• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dawid Jung  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Dom Literatury w Łodzi (wcześniej jako Śródmiejskie Forum Kultury) – samorządowa instytucja kultury działająca w Łodzi, której głównym celem jest popularyzacja literatury, czasopiśmiennictwa, sztuki przekładu, sztuki komiksu, innych form okołoliterackich, jak również wspieranie działań wydawniczych, inicjatyw artystycznych czy działań interdyscyplinarnych.

  Dawid Jung (ur. 17 stycznia 1980 w Kłecku) – polski śpiewak operowy, poeta, pisarz, krytyk literacki i teatralny, wydawca, badacz i twórca kultury, muzealnik.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Dawid Jung w towarzystwie prof. Mordecaia Roshwalda (2013)

  Założyciel i redaktor naczelny ogólnopolskiego pisma literackiego „Zeszyty Poetyckie”.

  Ryszard Długołęcki (ur. 1933) – polski lekarz, himalaista, uczestnik wypraw wysokogórskich, publicysta i tłumacz literatury pięknej oraz naukowej.Limeryk (ang. limerick, od miasta Luimneach w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:

  Debiutował w prasie w 1998. Jego poezja była przekładana na angielski, białoruski, francuski, niemiecki, czeski (przez Alene Debicką). W latach 2003–2005 prowadził zajęcia z teorii współczesnej poetyki dla studentów Collegium Europaeum Gnesnense, gdzie był opiekunem prawnym Sekcji Literacko-Filozoficznej im. Władysława Nehringa. W latach 2000–2006 studiował śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, następnie kontynuował naukę na Akademii Muzycznej w Gdańsku w latach 2006–2008. Sztukę wokalną kontynuował i doskonalił w Wiedniu, gdzie wykonywał m.in. partię w „Rafaelu” Antona Areńskiego oraz w Rzymie, gdzie otrzymał stypendium muzyczne. W Gnieźnie powołał Wszechnicę Poetycką gromadzącą zbiory polskiej i obcej poezji.

  Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkały we Francji.Red. – polski kwartalnik literacki, powstały w 2006 w Brzegu. Redaktorem naczelnym pisma jest Radosław Wiśniewski, zastępcą Sławomir Kuźnicki, a wydawcą Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów".

  W 2004 jako pomysłodawca zainicjował i odtworzył jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Gniezna, święto kultury niezależnej „Festa Fatuorum”.

  Za debiut poetycki nominowany do Nagrody im. Stanisławy Zawiszanki. W 2009 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich otrzymał z rąk Mariana Pankowskiego za fragment „Poematu o mówieniu prawdy” Medal im. Juliusza Słowackiego.

  Jest pomysłodawcą oraz członkiem stałym kapituły Nagrody im. Andrzeja Krzyckiego, inicjator wydarzeń kulturalnych i naukowych, m.in. koordynator sympozjum naukowego Rzeczpospolita – mity a rzeczywistość. O poezji polskiej po 1989 roku (CEG UAM 21.05.2010). W 2008 został przyjęty do Korporacji Akademickiej Surma w Poznaniu.

  Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie (wł. Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II) – watykańska instytucja naukowa, archiwum, biblioteka oraz muzeum, założona w Rzymie. Obecnie jeden z ważniejszych Ośrodków dokumentujących i popularyzujących nauczenie Jana Pawła II.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  W 2010, w ramach 200. urodzin Fryderyka Chopina, był jurorem razem z Wojciechem Kruszewskim i Małgorzatą Strękowska-Zarembą w konkursie na limeryk, w ramach którego wydano „Limeryki Chopinowskie'” (projekt zrealizowany w ramach „Chopin 2010”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

  Badacz spuścizny kulturalnej Gniezna. Propagator dzieł muzycznych kompozytorów gnieźnieńskich m.in.: Wojciecha Dankowskiego i Mateusza Zwierzchowskiego.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Krzysztof Kuczkowski (ur. w 1955 roku w Gnieźnie)- polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, juror wielu konkursów poetyckich. W roku 1993 założył dwumiesięcznik literacki "Topos", którym kieruje do dziś. Jest redaktorem serii książek "Biblioteka Toposu". Od 1995 do 2005 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynu "Gitara i Bas". Inicjator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, a także organizator festiwali poezji w Sopocie.

