• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deficyt

  Przeczytaj także...
  Deficyt masy (niedobór masy, defekt masy) – różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fizycznego a masą tego układu. Najczęściej jest używana w odniesieniu do różnicy między sumą mas nukleonów wchodzących w skład jądra atomowego a masą jądra. Iloczyn niedoboru masy i kwadratu prędkości światła w próżni jest równy energii wiązania jądra, ΔE.Cyklicznie dostosowany deficyt pierwotny (ang.CAPB) pokazuje pierwotną politykę fiskalną po usunięciu wpływu fazy cyklu koniunkturalnego na zmianę PKB. Wyróżnia się cztery różne rodzaje podatków, które wpływają na wielkość dochodów przy estymacji CAPB. Są nimi:
  Deficyt uwagi - w psychologii i psychiatrii określa się tak wyraźne trudności w utrzymaniu uwagi w pożądanym miejscu.
  Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (najczęściej państwa) są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.Deficyt handlowy występuje, gdy zagraniczny import przewyższa zagraniczny eksport wszystkich dóbr i usług w danym kraju.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Deficyt cykliczny (koniunkturalny) również saldo cykliczne (ang. cyclical deficit) – jest rezultatem cyklicznego przebiegu procesów gospodarczych. Obrazuje wpływ cyklu koniunkturalnego na zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa i jest niezależny od bieżącej polityki fiskalnej. Mówi się, że jest to różnica między wydatkami i dochodami państwa, realizowanymi w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.