• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • David Wechsler

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Test inteligencji WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale) – test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) (R –- revised) i składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Test Wechslera jest przeznaczony do badań indywidualnych.

  David Wechsler (ur. 12 stycznia 1896, zm. 2 maja 1981) – amerykański psycholog, autor skal inteligencji dla dzieci (WISC) i dorosłych (WAIS).

  Biografia[]

  David Wechsler pochodził z żydowskiej rodziny. Wraz z rodzicami wyemigrował z Rumunii do USA. Ukończył studia w Nowym Jorku, zdobywając w 1917 roku tytuł magistra. W 1925 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Columbia. W latach 1914-1918 współpracował z armią Stanów Zjednoczonych, tworząc testy psychologiczne dla nowych żołnierzy. Wechsler prowadził prywatną praktykę, a w 1932 roku objął stanowisko szefa kliniki uniwersyteckiej Bellevue Szpitala Psychiatrycznego.

  Test inteligencji – test psychometryczny mierzący iloraz inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą dzwonową rozkładu normalnego.Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.

  Skale inteligencji[]

 • WAIS – test inteligencji dla dorosłych
 • WISC – test inteligencji dla dzieci
 • WISC to test przeznaczony dla dzieci w wieku 6-16 lat. Trwa ponad godzinę. Uzyskany wynik IQ daje obraz zdolności dziecka. Obecnie najczęściej wykorzystywane jest trzecie wydanie Skali Inteligencji Wechslera WISC-III. Wszystkie wersje testu zawierają 10 różnych rodzajów zadań. Uporządkowane są one od najłatwiejszych do najbardziej skomplikowanych. Wśród zadań wyróżnić można dwie podgrupy:

  Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.
 • I sprawdzające umiejętności werbalne (słownictwo, opisywanie itp.)
 • II test wykonawczy (układanie klocków według wzoru, historyjek obrazowych)
 • Test Wechslera umożliwia diagnozę uzdolnień, dostarcza informacji o pewnych cechach osobowości, a także pomaga zdiagnozować hipotezy uszkodzenia mózgu. W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się tzw. IQ – iloraz inteligencji. Test zbudowany jest ze skal dzielących się na 2 grupy: skalę zdolności słownych i skalę wykonaniową. Każda ze skal udziela informacji dotyczących funkcjonowania w sferze poznawczej badanej osoby w danym zakresie

  Test zbudowany jest ze skal dzielących się na 2 grupy: skalę zdolności słownych i skalę wykonaniową

  Skala zdolności słownych[]

 • wiadomości (ciekawość intelektualną, zakres zgromadzonych informacji i posługiwanie się nimi)
 • powtarzanie liczb (zdolność koncentracji, uczenia się)
 • słownik (ogólną inteligencję, wykorzystywanie zdobytych wiadomości)
 • arytmetyka (rozumowanie liczbowe, rozumowanie logiczne, abstrakcyjne, reakcja na świat zewnętrzny)
 • rozumienie (wiedza z reguł moralnych, rozumienie oraz ocena sytuacji społecznych)
 • podobieństwa (abstrakcyjne rozumowanie logiczne, operowanie pojęciami)
 • Skala wykonaniowa[]

 • braki w obrazkach (kontakt z rzeczywistością, zdolność spostrzegania)
 • porządkowanie obrazków (umiejętność przewidywania konsekwencji)
 • wzory z klocków (koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność analizy i syntezy)
 • układanki (umiejętność analizy i syntezy, szybkość manipulacji)
 • symbole cyfr (zdolność uczenia się, pamięć krótkotrwała)
 • Bibliografia[]

 • http://www.zdrowie.med.pl/psychologia/badania/skala.html • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.