  Aktorsko zadebiutował w przedstawieniu dyplomowym w „RewizorzeNikołaja Gogola (reżyseria Witold Szulc), następnie przez pewien czas związał się z Teatrem Poezji Poetów Różnych (m.in. premiera „Pieśni nad Pieśniami w reżyserii Sławomira Kuczkowskiego). Już podczas studiów w klasie śpiewu solowego prof. Bożeny Porzyńskiej współpracował m.in. z japońskim pianistą, Takayuki Hirata. Od 2001 koncertował popularyzując poetycko-muzyczną sztukę truwerów. W 2004 uświetnił benefis 30-lecia pracy artystycznej prof. Bożeny Porzyńskiej śpiewając razem z Florianem Skulskim W 2008 śpiewał jako tenor w zespole Cappella Gedanensis, z którą nagrał płytę „Hymny” (PRCD 1126, Polska 2008, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku pod dyrekcją Antoniego Wicherka i Aliny Kowalskiej-Pińczak).

  Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – odznaka przyznawana osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, ustanowiona w 1969 roku. Jest wyróżnieniem za szczególne zasługi położone w działalności społecznej stanowiącej istotny wkład w rozwój literatury, teatru, fotografii, malarstwa i innych dziedzin kultury. Obecne zasady nadawania odznaki, jej wzór i sposób noszenia określiło rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 stycznia 2012 r.Henryk Józef Muszyński (ur. 20 marca 1933 w Kościerzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy chełmiński w latach 1985–1987, biskup diecezjalny włocławski w latach 1987–1992, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1992–2010, prymas Polski w latach 2009–2010, od 2010 arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej.

  Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz stypendystą Verein zur Förderung der Deutsch-Polnischen Literatur w Berlinie.

  W 2012 opublikował monografię na temat XVI i XVII-wiecznej literatury Kłecka, wydając m.in. wiersze dr Marcina z Kłecka oraz Władysława Czarnkowskiego. Tłumacz poetów nowołacińskich, przekładał m.in. Piotra Rusieckiego.

  Redaktor naczelny serii wydawniczych: Biblioteki Współczesnej Poezji Polskiej, Biblioteki Staropolskiej oraz Studia Historica przy „Zeszytach Poetyckich”.

  Andrzej Marek Wyrwa (ur. 1955) – profesor doktor habilitowany, polski historyk i archeolog specjalizujący się w dziejach wczesnego średniowiecza, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz historii zakonu cysterskiego. Wieloletni szef ekspedycji archeologicznej w Łeknie. Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.Józef Dydyński herbu Gozdawa (ur. 25 września 1819 w Bydgoszczy, zm. 9 lutego 1897 w Kłecku) – polski duchowny katolicki, dziekan i proboszcz kłecki, kanonik, sędzia prosynodalny, teolog, pisarz, archeolog, badacz historii i kultury, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

  Razem z Marcinem Orlińskim zredagował dwujęzyczne antologie współczesnej poezji polskiej wydane w Londynie.

  W 2013 zaangażował się w uratowanie grobu prof. Aleksandra Brücknera w Berlinie wysyłając oficjalne listy do prezydenta Bronisława Komorowskiego i ministra kultury, Bogdana Zdrojewskiego.

  W 2014 otrzymał Medal Młodej Sztuki za „tworzenie i upowszechnianie literatury jako części świata, bez której świat traci sens i smak”. W tym samym roku zamieszkał w Rzymie i rozpoczął współpracę m.in. z rzymskim Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II (zaangażowany w wydanie zbioru przemówień i homilii Jana Pawła II pt. Wyzwanie dla Polski i Europy).

  Odra – dwutygodnik, a potem tygodnik społeczno-kulturalny ukazujący się w Katowicach w latach 1945-1950. Obecnie pod tym tytułem ukazuje się miesięcznik wydawany we Wrocławiu (zob. Odra (miesięcznik)).Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

  Publikował na łamach m.in. „Gazety Wyborczej”, „Studium”, „Frazy”, „Protokołu kulturalnego”, „Undergrunt”, „Odry”, „ArtPAPIER”, „Dwutygodnika”.

