• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deska sedesowa

  Przeczytaj także...
  Żywice epoksydowe – rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.
  Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.
  Kolorowa deska sedesowa

  Deska sedesowa, sedes – obręcz z podnoszoną klapą, nakładana na muszlę klozetową.

  Zlepieniec, konglomerat, żwirowiec – grubookruchowa, lita skała osadowa o różnych barwach, złożona z ziaren żwiru (lub głazów) spojonych lepiszczem. Różni się od żwiru obecnością lepiszcza.Muszla klozetowa – element wyposażenia ubikacji, umożliwiający wypróżnianie się lub oddawanie moczu w pozycji siedzącej, bądź stojącej.

  Deski sedesowe posiadają gładką powierzchnię, aby zminimalizować ryzyko osiadania na nich bakterii. Dawniej wykonywane były z drewna (stąd ich nazwa), współcześnie wytwarzane są również z konglomeratu, żywic, poliestrów, stali szlachetnej oraz najczęściej spotykane ze względu na cenę, choć najmniej trwałe, z plastiku.

  Poliestry – polimery zawierające wiązania estrowe w swoich łańcuchach głównych, posiadające sztywniejsze i bardziej polarne łańcuchy główne od polimerów winylowych, przez co mają większą tendencję do tworzenia fazy krystalicznej oraz są bardziej kruche, twarde i trudniej topliwe.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sedesem nazywa się często (jak podaje Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka oraz pod red. B. Dunaja) nie tylko samą deskę, ale także całe urządzenie, składające się z muszli i deski. Również według autorów Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza może być to także samo to urządzenie lub sama deska z pokrywą. Zob. Stanisław Dubisz (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4 R–V. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 304. ISBN 83-01-13861-0.
  2. deska sedesowa – Słownik języka polskiego PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2020-06-21] (pol.).
  3. Co oznacza słowo sedes? – Porady językowe, Obcy język polski, 2 maja 2015 [dostęp 2020-06-21] (pol.).
  4. Co to jest sedes?, Przystanek nauka, 6 lutego 2015 [dostęp 2020-06-22] (pol.).
  5. Czym można zarazić się od deski sedesowej?, www.swiat-zdrowia.pl [dostęp 2020-06-22].
  6. Jaką muszlę WC wybrać? Rodzaje muszli toaletowych - Dekorator Domu [dostęp 2020-06-22] (pol.).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.