• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dawka dopuszczalna

  Przeczytaj także...
  Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.Dawka awaryjna − prawnie ustalona dawka promieniowania jonizującego na którą można narazić ratownika uczestniczącego w wypadku radiacyjnym. Różni się dla działań nieratujących życie (mniejsza wartość) i ratujących życie (większa wartość).
  Dawka promieniowania – zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe. Zwykle wyrażana w siwertach (jednostka SI) lub rentgenach (jednostka pozaukładowa). Badaniem metod pomiaru i określania dawek zajmuje się dozymetria. Wielkość dawek promieniowania mierzy się za pomocą dozymetrów.

  Dawka dopuszczalna – oznacz. MPD, DMD, Dmax − wartość dawki promieniowania jonizującego określona prawem do wysokości której mogą być napromieniowane osoby mające zawodowy kontakt ze źródłami promieniowania, podczas normalnego ich użytkowania.

  Międzynarodowo przyjęte wartość dawki dopuszczalnej zmieniała się w czasie:

 • 1902-1925: 3 Sv/rok (Bezpieczna intensywność, Rollins)
 • 1925-1934: 1 Sv/rok (Dawka tolerancyjna, Mutscheller)
 • 1934-1950: 0,6 Sv/rok (ICRP)
 • 1950-1956: 0,1 Sv/rok (ICRP)
 • 1956-1991: 0,05 Sv/rok (ICRP)
 • 1991-obecnie: 0,02 Sv/rok (ICRP)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Dawka awaryjna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06723-6. (pol.)




  Reklama

  Czas generowania strony: 0.662 sek.