• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • De salute animarum

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Diecezja chełmińska została utworzona 28 lipca 1243 roku decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny, a bullą papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. przemianowana na diecezję pelplińską. Tereny dotychczasowej diecezji weszły częściowo w skład zreorganizowanej diecezji (pelplińskiej), a częściowo w skład diecezji toruńskiej.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Prowincje pruskie w 1818 roku

  De salute animarum ("O zbawieniu dusz") - bulla papieża Piusa VII z 16 lipca 1821 roku, która regulowała status Kościoła katolickiego w Prusach. Podawana jest jako przykład konkordatu, który nie wszedł w życie na mocy umowy między zainteresowanym państwem a Watykanem, lecz w formie bulli papieskiej.

  Archidiecezja krakowska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925.Pius VII (łac. Pius VII, właśc. Giorgio Luigi Barnaba Chiaramonti OSB; ur. 14 sierpnia 1742 w Cesenie, zm. 20 sierpnia 1823 w Rzymie) – papież w okresie od 14 marca 1800 do 20 lipca 1823, sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Bulla ustalała nowe granice diecezji w Prusach, uwzględniając zmiany terytorialne tego państwa, które nastąpiły po kongresie wiedeńskim, zasady obsady stanowisk kościelnych, korzystania Kościoła z dotacji państwowych, a także nadzoru nad parafiami katolickimi ze strony rządu.

  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.Archidiecezja gnieźnieńska - jedna z 14. archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim, pierwsza metropolia kościelna w Polsce założona w 1000 roku, siedziba prymasów Polski od 1418 roku, legatów papieskich od 1515 roku. Unia personalna aeque principaliter z archidiecezją poznańską (1821-1946) i in persona episcopi z archidiecezją warszawską (1946-1992).

  Na mocy bulli doszło m.in. do:

 • połączenia unią aeque principaliter archidiecezję gnieźnieńską z archidiecezją poznańską,
 • poszerzenia terenu diecezji chełmińskiej i przeniesienia siedziby biskupów chełmińskich do Pelplina,
 • podzielenia diecezji włocławskiej w wyniku czego część należąca do Prus została podporządkowana diecezji chełmińskiej, a część leżąca w Królestwie Polskim - diecezji kalisko-kujawskiej ze stolicą biskupią we Włocławku,
 • zmniejszenia liczby członków kapituły katedry gnieźnieńskiej
 • przeniesienie dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego z diecezji krakowskiej do diecezji wrocławskiej.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Archidiecezja Gnieźnieńska
 • Restauracja Kościoła w Europie po Kongresie Wiedeńskim
 • Wyciąg z treści bulli (niem.)
 • Konkordat (łac. concordatum: uzgodniony) – umowa międzynarodowa zawierana między państwem, a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, zapewnienie wolności nauczania religii i wypełniania swojej misji, kwestie własności, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.). Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową.Pelplin (kaszb. Pôłplëno, niem. Pelplin) – miasto w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pelplin.
  Warto wiedzieć że... beta

  Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau) – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim, nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki, siedziba powiatu włocławskiego. Jedno z głównych miast województwa (3. pod względem wielkości), w przeszłości niejednokrotnie nazywane stolicą Kujaw. Miasto jest siedzibą kurii diecezji włocławskiej.
  Kongres wiedeński (niem. Wiener Kongress) – konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.
  Aeque principaliter (łac. jednakowo ważny, równy w statusie) – określenie używane w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Oznacza równość dwu lub więcej jednostek terytorialnych w administracji kościelnej (zazwyczaj diecezji), które na skutek różnych czynników zostają ze sobą połączone, tworząc de facto jeden nowy organizm. Termin ten stosowano, aby podkreślić, że żadna z jednostek wchodzących w skład nowej, nie jest mniej ważna lub podległa. Łączenie diecezji i tworzenie unii personalnych jest wyłączną prerogatywą papieża.
  Archidiecezja wrocławska (łac. Archidioecesis Vratislaviensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim, ustanowiona diecezją w 1000 i podległa metropolii gnieźnieńskiej do 1821, potem podporządkowana bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, ustanowiona archidiecezją 13 sierpnia 1930.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.