• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Departament radomski

  Przeczytaj także...
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  Departament radomskidepartament Księstwa Warszawskiego istniejący w latach 18101815 ze stolicą w Radomiu. Został utworzony dekretem królewskim z dnia 24 lutego 1810 r. z części Nowej Galicji przyłączonej do Księstwa Warszawskiego. 17 kwietnia 1810 r. został podzielony na powiaty i zgromadzenia gminne. W 1816 przekształcony w województwo sandomierskie Królestwa Polskiego.

  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511). Nowa Galicja, Galicja Zachodnia (niem. Neu-Galizien, West-Galizien) – jednostka podziału terytorialnego ziem polskich zagarniętych przez Austrię na mocy III rozbioru Polski w 1795. Istniała w latach 1795-1809, do 1803 jako osobny kraj koronny, 13 maja 1803 włączona w skład Galicji.

  Departament radomski składał się z 10 powiatów:

  Departament, jednostka podziału administracyjnego pierwszego stopnia w Księstwie Warszawskim, organizacyjnie wzorowana na departamentach francuskich. Odpowiednik obecnego województwa.Województwo sandomierskie, województwo Królestwa Polskiego istniejące w latach 1816–1837 ze stolicą w Radomiu. Ukazem Mikołaja I z 23 lutego/7 marca 1837 r. zostało przemianowane na gubernię sandomierską.
 • powiat kielecki
 • powiat konecki
 • powiat kozienicki
 • powiat opatowski
 • powiat opoczyński
 • powiat radomski
 • powiat sandomierski
 • powiat solecki
 • powiat staszowski
 • powiat szydłowiecki
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • podział administracyjny Księstwa Warszawskiego
 • podział administracyjny Królestwa Polskiego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. DzP KW Nr 16, s. 128
  2. DzP KW Nr 16, s. 143
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.606 sek.