  Prowadzi blog kulturowy „Leksykon Zapomnianych Gnieźnian”.

  Beata Patrycja Klary (ur. 12 stycznia 1976 w Gorzowie Wielkopolskim) – poetka, felietonistka, recenzentka literacka, animatorka kultury.OFF_Press - niezależne wydawnictwo powstałe w 2010 roku, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prowadzone przez Marka Kaźmierskiego.

  W ramach audycji „Książka tygodnia”, prowadzonej przez Barbarę Miczko-Malczer, na antenie Radia Poznań interpretował swoją książkę pt. Polska, ulubiona masochistka Europy.

  W 2018 otrzymał nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  W 2019 za książkę „Glosy” otrzymał Nagrodę Literacką i Historyczną Identitas. W uzasadnieniu kapituła podnosiła: statuetka Identitas trafia do Poety – niejako – w podziękowanu za kunszt poetycki i za tematy w tejże poezji podejmowane. Za wiersze organicznie związane z Gnieznem i artystami, po których śladach Poeta stąpa. Za tę desperacką niekiedy próbę ocalenia pamięci o przodkach, którzy tam właśnie żyli, kochali i mierzyli się ze Słowem.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Sławomir Kuczkowski (ur. 22 czerwca 1965 w Gnieźnie zm. 29 kwietnia 2009 tamże) – polski reżyser, aktor, twórca Teatru Wizji i Medytacji „Czerwona Główka” i Teatru Poezji Poetów Róznych, poeta, animator kultury, autor audycji literackich w Radio Gniezno.

  Jest członkiem Kapituły Nagrody Specjalnej Identitas.

  W 2020 został członkiem zarządu wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Poznaniu. Jest jednym z inicjatorów powołania przez Urząd Miasta w Gnieźnie Stypendium im. Sławomira Kuczkowskiego.

  Pomysłodawca i założyciel Muzeum Polskich Organów Elektronicznych.

  Cappella Gedanensis – gdański zespół wokalno-instrumentalny. Rozpoczął działalność artystyczną w roku 1981 a w roku 1992 otrzymał status instytucji kultury.Tadeusz Olszewski (ur. 18 sierpnia 1941 w Małej Wsi, zm. 16 stycznia 2020) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz i podróżnik.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ivo Harák (ur. 1964 w Brnie), czeski poeta i krytyk literacki, literaturoznawca, absolwent Uniwersytetu Masaryka w Brnie, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Usti nad Łabą, gdzie mieszka. W ramach Centrum Kultury Chrześcijańskiej w edycji Elipsa redaguje serię poetycką, w której publikował polskich poetów, m.in. Dawida Junga i Jerzego Grupińskiego. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma poświęconego poezji współczesnej "Psí víno" i pisma teologicznego "Salve", współpracuje z polskim pismem Zeszyty Poetyckie.
  Radio Poznań – lokalna rozgłośnia Polskiego Radia (należąca do porozumienia Audytorium 17) z siedzibą w Poznaniu w dzielnicy Łazarz.
  Jakub Gembicki, łac. Gembicius, także Gębicki (ur. 1569 w Radziejowie, zm. 1633 w Dębnicy pod Gnieznem) – polski poeta, pisarz religijny, muzyk, duchowny i teolog reformowany, konsenior zboru dębnickiego.
  Dariusz Dziurzyński (ur. 1973 r., w Warszawie) poeta, wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Warszawskim i tłumacz literatury.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Bogdan Andrzej Zdrojewski (ur. 18 maja 1957 w Kłodzku) – polski polityk i samorządowiec, w latach 1990–2001 prezydent Wrocławia, senator IV kadencji, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, od 2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska.
  Radosław Wiśniewski (ur. 30 lipca 1974 w Warszawie) – polski poeta, krytyk literacki; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Red.” (2006-2013).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.119 sek.