• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Desant morski

  Przeczytaj także...
  Desant powietrzny - wojska przerzucane drogą powietrzną na tyły przeciwnika celem wykonania zadania bojowego. Z punktu widzenia rozmachu i celów desanty powietrzne dzielą się na taktyczne, operacyjne i strategiczne, w zależności zaś od sposobu wysadzenia na spadochronowe, lądujące i kombinowane (np z wykorzystaniem metody Fast-rope).Desant – operacja taktyczna przeniesienia wojsk na teren przeciwnika, w celu wykonania określonego zadania, najczęściej opanowania terenu przeciwnika lub uchwycenia punktów o istotnym znaczeniu. W zależności od wykorzystanego do tego celu środka transportu wyróżnia się desant morski, lądowy lub powietrzny (szybowcowy, spadochronowy lub śmigłowcowy).
  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.

  Desant morski – operacja wojsk lądowych lub piechoty morskiej przetransportowanych drogą morską w celu zajęcia odcinka wybrzeża bronionego przez przeciwnika.

  Działania desantowe[ | edytuj kod]

  Amerykańscy żołnierze lądują w Normandii, 6 czerwca 1944, plaża Utah. W tle barki desantowe

  Morskie działania desantowe są operacjami wojskowymi prowadzonymi z morza przez siły marynarki wojennej i siły desantowe zaokrętowane na okrętach lub innych statkach. Ich zasadniczym celem jest wysadzenie oddziałów na zajmowany i broniony przez przeciwnika brzeg morski i wykonanie powierzonego zadania.

  Taktyka (gr. taktiká ) – teoria i praktyka posługiwania się jednostkami wojskowymi dla osiągnięcia zamierzonego celu. Taktyka jest najniższym poziomem sztuki wojennej. Wyższymi szczeblami sztuki wojennej są: sztuka operacyjna i strategia.Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.

  Działania desantowe z morza są prowadzone połączonym wysiłkiem większości klas okrętów, czasem statków, lotnictwa i sił desantowych przeciwko siłom przeciwnika na wybrzeżu. Działania te są najbardziej złożonymi spośród operacji połączonych.

  Siły desantowe zapewniają mobilność strategiczną i manewrowość operacyjną, jak również elastyczność polityczną i militarną. Pomimo, że ich działania mogą być ograniczane ze względów geograficznych lub hydrologicznych, siły desantowe przygotowane na morzu stanowią poważny problem dla przeciwnika, który zmuszony jest rozproszyć swoje siły, aby bronić wszystkich dogodnych do lądowania odcinków wybrzeża, bądź też utrzymywać większe odwody. Otrzymując przetworzone, aktualne dane z rozpoznania, siły desantowe wykorzystują element zaskoczenia i słabe punkty przeciwnika poprzez wykorzystanie odpowiedniego typu oraz ilości sił we właściwym czasie i miejscu. Dlatego też, siły zaokrętowane stanowią zasadniczy element sił desantowych. Ich użycie pozwala, w zależności od szczegółowych celów, osiągać efekty w skali taktycznej, operacyjnej lub strategicznej.

  Wycofanie (ang. Withdrawal) - rodzaj walki prowadzonej w celu zerwania kontaktu bojowego z przeciwnikiem lub uchylenia się od starcia w niekorzystnej sytuacji. Jest etapem pośrednim podczas prowadzenia walki.Marynarka wojenna – część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach.

  Rodzaje działań desantowych z morza[ | edytuj kod]

  Południowokoreański czołg K1 Rokit desantowany z poduszkowca LCAC

  Atak

 • Jest to główny rodzaj działań desantowych, wymagający wysadzenia sił na wrogim lub potencjalnie wrogim brzegu. Działania te wymagają szybkiego umocnienia się na obcym terenie i przez to różnią się od działań prowadzonych na lądzie pod względem organizacyjnym i technicznym.
 • Wycofanie

  Atak - etap działań taktycznych wojsk lądowych, lotnictwa, sił specjalnych i marynarki wojennej, polegający na gwałtownym uderzeniu na przeciwnika i szybkim, połączonym z umiejętnym manewrem i ogniem, posuwaniu się w głąb jego ugrupowania.LCAC (ang. Landing Craft, Air Cushion) – amerykańskie poduszkowce transportowe, wykorzystywane w US Navy do szybkiego wysadzania na brzeg desantu oraz przenoszenia ładunków.
 • Jest to rodzaj działań desantowych polegający na wycofaniu sił z wrogiego lub potencjalnie wrogiego brzegu przy użyciu okrętów i statków.
 • Demonstracja

