• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dekornizacja

  Przeczytaj także...
  Cielę, cielak – młode bydła domowego (choć nazwą tą określa się też młode niektórych innych ssaków, m.in. jeleni, bizonów, wielbłądów, słoni, żyraf, hipopotamów, nosorożców, fok, łosi, wielorybów i niektórych płetwonogich). Narodziny cielaka nazywane są cieleniem.Bezpieczeństwo pracy – zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia.
  Zabieg – rodzaj czynności medycznej służącej diagnozowaniu, profilaktyce, a przede wszystkim leczeniu pacjenta. Czynność taka może być wykonywana zarówno ręcznie, jak i przy pomocy skomplikowanej aparatury medycznej i narzędzi.

  Dekornizacjazabieg pielęgnacyjny polegający na usuwaniu zawiązków rogów u cieląt. Najczęściej nie wymaga on powtarzania (metoda termiczna i chirurgiczna). Celem zabiegu jest powstrzymanie rośnięcia rogów u bydła. Zabieg powoduje wzrost bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i transporcie zwierząt, oraz ogranicza ich skaleczenia. Dekornizacji dokonuje się u cieląt w wieku 3-8 tygodni. Optymalnym okresem na jej dokonanie jest okres kiedy nie są jeszcze rozrośnięte zawiązki rogu z wyrostkiem kości czołowej czyli między 2 a 3 tygodniem życia zwierzęcia.

  Ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) – według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory.Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

  Metody dekornizacji[]

 • chirurgiczna - polega na usuwaniu zawiązków rogów za pomocą specjalnego narzędzia (nóż Robertsa). Zabieg tą metodą powinien przeprowadzić lekarz weterynarii. Jest to najbardziej krwawa metoda, ale najmniej bolesna i najszybsza;
 • termiczna - polega na usuwaniu zawiązków rogów za pomocą żegadeł w kształcie noża lub krążka, które są nagrzewane gazem lub prądem. Jest to metoda bezkrwawa, lecz bardziej bolesna i dłużej trwająca niż chirurgiczna;
 • chemiczna - polega na "oblaniu" zawiązków rogów specjalną substancją chemiczną o właściwościach żrących. Zabieg ten jest bolesny i trzeba go powtarzać około 4-6 razy by osiągnąć stan pożądany.
 • Przypisy

  Chirurgia (z grec. cheir − ręka, ergon – czyn, działanie, cheirurgia – ręcznie wykonywana praca) – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Jest nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia identyfikowana jest z dziedziną o nazwie chirurgia ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Praca chirurga jest ciągłym wybieraniem mniejszego ryzyka. Niekiedy okazuje się, że mniejszym ryzykiem jest zaniechanie operacji, np. leczenie operacyjne małej przepukliny u pacjenta z ciężką niewydolnością oddechową stanowi większe ryzyko niż zaniechanie operacji.Róg (łac. cornu, liczba mnoga - cornua), wyrostek rogowy – twardy wyrostek występujący na głowie niektórych ssaków, zwykle parzyście. W większości przypadków jest to wytwór skóry właściwej zbudowany z twardej keratyny (pochwa rogowa) czasem wraz z pokrywanymi możdżeniami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kość czołowa (łac. os frontale), nieparzysta, składa się z wypukłej ku przodowi łuski czołowej, położonej poziomo części oczodołowej i części nosowej.
  Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.