• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Demineralizacja - fizjologia

  Przeczytaj także...
  Próchnica zębów (łac. caries dentium) – bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazębnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnątrz- i wewnątrzustrojowego.Osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.
  Densytometria kostna – metoda obrazowania gęstości kości wykorzystująca zasadniczo trzy różne techniki otrzymywania obrazu anatomii pacjenta: • podwójną wiązkę promieniowania rentgenowskiego, • ultrasonografię, • tomografię komputerową. Badanie to pozwala na postawienie rozpoznania m.in. osteoporozy, osteopenii, ogniska kalcyfikacji.

  Demineralizacja – jest to proces przeciwny mineralizacji, tj. proces obniżania zawartości substancji nieorganicznych w tkance lub ustroju, zwłaszcza substancji mineralnych, najczęściej fosforu (fosforanów) i wapnia (mówi się wtedy o odwapnieniu).

  Demineralizacja może prowadzić do poważnych chorób, w szczególności w tkankach o dużej zawartości składników mineralnych (kości, zęby) – demineralizacja kości może prowadzić do osteoporozy zaś demineralizacja zębów do próchnicy.

  Etiologia[]

  Powodami demineralizacji mogą być wzmożona degradacja tkanki, nieprawidłowe odkładanie związków mineralnych, nieprawidłowy rozwój tkanki, rzadziej z powodu niedoboru odpowiednich składników w diecie.

  Remineralizacja – proces ponownej mineralizacji tkanek zachodzący w warunkach fizjologicznych równocześnie z procesem demineralizacji i będący z nim w równowadze, co warunkuje stałą przebudowę architektury tych tkanek. Proces ten zostaje nasilony w tkankach, które w wyniku procesów patologicznych uległy demineralizacji, o ile są dostępne substraty i nie przerasta to możliwości organizmu.Wapń (Ca, łac. calcium; nazwa ta pochodzi od łacińskiego rzeczownika calx – wapno, co oznacza więc "metal z wapna") – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.

  Diagnostyka[]

  Diagnostyka – w przypadku kości – opiera się na badaniu densytometrycznym kości.

  Leczenie[]

  Leczenie obejmuje podawanie odpowiednich suplementów diety aby wspomóc remineralizację tkanek i przywrócić ich stan fizjologiczny.

  Mineralizacja - w fizjologii oznacza zawartość substancji mineralnych w tkankach (np. mineralizacja kości, zębów) i płynach ustrojowych (np. mineralizacja krwi). Brak odpowiedniej mineralizacji krwi może powodować poważne choroby układu krwionośnego. Podobnie deficyt jonów wapniowych w kościach i zębach skutkuje osłabieniem ich struktury, co często jest jedną z faz osteoporozy. Stwierdzenie takiego deficytu wymaga zwykle interwencji w postaci podawania sztucznych preparatów wspomagających odpowiednią mineralizację tych tkanek.Fosfor (P, gr. phosphoros ‘niosący światło’, łac. phosphorus) – pierwiastek chemiczny, niemetal. Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest P.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fosforany (nazwa systematyczna: tetraoksydofosforany(3−); w systemie Stocka: ortofosforany(V)) – związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jak i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.