• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Depresja

  Przeczytaj także...
  Cyklon tropikalny – przemieszczające się nad oceanami najintensywniejsze energetycznie zjawisko cechujące atmosferę, związane z układem niskiego ciśnienia, w którym nie występują fronty atmosferyczne.Depresja cieplna jest to praca wykonana przez czynnik termodynamiczny (powietrze) na pokonanie oporów ruchu w odniesieniu do jednostki ciężaru właściwego gazu.
  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.
  Formy ukształtowania powierzchni lądu
 • Depresja – obszar lądu położony poniżej poziomu morza
 • Kryptodepresja
 • Depresja – w topografii wklęsła forma rzeźby terenu
 • Depresja śródziemnomorska
 • Depresja Świebodzic
 • Fizyka
 • Depresja cieplna
 • Medycyna
 • Psychiatria - Zaburzenia depresyjne
 • Depresja anaklityczna – zaburzenia obserwowane u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki
 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych
 • Dystymia – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej
 • Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzujące się występowaniem objawów epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie
 • Depresja sezonowa – pojawia się każdego roku około października lub listopada i utrzymuje się przez zimę, aż do całkowitej remisji (czasem wręcz do przejścia w manię) około marca, kwietnia
 • Spleen
 • Depresja inbredowa
 • Fizjologia
 • Rozszerzająca się depresja korowa – rozchodząca się fala zmniejszonej aktywności bioelektrycznej kory mózgu
 • Depresja oddechowa – zmniejszenie częstości oddechów oraz objętości oddechowej
 • Meteorologia
 • Depresja – niż baryczny; w meteorologii system niżowy, w którym występują zazwyczaj układy frontalne
 • Depresja termiczna
 • Depresja tropikalnacyklon tropikalny o prędkości wiatru nie przekraczającej 17 m/s (61 km/h)
 • Technika
 • Depresja odwiertu
 • Ekonomia
 • Wielka depresja
 • Muzyka i film
 • Depresja – singel Urszuli
 • Depresja gangstera – film fabularny produkcji amerykańskiej
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (choroba afektywna dwubiegunowa, ChAD, cyklofrenia) – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Do rozpoznania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi wtedy, gdy u pacjenta występuje epizod hipomanii, manii lub epizod afektywny mieszany, a w przeszłości wystąpił chociaż raz jeden z tych epizodów lub epizod depresji. Jeśli u pacjenta występuje powtórnie epizod depresji bez wystąpienia manii, hipomanii bądź epizodu mieszanego, rozpoznaje się zaburzenie afektywne jednobiegunowe (zaburzenie depresyjne nawracające).Depresja poporodowa – zaburzenie nastroju, charakteryzujące się występowaniem objawów epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie, trwające od dwóch do sześciu miesięcy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielki kryzys, określany też mianem wielkiej depresji – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929-1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.
  Depresja – w topografii jest to wklęsła forma ukształtowania terenu. Jest podobna do żlebu, ale jest płytka i szersza. Często występuje między dwoma grzędami. Depresja stanowi pośrednią formę miedzy żlebem a doliną. Przejście między tymi formami ukształtowania terenu jest płynne i czasami jest tylko sprawą umowną, czy jest to dolina, żleb czy depresja.
  Depresja tropikalna – cyklon tropikalny o prędkości wiatru nie przekraczającej 17 m/s (61 km/h). Silniejsze cyklony określane są mianem burzy tropikalnej.
  Depresja oddechowa - zmniejszenie częstości oddechów oraz objętości oddechowej. Stłumienie oddychania może wystąpić wskutek przedawkowania m.in. narkotyków, leków nasennych, środków znieczulających, przeciwbólowych czy uspokajających. Depresja oddechowa może także pojawić się u osób wrażliwych na ww. środki.
  Dystymia (depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Szacuje się, że około 2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne.
  Niż baryczny, cyklon – jeden z układów barycznych, system niżowy, w którym występują zazwyczaj układy frontalne. Nacisk jest tutaj położony na to, że niż baryczny jest zjawiskiem pogodowym, a nie po prostu obszarem niskiego ciśnienia. Wraz z przyjściem centrum niżu obserwuje się spadek ciśnienia i zazwyczaj zmianę innych parametrów, takich jak temperatura czy zachmurzenie. Wbrew potocznym oczekiwaniom wiatr w rozwiniętym (czasowo) niżu barycznym nie wieje od obszaru ciśnienia wysokiego do niskiego, lecz równolegle do linii stałego ciśnienia. W niżu wiatry wieją cyklonalnie, czyli na półkuli północnej przeciwnie do wskazówek zegara.
  Depresja termiczna (inaczej niż termiczny) to ośrodek obniżonego ciśnienia atmosferycznego, będący efektem insolacji. Insolacja powoduje konwekcję ciepłych mas powietrza, o małej gęstości, znad silnie ogrzanej powierzchni Ziemi i w konsekwencji spadek ciśnienia. Depresja termiczna powstaje w dolnej warstwie troposfery, może przyjmować rozmiary od setek do tysięcy kilometrów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.