Detektor azotowo-fosforowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Detektor fosforowo-azotowy (ang. Nitrogen Phosphorus Detector, NPD) – modyfikacja detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), do którego jest wprowadzony dodatkowy ogrzewany element ceramiczny (katalizator), zawierający metale alkaliczne, np. chlorek rubidu lub cezu. Element ten jest umieszczony w strudze gazów wypływających z kolumny chromatograficznej (anality w strumieniu azotu jako gazu nośnego), do których doprowadza się dodatkowo wodór i powietrze. We wcześniejszych konstrukcjach ceramiczny koralik (kulka) z katalizatorem był umieszczany nad płomieniem wodorowym i ogrzewany z użyciem uzwojenia elektrycznego. Współcześnie NPD jest określany jako detektor bezpłomieniowy, w którym ujemne jony (np. CN, PO, PO, PO) powstają w warstwie plazmy na powierzchni katalizatora, utrzymywanego w temperaturze 600−800 °C. Mechanizm tych reakcji nie został jednoznacznie wyjaśniony.

Kokaina (metylobenzoiloekgonina) – substancja pobudzająca pochodzenia roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem uzależniającym psychicznie. Jest to alkaloid tropanowy, otrzymywany z liści krasnodrzewu pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce Południowej.Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

NPD ma wysoką czułość w stosunku do związków azotu i fosforu, jednak mniejszą do czułości detektora wychwytu elektronów (ECD). W odniesieniu do związków fosforu jest ona taka sama jak czułość detektora płomieniowo-fotometrycznego (FPD, 526 nm). Dla obu detektorów zakres czułości obejmuje wartości 1 – 10 pg.

Litowce (metale alkaliczne, potasowce) – grupa pierwiastków 1 (dawn. IA lub I głównej) grupy układu okresowego (bez wodoru) o silnych własnościach metalicznych, tworzących z wodą silnie zasadowe (alkaliczne) wodorotlenki. Do metali alkalicznych zalicza się lit, sód, potas, rubid, cez i frans.Detektor płomieniowo-fotometryczny (FPD) – modyfikacja detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), w której jest rejestrowana wielkość natężenia światła emitowanego przez cząstki analitów powracające do stanu podstawowego po pobudzeniu w płomieniu palnika wodorowego. FPD jest stosowany przede wszystkim do oznaczania stężenia związków zawierających w cząsteczkach atomy siarki (linia spektralna 393 nm) i fosforu (526 nm). W podwójnych detektorach FPD znajdują się dwa fotopowielacze (równoczesne oznaczenia S i P), które mogą być montowane obok niespecyficznego detektora FID.

NPD jest stosowany do chromatograficznych oznaczeń herbicydów oraz leków i trucizn (np. amfetamina, metamfetamina, nikotyna, efedryna, kodeina, kokaina, heroina, skopolamina).

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. tłum. Karolina Hierasimczyk (korekta: W. Wardencki, J. Namieśnik): Chemia analityczna; Chromatografia, cz. VIA. Detektory (pol.). W: Skrypt Politechniki Gdańskiej [on-line]. 2002. [dostęp 2011-08-03].
  2. RPW Scott: Gas Chromatography Detectors page 2: Schemat NPD (ang.). W: Chrom Ed. Series [on-line]. www.chromatography-online.org. [dostęp 2011-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-22)].
  3. RPW Scott: Detector NPD; page 3: The Separation and Specific Detection of Some Herbicides Using the Nitrogen Phosphorus Detector (ang.). W: Chrom Ed. Series [on-line]. www.chromatography-online.org. [dostęp 2011-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-03-11)].
  4. RPW Scott: Detector NPD; page 4: The Separation of Some Basic Drugs Using the NPD to Selectively Detect Compounds Containing Nitrogen (ang.). W: Chrom Ed. Series [on-line]. www.chromatography-online.org. [dostęp 2011-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-22)].
Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID; ang. Flame Ionization Detector) – jeden z najczęściej stosowanych detektorów w chromatografii gazowej.
Warto wiedzieć że... beta

Gaz nośny – gaz stosowany w chromatografii gazowej w celu wymywania (elucji) związków chemicznych z kolumn chromatograficznych. Od warunków tego procesu zależą możliwości wykonywania analiz składu próbek badanych mieszanin oraz badań równowag procesów fizykochemicznych, takich jak adsorpcja lub kataliza.
Chromatografia gazowa (ang. Gas chromatography, GC) - technika analityczna chromatograficzna, w której fazą ruchomą jest gaz (najczęściej hel, argon, azot wysokiej czystości, coraz rzadziej wodór), a fazą stacjonarną adsorbent lub absorbent, pokrywający nośnik (wypełnienie kolumny lub jej ścianki). Technika GC umożliwia ustalenie procentowego składu mieszanin związków chemicznych, w których występuje ich nawet kilkaset. Stosując klasyczną detekcję (np. z użyciem katarometrów) można dokonać orientacyjnej identyfikacji składników mieszaniny na podstawie ich czasów retencji. Niemal jednoznaczną identyfikację umożliwia użycie spektrometru mas jako detektora (Gas chromatography - mass spectrometry, GC-MS).
Kodeina (metylomorfina), C18H21NO3 – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów fenantrenowych, wchodzący w skład opium (0,7-2,5%). Jest zaliczana do grupy substancji opioidowych i ma silny wpływ na OUN (ośrodkowy układ nerwowy) drugi pod względem morfiny. Jest metylową pochodną morfiny, jest z niej chemicznie otrzymywana i wykazuje podobne do niej działanie. Podobnie jak morfina działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Znosi odczuwanie bólu (w większych dawkach całkowicie), wywołuje euforię, senność, błogą apatię, wprowadza w stan niewrażliwości na przykre doznania, spowalnia perystaltykę żołądka i jelit, powoduje zanik odczuwania głodu.
Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane, to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.
Nikotyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych. Naturalnie występuje w liściach i korzeniach tytoniu szlachetnego (Nicotiana tabacum).
Trucizna – substancja organiczna lub nieorganiczna, która po dostaniu się do organizmu, w stosunkowo niewielkiej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, inne niekorzystne zmiany w organizmie lub śmierć. Może to być ciało stałe, ciecz lub gaz. Trucizny mogą działać gwałtownie lub gromadzić się w organizmie, powodując zatrucia przewlekłe.
Efedryna – alkaloid roślinny, pochodna fenyloetyloaminy. Stosowana jako stymulant, reduktor apetytu, środek zwiększający koncentrację i uwagę, lekarstwo na nieżyt nosa oraz do leczenia niedociśnienia związanego z narkozą. Występuje w roślinach z rodzaju przęśl (Ephedra equisetina, Ephedra sinica – má huáng, Ephedra distachya), oraz w cisie (Taxus baccata). Jest najczęściej dostępna w formie chlorowodorku i siarczanu.

Reklama