• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Defektoskopia

  Przeczytaj także...
  Defektoskopia gamma, gammagrafia – defektoskopia polegająca na prześwietlaniu przedmiotu promieniowaniem gamma oraz rejestrowaniu obrazu przy pomocy klisz, liczników promieniowania albo wizualizacji na ekranach, w postaci tzw. gammagramów. Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680.
  Prąd wirowy (zwany również prądem Foucaulta od nazwiska odkrywcy J. Foucaulta) – prąd indukcyjny, który pojawia się w substancji przewodzącej prąd (przewodniku), znajdującej się w zmiennym polu magnetycznym lub poruszającej się względem źródła stałego pola magnetycznego.

  Defektoskopia – dział badań nieniszczących zmierzających do wykrycia nieciągłości materiału. Wykrywane są wady materiału takie jak: wtrącenia, ubytki korozyjne, pustki, pęknięcia, odwarstwienia, łuski, szczeliny, braki przetopu itp.

  Defektoskopia magnetyczna proszkowa – metoda defektoskopii w której do wykrycia wewnętrznych wad materiału ferromagnetycznego używa się drobnego proszku żelaznego, obserwując jego zachowanie w polu magnetycznym na powierzchni badanego przedmiotu. Pole magnetyczne uzyskuje się przez przepuszczanie prądu elektrycznego przez badany przedmiot za pomocą defektoskopu magnetycznego (magnetofluksu)Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.

  Metody[ | edytuj kod]

  Metody stosowane w defektoskopii:

  Defektoskopia elektryczna - metoda defektoskopii, polega na obserwacji różnic występujących w przepływie prądu elektrycznego przez badany przedmiot.Defektoskopia rentgenowska (gamma) - defektoskopia polegająca na prześwietlaniu przedmiotu odpowiednim promieniowaniem przenikliwym oraz rejestrowaniu obrazu przy pomocy klisz, rejestracji licznikowej albo wizualizacji na ekranach elektrooptycznych i scyntylacyjnych.
 • Metody elektromagnetyczne – umożliwiają badanie materiałów metalicznych
 • metody elektryczne – analiza rozpływu prądu w badanym obiekcie
 • metody magnetyczne – analiza stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego (np. defektoskopia magnetyczna proszkowa)
 • metody indukcyjne – analiza zjawiska prądów wirowych
 • Metody radiologiczne
 • defektoskopia rentgenowska (rentgenografia) – wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie
 • tomografia komputerowa
 • defektoskopia gamma (gammagrafia) – wykorzystująca promieniowanie gamma generowane w urządzeniu o nazwie betatron.
 • Metody ultradźwiękowe i akustyczne – defektoskopia ultradźwiękowa, np. wykrywanie pęknięć obręczy kół kolejowych
 • metoda echa
 • metoda cienia
 • metoda rezonansowa
 • Inne metody
 • metody penetracyjne
 • metody termograficzne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera. Zastosowania elektroniki. WNT, 1975.Sprawdź autora:1. Rozdz. Badania nieniszczące. str. 321-399.
 • Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06723-6. (pol.)
 • Zbigniew Płochocki. "Betatron. Transformator do przyspieszania elektronów". „Młody Technik nr 5 (178) maj 1963”, s. 7-16, 1963. Warszawa. 
 • Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography – CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.