionen – dyrekcje od 1927[edytuj kod]

  Reichsbahndirektion (RBD) (Dyrekcja Kolei Rzeszy)

  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
 • A – Reichsbahndirektion Altona (później Hamburg)
 • B – Reichsbahndirektion Berlin
 • Reichsbahndirektion Breslau
 • D – Reichsbahndirektion Dresden
 • Reichsbahndirektion Elberfeld (później Wuppertal)
 • U – Reichsbahndirektion Erfurt
 • E – Reichsbahndirektion Essen/Ruhr
 • F – Reichsbahndirektion Frankfurt/Main
 • L – Reichsbahndirektion Halle (Saale)
 • H – Reichsbahndirektion Hannover
 • R – Reichsbahndirektion Karlsruhe
 • Reichsbahndirektion Kassel
 • K – Reichsbahndirektion Köln
 • Reichsbahndirektion Königsberg (Prusy)
 • Reichsbahndirektion Magdeburg (podzielona 1 października 1931 pomiędzy RBD Halle/Saale, Berlin, Altona i Hannover)
 • Reichsbahndirektion Mainz
 • Reichsbahndirektion Münster (Westfalia)
 • Reichsbahndirektion Oldenburg (od 1 stycznia 1935 podzielona pomiędzy RBD Münster i Hannover)
 • Reichsbahndirektion Oppeln
 • Reichsbahndirektion Osten (Frankfurt/Oder)
 • W – Reichsbahndirektion Schwerin
 • Reichsbahndirektion Stettin
 • T – Reichsbahndirektion Stuttgart
 • S – Reichsbahndirektion Trier (od 1935 RBD Saarbrücken)
 • W Bawarii do końca 1933 działała Gruppenverwaltung Bayern obejmująca dyrekcje:

  Rozwój kolei niemieckich sterowany był przez wiele ośrodków władzy politycznej. Część państw, w tym wszystkie największe, utworzyła własne zarządy kolejowe. Proces tworzenia sieci państwowej postępował w różnym tempie w różnych krajach.Deutsche Bundesbahn (DB) (pl: Niemiecka Kolej Federalna) – powstała w 1949 jako kolej państwowa nowo utworzonej Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w wyniku podziału kolei niemieckich na dwa zarządy państwowych kolei. Koleje RFN przyjęły nazwę Deutsche Bundesbahn, a koleje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) zachowały dotychczasową nazwę Deutsche Reichsbahn (DR). Nastąpił podział dotychczasowej sieci kolejowej na granicy wewnątrzniemieckiej. Komunikację transgraniczną (tzw. Interzonenzüge) poddano kontroli granicznej.
 • Reichsbahndirektion Augsburg
 • Reichsbahndirektion Ludwigshafen/Rhein (podzielona 1 kwietnia 1937 pomiędzy RBD Mainz i Saarbrücken)
 • M – Reichsbahndirektion München
 • N – Reichsbahndirektion Nürnberg
 • Reichsbahndirektion Regensburg
 • Reichsbahndirektion Würzburg (1 stycznia 1931 przyłączona do RBD Nürnberg)
 • RBD – dyrekcje od 1939[edytuj kod]

 • Reichsbahndirektion Danzig
 • Reichsbahndirektion Posen
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Pruska Kolej Wschodnia
 • Historia kolei w Niemczech
 • Československé státní dráhy, ČSD (Czechosłowacka kolej państwowa) – operator kolei w Czechosłowacji w latach 1918-1939 i 1945-1992. Po rozpadzie państwa czechosłowackiego w 1993 koleje zostały podzielone pomiędzy Czechy i Słowację: po stronie czeskiej utworzono České dráhy (ČD), a słowackiej - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).Österreichische Bundesbahnen (ÖBB, od utworzenia do 1947 Bundesbahnen Österreichs, BBÖ) - austriackie koleje narodowe i zarazem największe w kraju, utworzone w 1923.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Deutsche Bahn AG (DB) – grupa niemieckich przedsiębiorstw kolejowych i logistycznych, nazywana też koncernem Deutsche Bahn AG.
  Pruska Kolej Wschodnia (niem. Preußische Ostbahn) – linia kolejowa długości około 740 km, łącząca Berlin ze stolicą Prus Wschodnich – Królewcem oraz z leżącymi na granicy z Imperium Rosyjskim Ejtkunami.
  Republika Weimarska – potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka). Powstała w wyniku rewolucji listopadowej 1918. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miały skutki I wojny światowej. Upadek republiki spowodowało powstanie i umocnienie się nazizmu.
  Deutsche Reichsbahn – koleje państwowe w Niemieckiej Republice Demokratycznej utworzone w 1949 roku. Po zjednoczeniu Niemiec i po połączeniu w 1994 z Deutsche Bundesbahn weszły w skład holdingu Deutsche Bahn AG.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.