• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deskryptor segmentu

  Przeczytaj także...
  Przerwanie (ang. interrupt) lub żądanie przerwania (IRQInterrupt ReQuest) – sygnał powodujący zmianę przepływu sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu. Pojawienie się przerwania powoduje wstrzymanie aktualnie wykonywanego programu i wykonanie przez procesor kodu procedury obsługi przerwania (ang. interrupt handler).Intel 80386 – 32-bitowy procesor opracowany przez firmę Intel, zaprezentowany w 1985 roku. Później odpowiedniki tego procesora produkowały również firmy AMD oraz Cyrix (VIA).
  Tablica deskryptorów - w trybie chronionym procesora x86 struktura ulokowana w dedykowanym segmencie, zawierająca deskryptory wszystkich segmentów znajdujących się w pamięci operacyjnej. W środowiskach wielozadaniowych wyróżniamy jedną wspólną tablicę globalną (GDT - ang. Global Descriptor Table), tablicę przerwań (IDT - ang. Interrupt Descriptor Table), a także tablice lokalne (LDT - ang. Local Descriptor Table) przypisane do każdego procesu w systemie (nowoczesne systemy operacyjne nie korzystają już z segmentacji). Typowa tablica deskryptorów może pomieścić 2 8-bajtowych wpisów, gdyż jej rozmiar to 64 kB.

  Deskryptor segmentu – struktura występująca w globalnej oraz lokalnej tablicy deskryptorów, opisująca położenie i właściwości segmentu pamięci.

  Budowa ogólna[ | edytuj kod]

  W ogólności deskryptor segmentu jest 64-bitową strukturą określającą jednoznacznie położenie segmentu w pamięci, jego typ, rozmiar, prawa dostępu oraz pozostałe informacje przydatne przy dostępie do segmentu w trybie chronionym procesora. Każdy deskryptor należy do odpowiedniej tablicy deskryptorów. Poniższy rysunek przedstawia budowę deskryptora segmentu procesorów z modelu x86, zgodnych z procesorem 80386 (procesor 80286, jako 16-bitowy, nie ma pól znajdujących się w dwóch najstarszych bajtach rejestrów deskryptora):

  Tryb chroniony (ang. protected mode) – tryb pracy mikroprocesorów serii x86 wprowadzony w mikroprocesorze Intel 80286. Tryb chroniony umożliwia adresowanie pamięci przekraczającej wielkość 1 MB (tryb rzeczywisty), wprowadza wiele nowych udogodnień wspierających wielozadaniowość, takich jak: sprzętowa ochrona pamięci (układ MMU), wsparcie w przełączaniu kontekstu procesora i wiele innych.Deskryptor pliku – identyfikator pliku wykorzystywany przez system operacyjny. Po wykonaniu operacji otwarcia pliku, deskryptor pliku może być wykorzystywany wielokrotnie przez wywołanie systemowe w operacjach wejścia/wyjścia. Deskryptor pliku jest zwracany przez funkcje systemowe z rodziny open, w odróżnieniu od funkcji fopen, które zwracają uchwyt pliku. Uchwyt pliku jest strukturą danych zawierającą dodatkowe informacje na temat otwartego pliku.
  Ogólna budowa deskryptora segmentu

  Pola deskryptora określają:

 • Limit segmentu − wielkość segmentu; procesor 80386 łączy oba pola, tworząc 20-bitową liczbę reprezentującą wielkość segmentu, a liczba ta jest następnie interpretowana w zależności od stanu pola G. W przypadku procesora 80286 wielkość segmentu określana jest przez liczbę 16-bitową.
 • Adres bazowy, Bazaoffset segmentu; z trzech pól adresu bazowego w deskryptorze segmentu procesor 80386 tworzy jeden 32-bitowy adres. Procesor 80286 z dwóch pól tworzy 24-bitowy adres.
 • Typ − typ segmentu oraz prawa dostępu do niego; pole te jest interpretowane różnie dla każdego typu segmentu.
 • S − typ deskryptora segmentu; jeżeli to pole ustawione jest na 0 to deskryptor opisuje segment systemowy, w przeciwnym wypadku opisuje segment danych lub kodu.
 • DPL − poziom uprawnień (uprzywilejowania) segmentu (0 - najwyższy, 3 - najniższy).
 • P − pole informujące o tym, czy segment jest załadowany do pamięci. W przypadku obecności segmentu w pamięci pole ustawiane jest na 1.
 • AVL − bity przeznaczone do wykorzystania przez system operacyjny.
 • D/B − domyślny rozmiar operacji (0 - segment 16-bitowy, 1 - segment 32-bitowy).
 • G − ziarnistość (ang. granularity) określa jednostkę rozmiaru segmentu (0 - ziarnistość 1 B, 1 - ziarnistość 4 kB). Jeśli G = 0, maksymalny rozmiar segmentu to 1 MB, przy G = 1, rozmiar maksymalny wynosi 4 GB.
 • Z każdym deskryptorem segmentu związane są selektory, przechowywane w rejestrach segmentowych, które mają taki sam indeks deskryptora segmentu, lecz różnią się poziomem uprawnień (uprzywilejowania).

  Segmentacja pamięci – jedna z metod ochrony pamięci, używana przy wielozadaniowości. Każdy proces otrzymuje swój własny obszar pamięci, realizowany poprzez rejestry segmentowe.Offset – informacja o pozycji danego pola, nagłówka lub innych danych w pliku lub w pamięci operacyjnej, względem wybranego punktu odniesienia. Punktem odniesienia najczęściej jest początek pliku, początek rozważanej struktury lub, rzadziej, początek pamięci (w tym wypadku jednak najczęściej używa się określenia "adres"). Zwyczajowo offset jest wyrażony w jednostkach zgodnych z najmniejszą, bezpośrednio adresowalną jednostką danych w rozważanym medium – najczęściej są to bajty.

  Deskryptory służą także do definiowania bramek przerwań i procedur (interrupt gate i callgate) − wówczas deskryptor podaje adres takiej procedury i prawa dostępu. Bramki umożliwiają wywoływania kodu o wyższym poziomie uprawnień (np. funkcji systemu operacyjnego lub sterownika) z poziomu programu o niższych uprawnieniach (np. programu użytkowego).

  Selektor – w trybie chronionym procesorów zgodnych z modelem x86 jest to część adresu logicznego wskazująca tablicę deskryptorów i deskryptor w tej tablicy.x86 – rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem 8086, który z kolei wywodził się z 8-bitowego układu 8085. Nazwa architektury wywodzi się od nazw pierwszych modeli z tej rodziny, których numery kończyły się liczbą 86.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals (ang.). W: System Programming Guide (volume 3) [on-line].
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • deskryptor pliku – identyfikator pliku wykorzystywany przez system operacyjny
 • procesor Intel 386 – pierwszy 32-bitowy procesor x86 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.