• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Denacjonalizacja

  Przeczytaj także...
  Nacjonalizacja przemysłu - jest to proces mający na celu upaństwowienie (nacjonalizację) sektora przemysłowego na obszarze danego państwa, poprzez przejęcie majątków i zasobów naturalnych w postaci ziemi i surowców mineralnych oraz kapitału budynków i maszyn przez państwo.Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.
  Nacjonalizacja – akt przejęcia przez państwo prywatnego mienia. W rzadkich przypadkach może to być również przejęcie mienia należącego do samorządu. Nie należy mylić nacjonalizacji, która jest stosowana wobec określonej kategorii mienia lub osób, z wywłaszczeniem, które dotyczy konkretnej osoby i konkretnej sprawy.

  Denacjonalizacja - zmiana praw własnościowych przedsiębiorstw, które wcześniej zostały znacjonalizowane.

  Przekształcenia własnościowe – ogół procesów dotyczących zmiany formy własności. Termin używany najczęściej w stosunku do przedsiębiorstw i nieruchomości.Reprywatyzacja – proces polegający na zwrocie uprzednim właścicielom (ich następcom prawnym) mienia przejętego przez państwo w drodze nacjonalizacji lub wywłaszczenia.

  W Polsce w roku 1946 wiele przedsiębiorstw (i nie tylko) zostało przejętych na własność przez państwo. Była to tzw. nacjonalizacja przemysłu. Niejednokrotnie przejęcia te nie były zgodne z obowiązującym wówczas prawem. Polska nie była wyjątkiem - nacjonalizacja przemysłu odbywała się w wielu krajach. Procesem odwrotnym do nacjonalizacji jest denacjonalizacja. W wyniku tego procesu państwo przestaje być jedynym właścicielem, a przedsiębiorstwo przechodzi w ręce prywatne.

  Zobacz też[]

 • Nacjonalizacja
 • Nacjonalizacja przemysłu
 • Prywatyzacja
 • Przekształcenia własnościowe
 • Reprywatyzacja
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.