• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Decyma

  Przeczytaj także...
  Tryton - w muzyce odległość między dwoma dźwiękami (interwał), wynosząca trzy całe tony (stąd nazwa, łac. średniowieczne tritonus znaczy: złożony z trzech dźwięków), w szeregu diatonicznym są to dźwięki f - h. W harmonii klasycznej tryton jest uważany za dysonans i wymaga rozwiązania na sekstę małą (lub sekstę wielką w tonacji molowej), gdy trytonem jest kwarta zwiększona (f - h) lub tercję wielką (lub tercję małą w tonacji molowej) gdy trytonem jest kwinta zmniejszona (h - f). Interwał trytonu w przewrocie (czyli gdy dźwięk niższy przeniesiemy oktawę w górę ponad wyższy dźwięk, który w wyniku tego staje się podstawą) jest również trytonem.Półton – najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami w systemie temperowanym. W praktyce – poza nielicznymi wyjątkami – jest najmniejszą odległością używaną w muzyce europejskiej. Rozmiarem odpowiada sekundzie małej lub prymie zwiększonej. Dwa półtony tworzą cały ton.
  Skala – szereg dźwięków ułożonych według stałego schematu. Kolejne dźwięki skali oznacza się cyframi rzymskimi, tworząc stopnie. Zależnie od rodzaju skali, każdy stopień pełni inną funkcję. Skale mogą być budowane w kierunku wznoszącym (od najniższego dźwięku do najwyższego) lub opadającym (od najwyższego do najniższego).

  Decymainterwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje decyma mała i decyma wielka. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

  Zestawienie zawiera tabelaryczne przedstawienie ważniejszych informacji o interwałach zwiększonych i zmniejszonych (oznaczenie, rozmiar w półtonach i przewrót).Artykuł zawiera zestawienie podstawowych interwałów. Interwały są ułożone w kolejności rosnącej od prymy czystej do kwintdecymy czystej. W pierwszej kolumnie znajdują się przykłady brzmienia poszczególnych interwałów. W drugiej znajduje się krótki opis zawierający informacje o rozmiarze (podanym w półtonach) interwału i jego przewrocie.

  Rodzaje[ | edytuj kod]

  Interwały pochodne[ | edytuj kod]

  Objaśnienia do tabeli:
  [1] - oznaczenie interwału
  [2] - rozmiar interwału podany w półtonach
  [3] - przewrót interwału
  [4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
  [5] - przykład
  [C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
  [D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • zestawienie pochodnych interwałów
 • zestawienie podstawowych interwałów
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.