 • Jest to rodzaj działań prowadzonych w celu zmylenia przeciwnika poprzez zademonstrowanie działania sił własnych w taki sposób, aby przeciwnik podjął przedsięwzięcia odbiegające od jego wariantu działania. Demonstracja może mieć na celu wprowadzenie w błąd przeciwnika, zmylenie co do zamiaru działania sił własnych, pokaz możliwości potencjału wojsk własnych w celu związania sił przeciwnika w pożądanym miejscu, utrzymywania przeciwnika w niepewności.
 • Rajd

  Odwód - wydzielone siły i środki pozostające w dyspozycji dowódcy nie zaangażowane początkowo w walce. Odwód tworzy się i zachowuje na wypadek konieczności wykonywania działań nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć dopiero w toku działań bojowych bądź w celu użycia go w momencie działań rozstrzygających. Jest elementem ugrupowania bojowego.Zaokrętowanie – włączenie osób przybyłych na okręt lub statek (jednostkę pływającą) w stan załogi lub pasażerów wraz z ich zakwaterowaniem, zaprowiantowaniem, ew. przydzieleniem im funkcji, środków ratunkowych itp.
 • Lądowanie z morza na pozycje przeciwnika rozmieszczone na brzegu, związane z szybkim wtargnięciem lub czasowym zajęciem obiektu, a następnie przejściem do planowego wycofania. Rajd może być przeprowadzony w celu:
 • zadania strat.
 • zdobycia informacji.
 • działań dywersyjnych.
 • ewakuacji ludzi lub sprzętu.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • desant
 • desant powietrzny
 • 7 Łużycka Dywizja Desantowa
 • piechota morska
 • polskie okręty desantowe
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • pod red. Marian Laprus: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 85 i 102.
 • Operacja - część sztuki wojennej, zespół walk, bitew, uderzeń ogniowych i manewrów toczonych lub wykonywanych na lądzie, w powietrzu i na morzu przez związki operacyjne różnych rodzajów wojsk i sił zbrojnych, połączonych wspólną myślą przewodnią, prowadzonych pod jednym kierownictwem, dla osiągnięcia określonego celu.Piechota morska – w niektórych krajach nazwa oddziałów wojska, wyszkolonych i wyekwipowanych specjalnie do morskich operacji desantowych i walk w rejonach przybrzeżnych, w tym także do szturmu na umocnione pozycje przeciwnika na wybrzeżu (plażach, w portach itd.) i rajdów połączonych ze zorganizowanym wycofaniem. Jednostki te często podporządkowane są organizacyjnie marynarce wojennej, a nie wojskom lądowym; z kolei w USA występują jako czwarty, "dodatkowy" rodzaj sił zbrojnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Strategia - dziedzina strategii obejmująca tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie sił zbrojnych dla osiągnięcia celów we wszystkich dziedzinach i warunkach funkcjonowania państwa.
  Statek - każde urządzenie transportowe, które jest zdolne do pokonywania przestrzeni w sposób dla niego charakterystyczny, ale inny niż w oparciu o stały ląd. W szczególności może pływać pod powierzchnią wody, na jej powierzchni, unosić się w atmosferze lub w przestrzeni kosmicznej. Może mieć własny napęd i urządzenia sterujące, lub być uzależniony od innej jednostki.
  Działania rajdowe – samodzielne, wysoce manewrowe działania bojowe wydzielonych sił związku taktycznego (oddziału) prowadzone w ugrupowaniu przeciwnika bądź na obszarze tylko przez niego kontrolowanym, mające na celu zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków do wykonania zadań przez siły główne.
  Lądowanie w Normandii (Operacja Neptun) – wstępna faza Operacji Overlord, największa pod względem użytych sił i środków operacja desantowa w historii wojen, mająca na celu otwarcie tzw. drugiego frontu - w zachodniej Europie. Operacja została przeprowadzona we wtorek 6 czerwca 1944 roku pod dowództwem gen. Eisenhowera, a trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie.
  Demonstracja - jest formą manewru taktycznego odciągającym uwagę przeciwnika bez podejmowania walki. Siły prowadzące działania demonstracyjne stosują ogień, przemieszczanie, dym, środki walki elektronicznej i urządzenia łączności wykorzystywane do pozorowania walki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.