• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Departament Handlu Stanów Zjednoczonych

  Przeczytaj także...
  Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. The United States Patent and Trademark Office, PTO lub USPTO) – biuro patentowe podlegające Departamentowi Handlu USA zabezpieczające patenty i znaki towarowe w imieniu wynalazców i podmiotów gospodarczych. PTO posiada siedzibę w Alexandrii, po wcześniejszej przeprowadzce z Crystal City w Hrabstwie Arlington. Od 1991 biuro jest finansowane wyłącznie z opłat za patenty i znaki towarowe. Obecnym szefem USPTO jest Podsekretarz Handlu Własnością Intelektualną Jon W. Dudas, który został wyznaczony na to stanowisko przez prezydenta George’a W. Busha w marcu 2004, a nominowany 30 lipca 2004.National Institute of Standards and Technology (ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar. W latach 1901 - 1988 nosił nazwę National Bureau of Standards (ang. Narodowe Biuro Standaryzacji). Główna siedziba znajduje się w Gaithersburg w stanie Maryland. Bezpośredni nadzór nad agencją sprawuje Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (Department of Commerce).
  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (pol. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna lub Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się prognozą pogody, ostrzeżeniami sztormowymi, ostrzeżeniami przed innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (m.in. rekonesansem cyklonów tropikalnych). Pomimo, że jest nakierowana na działalność operacyjną (modele numeryczne, prognoza pogody, prognoza falowania, zbieranie danych), to część działalności zajmują badania naukowe. NOAA ma spektakularne sukcesy w opracowaniu reanalizy danych meteorologicznych używanych w badaniach klimatu. Ma bogatą historię w rozwoju globalnych i regionalnych numerycznych prognoz pogody i rozwoju satelitarnych technik w meteorologii, hydrologii i oceanografii.


  Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Commerce) jest resortem rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedzialnym za promocję wzrostu gospodarczego. Utworzony 14 lutego 1903 jako Departament Handlu i Pracy (United States Department of Commerce and Labor). 4 marca 1913 zmienił nazwę na Departament Handlu (Department of Commerce).

  United States Census Bureau (oficjalna nazwa Bureau of the Census) – rządowa agencja wchodząca w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za spis ludności Stanów Zjednoczonych (United States Census).Sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Secretary of Commerce) – pozycja w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sekretarz handlu stoi na czele Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, którego misją jest rozwój i promocja handlu krajowego i zagranicznego. W gabinecie Baracka Obamy od 2009 roku stanowisko to piastuje Gary Locke.

  Misją departamentu jest promowanie tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia standardów życia wszystkich Amerykanów przez rozwój wzrostu gospodarczego, technologicznej konkurencyjności i utrzymywania stałego rozwoju. Do zakresu jego obowiązków należy też gromadzenie danych gospodarczych i demograficznych, wydawanie patentów i rejestracja marek handlowych oraz inicjatywa w kreowaniu standardów przemysłowych. Na czele departamentu stoi Sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych

  Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych (United States Commercial Service), stanowi wyspecjalizowaną służbę promocji handlu Administracji Handlu Międzynarodowego (International Trade Administration) Departamentu Handlu USA (US Department of Commerce), wspomaga firmy z USA w osiąganiu sukcesów na rynkach zagranicznych.Gaithersburg to miasto w aglomeracji Waszyngtonu, w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Według szacunków United States Census Bureau z 2003 roku miasto miało 56 128 mieszkańców, co czyniło je drugim po Baltimore miastem w stanie Maryland pod względem liczby ludności.

  Podział organizacyjny[]

 • Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (Bureau of Industry and Security – BIS)
 • Administracja Gospodarki i Statystyki (Economics and Statistics Administration – ESA)
 • Biuro Analiz Gospodarczych (Bureau of Economic Analysis – BEA)
 • Biuro Spisów Ludności (Bureau of the Census)
 • Administracja Rozwoju Gospodarczego (Economic Development Administration – EDA)
 • Administracja Handlu Międzynarodowego (International Trade Administration – ITA)
 • Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych (United States Commercial Service)
 • Agencja Rozwoju Biznesu Mniejszości (Minority Business Development Agency – MBDA), Waszyngton, DC
 • Krajowa Administracja Oceanów i Atmosfery (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), Waszyngton, DC
 • Krajowa Administracja Telekomunikacji i Informacji (National Telecommunications and Information Administration – NTIA), Waszyngton, DC
 • Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office – PTO), Alexandria, Virginia
 • Administracja Technologii (Technology Administration – TA), Waszyngton, DC
 • Krajowy Instytut Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology – NIST), Gaithersburg, Maryland
 • Krajowa Służba Informacji Technicznej (National Technical Information Service – NTIS), Springfield, Virginia
 • Biuro Polityki Technologicznej (Office of Technology Policy – OTP)
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona Departamentu Handlu USA (United States Department of Commerce)
 • Lista przedstawicielstw Służby Handlowej Stanów Zjednoczonych (United States Commercial Service) w kraju i zagranicą • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.