• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Delta Świny  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Szuwar trzcinowy, zespół trzciny pospolitej, trzcinowisko (Phragmitetum australis) – syntakson w randze zespołu budowany przez słodkowodny makrofit: trzcinę pospolitą. Należy do klasy zespołów szuwarowych Phragmitetea.Wydrza Kępa – niezamieszkana polska wyspa na południe od wyspy Wolin, od której jest oddzielona przez kanał Wielka Struga. Zachodni brzeg ogranicza struga Gęsia, wschodni Kacza, a południowy Stara Świna.
  Zagrożenia[]

  Zagrożeniem są ścieki z pobliskich miejscowości, zanieczyszczenie wód Odry i Świny, w tym zanieczyszczenie substancjami toksycznymi i ściekami z portów i pobliskiego toru wodnego. Problemem w ochronie walorów przyrodniczych jest zanikanie użytkowania pastwiskowego skutkujące ekspansją szuwaru trzcinowego na wyspach, co prowadzi do zmniejszania różnorodności gatunkowej ornitofauny i flory.

  Wielki Krzek (do 1945 niem. Grosse Kricks Wiesen) – polska wyspa leżąca w delcie wstecznej Świny na Zalewie Szczecińskim na południowy zachód od Wolina.Krwawodziób, brodziec krwawodzioby (Tringa totanus) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1226, s. 10733)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275, s. 12717)
  3. wiosna: Delta Świny - zmierzch ptasiego raju?. proekologia.pl. [dostęp 22 lutego 2009].
  4. UM Międzyzdroje: Studium gminy Międzyzdroje; Struktura przyrodnicza. BIP Międzyzdroje. [dostęp 21 lutego 2009].
  5. del: Delta wsteczna Świny. Gazeta Wyborcza. [dostęp 21 lutego 2009].
  6. UM Międzyzdroje: Studium gminy Międzyzdroje - Delta wsteczna Świny w granicach WPN. BIP Międzyzdroje. [dostęp 21 lutego 2009].
  7. WPN: Wykaz Gatunków. www.wolinpn.pl. [dostęp 22 lutego 2009].
  8. WPN: Woliński Park Narodowy. [dostęp 22 lutego 2009].
  Trzcina (Phragmites L.) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Należy do niego 4–5 gatunków. W Polsce w środowisku naturalnym rośnie jeden tylko gatunek – trzcina pospolita (Phragmites australis), jest to zarazem gatunek typowy rodzaju.Muchotrzew solniskowy (Spergularia salina J. Presl & C. Presl) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae). Jest szeroko rozprzestrzeniony na całej półkuli północnej: naturalny obszar jego występowania obejmuje Azję, Europę, Afrykę Północną i Amerykę Północną, rozprzestrzenił się także gdzie indziej. W Polsce jest niezbyt częsty


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lądko – wyspa w północno-zachodniej Polsce, między Starą Świną i kanałem Starą Głębią. Wyspa nie jest zamieszkana.
  Aster solny (Aster tripolium L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Pochodzi z Europy. W Polsce jest spotykany na rozproszonych stanowiskach na solniskach w północno-zachodniej części kraju.
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Mewa siwa, mewa pospolita (Larus canus) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny mew (Laridae). W polskiej literaturze ornitologicznej najczęściej stosowaną nazwą jest "mewa pospolita", jednak taki epitet gatunkowy jest mylący wobec rzeczywistej pozycji tego gatunku w polskiej faunie, zatem od niedawna Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego propaguje nazwę "mewa siwa".
  Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych zbiornikach wodnych, zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mulastym.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Rybitwa rzeczna, rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny mew (Laridae). Zamieszkuje większość Eurazji i Ameryki Północnej oraz północną i północno-zachodnią Afrykę. Wędrowna, przeloty w IV - V i VII - IX. Zimuje w Afryce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.