• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deutsche Reichsbahn

  Przeczytaj także...
  W czasie II wojny światowej roboty przymusowe stanowiły jedną z głównych metod pozyskiwania taniej siły roboczej w Niemczech dla przemysłu i rolnictwa, a zarazem jedną z form eksterminacji ludności terytoriów podbitych przez III Rzeszę.Pruskie Koleje Państwowe (niem. Preußische Staatseisenbahnen) - linie kolejowe obsługiwane przez państwową administrację na terenie Królestwa Prus w latach 1884–1920, w tym na ponad połowie obecnego obszaru Polski (Śląsk, Wielkopolska, Pomorze, Warmia, Mazury).
  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

  Deutsche Reichsbahn (pol. Niemieckie Koleje Rzeszy) – niemieckie koleje państwowe istniejące w latach 1920–1949, następnie nazwa kolei państwowych w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

  Po zjednoczeniu Niemiec i po połączeniu z Deutsche Bundesbahn weszły w skład Deutsche Bahn AG.

  Historia[ | edytuj kod]

  Kalendarium[ | edytuj kod]

 • 1920 – Deutsche Reichseisenbahnen w Republice Weimarskiej
 • X 1924 – Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) (przekształcenie dotychczasowego przedsiębiorstwa skarbowego w spółkę, której dochody miały być przeznaczane na finansowanie reparacji wojennych)
 • 1937 – przekształcenie Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) w Deutsche Reichsbahn (DR)
 • 1938 – przyłączono austriackie Bundesbahnen Österreichs (BBÖ)
 • 1938 – przyłączono część czechosłowackich kolei
 • 1939 – przyłączono część polskich kolei
 • 1939–1945 – działalność w Generalnym Gubernatorstwie (Generalgouvernement) Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej (Generaldirektion der Ostbahn)
 • 1940 – przyłączono część belgijskich kolei
 • 1941 – przyłączono część jugosłowiańskich kolei
 • 1941 – przyłączono część radzieckich kolei
 • 1945–1949 – pod kontrolą władz okupacyjnych, wydzielono austriackie Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
 • 1949 – Deutsche Reichsbahn w NRD, natomiast w RFN Deutsche Bundesbahn
 • 1994 – utworzenie Deutsche Bahn AG
 • Deutsche Reichseisenbahnen[ | edytuj kod]

  W wyniku postanowień Konstytucji weimarskiej 1 kwietnia 1920 utworzono Deutsche Reichseisenbahnen w skład których weszły dotychczasowe:

  Obozy w III Rzeszy – obozy i podobozy przeznaczone do przetrzymywania (w niektórych przypadkach także uśmiercania) ludzi kierowane przez SA, a później SS, policję lub Wehrmacht. Utworzone w latach 1933–1945 przez władze niemieckie. Obozy te, w liczbie przynajmniej 12 tysięcy, umiejscowione były na własnym terytorium III Rzeszy oraz na ziemiach państw okupowanych. Dyrekcja Kolei w Gdańsku – terytorialny organ zarządzania koleją, z siedzibą w Gdańsku. Mieści się w zabytkowym gmachu przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 w Gdańsku.
 • Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen,
 • Königlich Bayerische Staatseisenbahnen,
 • Großherzoglich Hessische Staatseisenbahnen,
 • Mecklenburgische Landeseisenbahn,
 • Großherzoglich Oldenburgische Staatseisenbahnen,
 • Preußische Staatseisenbahnen,
 • Königlich Sächsische Staatseisenbahnen
 • Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen.
 • II wojna światowa[ | edytuj kod]

  Deutsche Reichsbahn była zaangażowana w przeprowadzanie transportów militarnych i zbrodnie wojenne deportując podczas II wojny światowej ludność cywilną do niemieckich obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe.

  Przedsiębiorstwo kolejowe – publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo świadczące usługi transportu towarów i/lub pasażerów koleją. Wyłącza się przedsiębiorstwa, których jedyną działalnością jest świadczenie usług w zakresie transportu pasażerów metrem, tramwajem i/lub koleją miejską.Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.

