• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deep Web

  Przeczytaj także...
  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. Petabajt (skrót PB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca (zgodnie z zaleceniami IEC) biliard = 1 125 899 906 842 624 bajtów.
  Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (University of California, Berkeley), skrótowo nazywany UC Berkeley lub po prostu Berkeley czy Cal – najstarszy i najważniejszy spośród dziesięciu kampusów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Położony w Berkeley w Kalifornii nad Zatoką San Francisco.

  Głęboka sieć [(ang. deep web), także ukryta sieć (ang. hidden web), niewidzialna sieć (ang. invisible web)] – część World Wide Web, która nie jest indeksowana przez konwencjonalne, standardowe wyszukiwarki internetowe.

  Pojęcie[ | edytuj kod]

  W polskiej literaturze stosowane są pojęcia głęboka sieć, sieć ukryta lub niewidzialna. Termin invisible Web po raz pierwszy został użyty przez Jilla Ellswortha w 1994 roku. Spopularyzował go Mike Bergman w 2001. Niektórzy polscy autorzy używają określenia "ukryty internet" zamiast "ukryta sieć", co uchodzi za nieprawidłowe.

  Indeksowanie (ang. indexing) – proces tworzenia i utrzymywania indeksu umożliwiającego skrócenie czasu dostępu do danych.Hiperłącze (ang. hyperlink, inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) – zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego. Hiperłącza są powszechnie używane na stronach internetowych.

  Definicja[ | edytuj kod]

  Tradycyjne wyszukiwarki nie indeksują głębokiej sieci. Wynika to głównie ze sposobu przeszukiwania internetu przy użyciu metody, która polega na podążaniu za hiperłączami obecnych w już indeksowanych stronach. Podejrzewa się, że ukryta sieć jest kilkukrotnie większa niż sieć zewnętrzna. Szacunki oparte na ekstrapolacji badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley z 2001 wskazują, że na deep web składa się około 7,5 petabajtów danych. Wykryto także około 300 tys. nieindeksowalnych stron internetowych w całej sieci, a w 2004 według Denisa Shestakova, około 14 tys. witryn należy do rosyjskiej części ukrytej sieci.

  Ekstrapolacja – prognozowanie wartości pewnej zmiennej lub funkcji poza zakresem, dla którego mamy dane, przez dopasowanie do istniejących danych pewnej funkcji, następnie wyliczenie jej wartości w szukanym punkcie.Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji w sieci.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Magdalena Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, s. 45.
  2. Magdalena Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, s. 46.
  3. The Deep Web: Surfacing Hidden Value – quod.lib.unich.edu.
  4. Accessing the Deep Web: A Survey – quod.lib.unich.edu.
  5. Denis Shestakov. Sampling the National Deep Web. „Database and Expert Systems Applications. DEXA 2011. Lecture Notes in Computer Science”. 6860, 2011. DOI: 10.1007/978-3-642-23088-2_24. 
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.822 sek.