• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Departamentalizacja

  Przeczytaj także...
  Struktura organizacyjna – układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Może ona dotyczyć organizacji kilku różnych zewnętrznych komórek, które pracują wspólnie a nawet komórek zewnętrznych, które mają własną organizację, jednak zorganizowały współpracę poszczególnych swoich części, np. działów czy brandów.Komórka organizacyjna – jedno- lub wieloosobowy organ powołany do wykonywania określonych części zadań w jednostce organizacyjnej, mająca ustalone miejsce w jej strukturze organizacyjnej.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  Departamentalizacja – jeden z elementów struktury organizacyjnej polegający na takim grupowaniu zadań, aby możliwa była koordynacja działań.

  W organizacji można wyróżnić grupowanie względem:

 • funkcji – wówczas w organizacji powstają działy funkcjonalne,
 • produktu – wyodrębnione działy wykonują inne produkty,
 • klienta – jest to grupowanie ze względu na typ klientów, wyodrębnione komórki zajmują się wyłącznie danym typem klienta,
 • procesu – wyodrębnione działy zajmują się pewna fazą wykonania celu organizacji,
 • grupowanie terytorialne – tworzenie sieci jednostek organizacyjnych w terenie co umożliwia np. szybsze dotarcie do rozproszonych klientów.
 • W większych organizacjach mogą występować wszystkie wyróżnione typy departamentalizacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.