  Kierownictwo[ | edytuj kod]

  Dyrektorzy generalni (Generaldirektor):

 • 1924 – 1926 Rudolf Oeser
 • 1926 – 1945 Julius Dorpmüller
 • Zastępcy (Ständiger Stellvertreter des Generaldirektors):

 • 1925 – 1926 Julius Dorpmüller
 • 1926 – 1933 Wilhelm Weirauch
 • 1933 – 1942 Wilhelm Kleinmann
 • 1942 – 1945 Albert Ganzenmüller
 • Reichsbahndirektionen – dyrekcje od 1927[ | edytuj kod]

  Reichsbahndirektion (RBD) (Dyrekcja Kolei Rzeszy)

 • A – Reichsbahndirektion Altona (później Hamburg)
 • B – Reichsbahndirektion Berlin
 • Reichsbahndirektion Breslau
 • D – Reichsbahndirektion Dresden
 • Reichsbahndirektion Elberfeld (później Wuppertal)
 • U – Reichsbahndirektion Erfurt
 • E – Reichsbahndirektion Essen
 • F – Reichsbahndirektion Frankfurt/Main
 • L – Reichsbahndirektion Halle
 • H – Reichsbahndirektion Hannover
 • R – Reichsbahndirektion Karlsruhe
 • Reichsbahndirektion Kassel
 • K – Reichsbahndirektion Köln
 • Reichsbahndirektion Königsberg (Prusy)
 • Reichsbahndirektion Magdeburg (podzielona 1 października 1931 pomiędzy RBD Halle/Saale, Berlin, Altona i Hannover)
 • Reichsbahndirektion Mainz
 • Reichsbahndirektion Münster (Westfalia)
 • Reichsbahndirektion Oldenburg/O. (od 1 stycznia 1935 podzielona pomiędzy RBD Münster i Hannover)
 • Reichsbahndirektion Oppeln
 • Reichsbahndirektion Osten (Frankfurt/Oder)
 • W – Reichsbahndirektion Schwerin
 • Reichsbahndirektion Stettin
 • T – Reichsbahndirektion Stuttgart
 • S – Reichsbahndirektion Trier (od 1935 RBD Saarbrücken)
 • W Bawarii do końca 1933 działała Gruppenverwaltung Bayern obejmująca dyrekcje:

  Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen – dawne koleje państwowe w Królestwie Wirtembergii istniejące w latach 1843–1920.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
 • Reichsbahndirektion Augsburg
 • Reichsbahndirektion Ludwigshafen (podzielona 1 kwietnia 1937 pomiędzy RBD Mainz i Saarbrücken)
 • M – Reichsbahndirektion München
 • N – Reichsbahndirektion Nürnberg
 • Reichsbahndirektion Regensburg
 • Reichsbahndirektion Würzburg (1 stycznia 1931 przyłączona do RBD Nürnberg)
 • RBD – dyrekcje od 1939[ | edytuj kod]

 • Reichsbahndirektion Danzig
 • Reichsbahndirektion Posen
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Königlich Bayerische Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B., pol. Królewskie Bawarskie Koleje Państwowe) – byłe koleje państwowe w Bawarii, utworzone w 1844 r.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Deutsche Bundesbahn (DB) (pl: Niemiecka Kolej Federalna) – powstała w 1949 jako kolej państwowa nowo utworzonej Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w wyniku podziału kolei niemieckich na dwa zarządy państwowych kolei. Koleje RFN przyjęły nazwę Deutsche Bundesbahn, a koleje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) zachowały dotychczasową nazwę Deutsche Reichsbahn (DR). Nastąpił podział dotychczasowej sieci kolejowej na granicy wewnątrzniemieckiej. Komunikację transgraniczną (tzw. Interzonenzüge) poddano kontroli granicznej.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Konstytucja weimarska (niem. Die Verfassung des Deutschen Reichs – Konstytucja Rzeszy Niemieckiej) – konstytucja niemiecka z 11 sierpnia 1919 uchwalona przez rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe. Zastąpiła Konstytucję Rzeszy Niemieckiej z 1871.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.