• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego

  Przeczytaj także...
  1,3-Bisfosfoglicerynian – organiczny związek chemiczny biorący udział w glikolizie i cyklu Calvina. Pełni funkcję związku przenoszącego energię, co związane jest z występowaniem wiązań wysokoenergetycznych, czyli wiązań labilnych, łatwo ulegających rozerwaniu.Jon wodorowy – kation (jon dodatni) utworzony z atomu wodoru, poprzez oderwanie jego jednego elektronu. Praktycznie biorąc jon wodorowy jest po prostu wolnym protonem. W zapisach przebiegu reakcji chemicznych zapisuje się go jako: H.
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

  Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (EC 1.2.1.12) jest enzymem z klasy oksydoreduktaz. Bierze udział w glikolizie. Przekształca aldehyd 3-fosfoglicerynowy w 1,3-bisfosfoglicerynian.

  Struktura czwartorzędowa enzymu

  Reakcja[]

  Reakcja jest dwuetapowa:

 • Pierwszym etapem jest oksydacja węgla na pozycji pierwszej, w aldehydzie 3-fosfoglicerynowym, co prowadzi do przejścia aldehydu w kwas karboksylowy, przy jednoczesnej redukcji NAD do NADH.
 • Uwolniona, pochodząca z oksydacji, energia inicjuje drugi etap, w którym cząsteczka nieorganicznego fosforanu jest przyłączana do 3-fosfoglicerynianu. Tworzy się ostateczny produkt - 1,3-bisfosfoglicerynian.
 • Ogólny schemat reakcji:

  Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH - forma zredukowana, NAD - forma utleniona) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią też rolę koenzymów oksydoreduktaz.Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.

  aldehyd 3-fosfoglicerynowy + NAD + Pi ⇌ 1,3-bisfosfoglicerynian + NADH + H

  Przypisy[]

  1. 10 Steps of Glycolysis: Step 6 [1]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas 3-fosfoglicerynowy (3PG, PGA) – organiczny związek chemiczny z grupy fosforanów biorący udział w glikolizie i cyklu Calvina.
  Aldehyd 3-fosfoglicerynowy (GAP, PGAL) – organiczny związek chemiczny z grupy estrów kwasu fosforowego, ufosforylowana postać aldehydu glicerynowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.